ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1 2021

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI, Ionuț-Gabriel DULCINATU.
Statutul victimei în viziunea justiției penale internaționale și celor naționale: aspect comparat (partea I)

Alexandru CAUIA, Feodor BRIA.
Evoluţia reglementării juridice internaţionale a navigaţiei aeriene civile (partea II)

Olga BENEȘ.
Evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, Eugeniu TROCIN.
Dreptul la apărare ca garanție complexă a dreptului de acces liber la justiție

Nicolae FALĂ, Mihail POALELUNGI.
Particularităţile construcţiei juridice ale suspendării executării actului administrativ individual defavorabil (partea I)

Ion POSTU, Elena TENTIUC.
Repere conceptuale ale încorporării, ca formă simplă a sistematizării legislaţiei

Gheorghe SULT.
Aplicarea pedepsei la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în Republica Moldova

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Evlampie DONOS, Silvia STICI.
Instituţia consumatorului de resurse energetice în legislaţia şi practica judiciară a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene

Ion RUSU.
Arhitectura juridică a interferenţei funcţionale a principiului echităţii cu principiul legalităţii

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Mihail SORBALA.
Incursiuni generale privind aplicarea legii penale

Vitalie BUDECI, Olesea RUSU.
Analiza juridico-penală a infracţiunii de trafic de fiinţe umane

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Corneliu GUȘANU.
Organizația Națiunilor Unite, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și dreptul internațional umanitar (partea II)

Sergiu SUVAC.
Evoluţia ideilor despre libertatea de gândire. Abordare filozofico-juridică

Elena-Tatiana NĂVODARIU.
Obiectivele justiţiei în materie penală a Bosniei şi Herţegovinei în contextul punerii în aplicare a instituţiilor justiţiei tranziţionale ca factor al reconcilierii naţionale

Florin CIOBANU.
Consideraţii cu privire la autorul infracţiunii ca purtător de informaţie cu semnificaţie criminalistică

Ionuţ POPESCU.
Consideraţii juridico-procesuale privind utilizarea cunoştinţelor specializate la cercetarea la faţa locului

Elena DEMIAN.
Natura juridică a contractului de franchising

Corina ZACON.
Inițiativele Organizației Națiunilor Unite de reglementare a activităților companiilor militare și de securitate private

RECENZII / REVIEW

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la manualul „Droit pénal international“. Autor: Didier REBUT, 3-ème édition, Paris : DALLOZ, 2019. 882 p.

IN MEMORIAM

Doctor habilitat, profesor universitar Victor POPA