ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2016

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Aplicabilitatea dreptului de ocupație ca parte componentă a jus ad bellum în condițiile conflictelor armate contemporane: aspecte teoretico-practice

Alexandru CAUIA.
Necesitatea pregătirii şi instruirii specialiştilor de înaltă calitate pentru domeniul de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Victor POPA.
Abordări conceptuale în definirea constituționalismului

Dumitru BALTAG, Gabriel ICHIM.
Unele considerente referitor la problemele de unitate și diferență între valorile juridice, morale și religioase în filosofia lui Petre Andrei

Dumitru C. GRAMA.
Aspecte politico-juridice de protejare a securităţii comunităţilor de alolingvi constituiţi în grupuri naţionale (etnice)

Serghei ŢURCAN, Valeriu BAEŞU.
Libertatea economică ca drept fundamental al omului

Mariana ODAINIC.
Considerații privind unele dispoziții legale cu privire la finanțele publice locale

Valeriu BAEŞU.
Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ.
К вопросу об истории развития интеллектуальной собственности (часть 1)

Олег ХАЛАБУДЕНКО.
Консенсуальная система перехода права собственности vs. система традиции: компромисс в модельных правилах европейского частного права DCFR

Фелікс ЦЕСАРЬСКИЙ.
Найм вільної людини у юридичній доктрині Стародавнього Риму: еволюція поглядів.

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Valeriu BUJOR, Andrei CLAȘEVICI.
Securitatea criminologică a întreprinderii

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Gabriel ICHIM.
Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială

Iulian RUSANOVSCHI.
Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate

Mariana ROBEA.
Unele referințe teoretice și normative privind ordinea juridică

Marin DOMENTE.
Teoria monistă şi teoria dualistă în cadrul raporturilor juridice privind obiectele proprietăţii intelectuale

Stepan ODAINIC.
Fundamentele normative ale activității Curții de Conturi a Republicii Moldova

Tatiana STAHI.
Analiza funcțiilor și caracterilor juridice ale patrimoniului

Євген БОРИСОВ.
Проблема відступу від міжнародних зобов’язань у докласичній міжнародній правовій доктрині

Михайло КУЧЕРУК.
Національне антитерористичне законодавство як основа міжнародно-правової протидії тероризму

Онісе Данелія.
Концепція юридичної особи в контексті європейського права

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Mihai LUPU.
Reţinerea şi aplicarea măsurilor preventive faţă de copii aflaţi în conflict cu legea

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la monografia «De l`affaire Katanga au contrat social global. Un regard sur la Cour pénale internationale», autor Juan BRANCO, Institut Universitaire Varenne, Collection des Thèses, L.G.D.J., 2015. — 518 p.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro