ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 2 2021

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI, Ionuț-Gabriel DULCINATU.
Statutul victimei în viziunea justiției penale internaționale și celor naționale: aspect comparat (partea II)

Alexandr CAUIA, Corina ZACON.
Assessing the Impact of the Involvement of Private Entities in Contemporary Armed Conflicts on the State’s Monopoly on the Use of Military Force

Corina DODI.
Cyber Security’s New Challenges Under Covid-19 Pandemic: Between Technique and Law

Olga BENEȘ.
Implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: ultimele decizii ale Comitetului de Miniștri

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, Ion CEBANU.
Principiile care guvernează procesul electoral în Republica Moldova

Mariana ODAINIC.
Frauda TVA: unele mecanisme de combatere a acesteia în legislația specializată a U.E.

Cristina NAGY, Elena Doina GHICA.
Individual Professionals — Subjects of Business Law

Elena Doina GHICA, Florin Claudiu BAN.
Evolution and Prospects of Commercial Companies

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Мария КАУРАКОВА, Венера ДАВЛИЕВА.
Особенности правового статуса руководителя представительства иностранной компании в России

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Mihail SORBALA, Irina VASILAȘCU.
Unele aspecte vizând prevenirea și combaterea traficului de copii

Георгий СУЛТ.
Упрощенная (ускоренная) форма уголовного судопроизводства в Республике Молдова

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Adriana CAZACU.
Impactul corupției asupra realizării drepturilor omului

Cristina ROBU.
Tranziția interstatală al Acordului de la Paris (2015): de la adoptare la implementare

Natalia ANDRONIC.
Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 346 din Codul penal al Republicii Moldova

Constantin BUJOR, Dumitru Marinel HОRTОPAN.
Abordări asupra cazurilor de tragere la răspundere penala a stării de beției sau de ebrietate fie ca circumstanță atenuantă sau agravantă

Mihai MIZDRAN, Cristina BĂLOI.
Cauzele şi condiţiile criminalităţii în săvârşirea infracţiunii de omor asupra soţului, soţiei sau unei rude apropiate, scopurile şi motivele comiterii lor

Руслан КАРАИВАН.
Теоретико-правовые аспекты и вопросы пределов процессуальной самостоятельности офицера по уголовному преследованию

Cristina LESNIC.
Cooperarea polițienească internațională a Republicii Moldova cu Oficiul European al Poliției (Europol)

TRIBUNA EXPERTULUI / EXPERT’S TRIBUNE

Serghei ȚURCAN.
Efectul res interpretata a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova

RECENZII / REVIEW

Alexandr CAUIA.
Recenzie la manualul „Drept internațional public“, autori: Alexandru BURIAN et al. Ediţia a V-a (revăzută şi adăugată). Chişinău: Combinatul Poligrafic. 2021. — 756 p.

IN MEMORIAM

Doctor în drept, conferențiar universitar Trofim CARPOV