ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2020

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI, Corneliu GUȘANU.
Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea II)

Alexandru CAUIA.
Securitatea financiară — componentă fundamentală a securității naționale

Vitalie GAMURARI, Aliona CIGULEA.
Natura juridică a normelor imperative în dreptul internațional

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Mariana ODAINIC.
Transparența bugetară în Republica Moldova

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Andrei SMOCHINĂ, Angelina TĂLĂMBUŢĂ.
Analiza contractului de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață în contextul noilor modificări

Мария Викторовна КАУРАКОВА.
Проблема оговорки о применимом праве и юрисдикции в международных контрактах

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO, Dragoș CHIOTICI.
Atribuțiile specialistului criminalist în etapa de cercetare propriu-zisă a locului faptei

Constantin PISARENCO.
Aspecte generale privind microobiectele şi rolul lor în activitatea de cercetare a infracţiunilor

Mihail SORBALA.
Réflexions au sujet de l’infraction de la fausse dénonciation ou de la fausse plainte

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Adriana CAZACU.
ONU şi rolul ei în prevenirea și combaterea corupției

Kordee BADIR.
Aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în condițiile conflictelor armate contemporane: realități și perspective

Gabriela CRISTEA.
Dezmembrarea Iugoslaviei şi expansiunea crimei organizate în Balcani

Николай ЖЕКОВ.
Эволюция права на доступ к информации. Международно-правовой аспект

Вадим СУХОВ.
Зарождение и развитие института юридической помощи в Молдавском Княжестве

RECENZII / REVIEW

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la manualul „International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction”. Author Nils MELZER, coordinated by Etienne KUSTER. ICRC, 2016. — 355 p.

IN HONOREM

Profesorul Gheorghe GOLUBENCO la 70 de ani!