ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2019

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Les partis politiques dans le contexte de la democratisation des societes en transition dans la lumiere de la contribution du droit international

Alexandru CAUIA, Naif Jassim ALABDULJABBAR.
Normative Doctrinal Analysis of Peacekeeping Operations in Europe (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo)

Vitalie GAMURARI, Cristina ROBU.
Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Victor POPA.
Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)

Dumitru BALTAG, Vasile DOBÎNDA.
Categoriile filosofice de esență, conținut și formă în teoria răspunderii juridice

Dumitru C. GRAMA.
Doctrina dreptului natural în viziunea cugetătorilor Țării Moldovei

Mariana ODAINIC.
Impozitul pe venit al persoanei fizice — aspecte teoretice și normative

Valeriu BAEȘU.
Le concept et l’evolution historique des droits economiques de l’homme

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Natalia OSOIANU.
Legal status of individuals in private international law of the Republic of Moldova within the framework of the updated civil code

Елена ГЕОРГИЦЭ.
Изменения молдавского семейного законодательства относительно процедуры расторжения брака

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO, Mihai COSTEA.
Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii

Oxana ROTARI.
Unele reflecţii cu privire la prevenirea criminologică a infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi minorilor

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Alexandru SECRIERU.
Evoluția istorico-juridică a contractului de locațiune a bunurilor imobiliare

Емил НАСИРЛИ.
Особенности правового регулирования охраны здоровья и безопасности труда лиц в возрасте до восемнадцати лет в Республике Молдова и Азербайджанской Республике (сравнительный анализ)

Лилия СТЕФУ.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств в свете модернизированного гражданского кодекса Республики Молдова (определение понятия, назначение и функции)

TRIBUNA EXPERTULUI/ TRIBUNE OF THE EXPERT

Serghei TURCAN.
Interaction of Principles Applicable to Criminal Penalty in the Case-Law of the Constitutional Court of Republic of Moldova