ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2018

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea II).

Alexandru CAUIA.
Necesitatea fundamentării și studierii dreptului securității naționale în Republica Moldova

Vitalie GAMURARI, Elena NĂVODARIU.
Rolul factorilor non juridici în procesul de implementare a mecanismelor justiţiei tranziţionale

Olga BENEȘ.
Relațiile dintre drepturile omului și dreptul international umanitar în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, Mihnea Alexandru CERСHEZ.
Aspecte teoretice conceptuale privind particularitățile răspunderii juridice penale ale aleșilor locali

Dumitru BALTAG, Vasile DOBÎNDĂ.
Dimensiunea socială a răspunderii juridice

Andrei SMOCHINĂ, George VLĂESCU.
Educația — determinant primordial al asigurării dreptului constituțional la un trai decent

Ecaterina BALTAGA.
Unele aspecte teoretice și practice cu privire la statutul juridic al expertului medico-legal în procesul penal

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ.
Статус физического лица в международном частном праве Республики Молдова в рамках обновленного Гражданского Кодекса

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO, Mihai COSTEA.
Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie

Mihai SORBALĂ.
Unele reflecții asupra laturii subiective a infracțiunii de reținere ilegală sau arestare ilegală

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Alexandru SECRIERU.
Contractul de locațiune a bunurilor imobiliare: rolul lui și locul în circulația civilă a Republicii Moldova (aspecte de drept civil)

George VLĂESCU.
Juridismul — un pericol care vine din partea dreptului

Mihai COSTEA.
Teoria și practica actuală a expertizei scrisului de mână și a semnăturii: probleme și soluții

Victoria MILEȘCO.
Unele aspecte privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în dreptul internațional privat al Republicii Moldova

RECENZII / REVIEWS

Sergiu FURDUI.
Opinie asupra lucrării „Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional“, Chişinău, 2017. — 376 p.