ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2012

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Le droit international — cadre indispensable pour le parcours européen de la République de Moldova

L.I. MYSKIV.
The main tendencies of reforming of higher education in the EU

Андрей ПАЗЮК.
К вопросу о роли международного права в глобализации управления Интернетом

Olga BENEŞ.
Aplicarea teoriei pluraliste a autorităţii jurisprudenţei europene în afara cadrului statelor părţi la CEDO

Сергей Величук.
Судебное правотворчество, судебная практика и судебный прецедент: содержание и формы проявления

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, Luminiţa Eleni MEREI.
Primele reforme penitenciare la începutul României moderne

Dumitru BALTAG, George TRAGONE.
Unele consideraţii referitor la categoria de sancţiune juridică în teoria şi istoria dreptului

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья Осояну.
К вопросу о правовом регулировании внедоговорных обязательств в международном частном праве Республики Молдова на современном этапе

А.А. ДОВБЫШ.
Источники формирования имущества непредпринимательских обществ

Анна Уразова.
К вопросу об отказе от принятия наследства

Т.И. Бровченко.
Недействительность учредительных документов юридического лица: основания и последствия

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe ALECU, Coralia ALECU.
Unele consideraţii de ordin doctrinar şi juridic asupra corupţiei — o adevărată pandemie a lumii contemporane

Iurie MĂRGINEANU, Petru IARMALIUC.
Caracteristica juridico-penală a infracţiunii de tortură, tratament inuman sau degradant prin prisma legislaţiei Republicii Moldova şi Uniunii Europene

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Alexandru GRECU.
Cazul ex-premierului ucrainean Iulia Timoşenko şi impactul acestuia asupra relaţiei dintre Ucraina şi UE

Rita MUNTEAN.
Nihilismul juridic analizat prin prisma categoriilor „drept“ şi „morală“

Dumitru MUNTEANU.
Evoluţia, definirea şi clasificarea regulilor de urbanism în administraţia publică

Elena MORARU.
Esenţa şi funcţiile răspunderii juridice a statului în drept intern

Iulia BUTNARU.
Restrîngerile aduse dreptului la respectul vieţii private şi de familie conform prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale

Florin Ilie LICĂ.
Prin paradisurile fiscale

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Serghei ŢURCAN.
Comentariul capitolului VII al Constituţiei Republicii Moldova „Raporturile Parlamentului cu Guvernul”

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la manualul „Принципы международного уголовного права“

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro