ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 3-4 2020

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI, Elena Tatiana NĂVODARIU.
Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011

Alexandru CAUIA, Feodor BRIA.
Evoluţia reglementării juridice internaţionale a navigaţiei aeriene civile (partea I)

Olga BENEȘ.
Supravegherea digitală de către serviciile de informații:
statele trebuie să ia măsuri pentru a proteja mai bine persoanele

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Андрей СМОКИНЭ, Вадим СУХОВ.
Роль прокурора в обеспечении взыскания с виновного затрат на предоставление гарантируемой государством юридической помощи в уголовном процессе

Mariana ODAINIC.
Regimul juridic al procedurii de obţinere şi retragere a licenţei pentru activitate în regim duty-free

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Natalia OSOIANU.
Conflicts of Law in the Sphere of Matrimonial Relations with a Foreign Element

Eugenia COJOCARI, Natalia CTITOR.
Natura juridică a noţiunii know-how-ului

Cristina Mihaela NAGY, Elena Doina GHICA.
Proceduri specifice în dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Елена ГЕОРГИЦЭ.
Правовые последствия прекращения брака имущественного и неимущественного характера

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Oxana ROTARI, Diana MILEA.
Politica penală — instrument de realizare a criminalizării și decriminalizării

Mihail SORBALA.
Protecția juridică împotriva reținerii sau arestării ilegale în baza Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale

Александру ЧИКАЛА, Игорь СОРОЧЯНУ.
Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Alexandra SMOLNIŢCHI.
Raportul dintre prezumția de nevinovăție a persoanei și prezumția de veridicitate a procesului-verbal cu privire la contravenție la examinarea contestațiilor

Александру БОСТАН.
Введение в концепцию Глобального Административного Права

Corneliu GUȘANU.
Organizația Națiunilor Unite, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și dreptul internațional umanitar (partea I)

Cristina ROBU.
Criterii ce caracterizează co-raportul dintre dreptul internațional și diplomația prin conferințe

Elena MĂRGINEANU.
Protecţia juridică a resurselor acvatice din ecosistemele naturale din Republica Moldova

Iulian RUSANOVSCHI.
Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Naif Jassim ALABDULJABBAR.
The place and role of the North Atlantic Treaty Organization in the process of preventing and resolving regional crises

Silvia TUDOREANU.
Cu privire la efectele jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în raport cu ordinele de drept ale statelor membre ale Uniunii Europene

Alexandru SECRIERU.
Particularităţile regimului contractual al locaţiunii în legislaţia diferitor state, a opt state europene cu diferite nivele de dezvoltare

RECENZII / REVIEW

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la manualul „Drept internațional umanitar“. Autor: Alexandr CAUIA, Chișinău: Notograf Prim, 2020. 416 p.

IN HONOREM

Profesorul Dumitru BALTAG la 70 de ani!