ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2017

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II)

Mihai POALELUNGI.
Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite

Vitalie GAMURARI, Aliona CIGULEA.
Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative

Vitalie GAMURARI, Cornel GUȘANU.
Implementarea dreptului internațional umanitar și acordarea ajutorului victimelor de război: abordări și mecanisme

Olga BENEȘ.
Puncte de reper cu privire la problematica expulzării colective a străinilor reflectată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Светлана Михайловна ЗАДОРОЖНАЯ.
Основные критерии определения наличия принципа международного права

Алёна Захаровна МАНЫК.
Участие органов международного правосудия в международном правотворчестве согласно концепции «живого» права

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Serghei ȚURCAN.
Reglementarea constituțională a rapoartelor statelor membre cu Uniunea Europeană

Dumitru BALTAG, Mariana ROBEA.
Menirea socială a ordinii juridice

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ.
Коллизионная привязка «закон флага» в международном частном праве Республики Молдова: значение, проблемы и перспективы

Мария Викторовна КАУРАКОВА.
Эффективные международные контракты как основа соблюдения публичных интересов государств, участвующих в них

Igor Nikolayevich IVANENKO, Anna Viktorovna KRASNITSKAYA, Asiyut Yusufovna ACHMYZ, Grigory Mikhailovich NIKITIN.
Analysis of approaches to understanding the civil service in the Russian Federation and foreign countries

Lilea MĂRGINEANU, Elena MĂRGINEANU.
Contingency of contracting lawyers pattern on firm-size variable

Nicolae FALĂ, Vadim ȘPAC.
Temeiurile casării sau modificării hotărârii judecdatorești în ordine de apel

Nicolae FALĂ, Irina BUZU.
De la fides la îndatorirea de bună credință în materia dreptului societar

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Andrei CUCULESCU.
Referendumul — modalitate directă de exercitare a suveranității naționale

Badir KORDEE.
Natura juridică a rezoluției 1483 din 22.05.2003 adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în raport cu Irak

Corina ZACON.
Cercetarea prevederilor normative asupra statutului juridic al companiilor militare private

Dragoș CHIOTICI.
Formele de utilizare a cunoștințelor specializate la cercetarea locului faptei

Mariana ROBEA.
Conceptul de ordine juridică și reglementarea acestuia în legislația României

Naif Jassim ALABDULJABBAR.
Theoretical-practical aspects on the consolidation of international security law as institute of public international law

Rodica CIUBOTARU.
Evoluția și consolidarea principiului răspunderii persoanelor fizice pentru comiterea crimelor internaționale: aspecte teoretico-practice

Sergiu BOZIANU.
Operatorul datelor cu caracter personal – subiectul infracțiunii

Евгения ИЛЬИНСКАЯ.
Порядок обжалования решений о применении санкций за нарушение налогового законодательства, предусмотренных Кодексом Республики Молдова о правонарушениях

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Alexei BARBĂNEAGRĂ.
Reabilitarea persoanei pentru atragerea ilegală la răspunderea penală – obligația constituțională a statului

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro