ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2014

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Aspecte teoretico-practice privind determinarea fazei începutului punerii în aplicare a dreptului de ocupaţie în condiţiile conflictelor armate contemporane

Виталие ГАМУРАРЬ, Лоредана ГАМУРАРЬ.
К вопросу о правовой природе резолюции Совета Безопасности оон № 1483 от 22 мая 2003 года в свете современного толкования права оккупации

Alexandru CAUIA.
Calificarea juridică a participanţilor în cadrul conflictului armat din estul Ucrainei

Olga BENEŞ.
Conţinutul obligaţiei de executare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei Smochină, Doranda Mărăcineanu.
Unele consideraţii privind izvoarele dreptului European

Serghei ŢURCAN, Igor CRISTAL.
Aspecte teoretico–practice privind raporturile autorităţilor administraţiei publice locale cu instanţele judecătoreşti (Studiu de caz: mun. Chişinău)

Dumitru C. GRAMA, Iurie GASNAŞ.
Locul şi rolul organului central de specialitate din domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova

Valeriu ZUBCO.
Principiile aplicabile contenciosului administrativ potrivit proiectului Codului administrativ

Valeriu BAEŞU.
Aspectele constituţionale ale dreptului la muncă şi al dreptului de protecţie a muncii

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Олег ХАЛАБУДЕНКО.
Правовой режим трансплантантов при посмертном донорстве: международные стандарты и национальное законодательство (опыт Республики Молдова и Украины)

Natalia OSOIANU.
On modern tendencies and issues in the sphere of legal regulation of intellectual property

Игорь Эдуардович МАРТЫНЕНКО.
Охрана археологического наследия: опыт Республики Молдова

Sibilla Bogdanivna BULETSA.
The nature of legal relationships on granting medicare in Ukraine

Elena Vladislavovna KOSENKO.
Features of the legislation of the Russian Federation and the European Union in terms of the law of succession

Galyna MYKHAILIUK.
The comparative analysis of judicial practice in France, the United Kingdom and Germany in questions of liability imposition within the infringement of intellectual property rights

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Abdelaziz MUKHTAR.
Parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi statele maghreb în contextul provocărilor ce stau în faţa unei integrări regionale aprofundate (partea II)

Dumitru Munteanu.
Rolul juridico-administrativ al instituţiilor abilitate în asigurarea calităţii în construcţii

Irina GRATI.
Avantajele şi dificultăţile în crearea echipelor comune de ivestigaţii

Iulia Butnaru.
Dimensiunile dreptului fundamental la protecţia vieţii familiale

Pavel TAMACIUC.
Organizarea şi funcţionarea oficiilor cadastrale teritoriale

Mariana Gulian.
Angajarea răspunderii juridice a persoanei fizice în sistemul ocrotirii sănătăţii

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la lucrarea „Dreptul penal european. O abordare integrativă”, autor André KLIP, Chișinău, 2014. Colecția „Cartier juridic”. – 582 p.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro