ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Un sincer LA MULŢI ANI, Domnului Andrei SMOCHINĂ!

Şcoala Doctorală Drept şi Facultatea Drept aduc cele mai sincere şi calde felicitări şi urări de sănătate şi prosperitate Dlui Profesor Andrei SMOCHINĂ cu ocazia aniversării a 70 de ani!

Andrei Smochină

Pe parcursul activităţii didactice şi ştiinţifice, Profesorul Andrei Smochină a contribuit esenţial la evoluţia şi dezvoltarea ştiinţei juridice autohtone, a participat la pregătirea unui număr impunător de jurişti, care astăzi activează în toate domeniile sectoarelor publice şi private, atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate.

Pe parcursul anilor, aspiraţiile spre perfecţiune şi tendinţa de a-şi ridica mereu nivelul profesional, îl determină să urmeze mai multe cursuri de specializare şi perfecţionare. Totodată, dlui participă la multiple reuniuni ştiinţifice desfăşurate la nivel naţional şi internaţional, fie în calitate de organizator, fie în calitate de expert.

Experienţa acumulată, profesionalismul recunoscut, i-a permis să participe activ în procesul de promovare şi de consolidare al conceptului „stat de drept“ în Republica Moldova.

Profesorul Andrei Smochină reprezintă un nume de referinţă al ştiinţei juridice naţionale, fiind şi Primul Decan al Facultăţii Drept din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe care a condus-o pe parcursul a 13 ani, nume ce este cunoscut departe de hotarele Republicii Moldova.

Activitatea didactico–ştiinţifică a Profesorului Andrei Smochină a fost înalt apreciată, prin acordarea titlului onorific „Om Emerit“, a „Medaliei de merit“, a Premiului de excelenţă „Istrate Micescu“ al Uniunii Juriştilor din România, a medaliei Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Dimitrie Cantemir“, al „Ordinului Republicii“, precum şi alte distincţii prestigioase.

Din numele întregului colectiv al Şcolii Doctorale Drept şi al Facultăţii Drept, permiteţi-ne mult stimate domnule Profesor, să Vă dorim prosperitate şi viaţă îndelungată, bucurii de la toţi cei care Vă sunt în preajmă, respectul colegilor şi recunoştinţa discipolilor.

Conf. univ., dr. Vitalie GAMURARI,
Director Şcoala Doctorală Drept, ULIM

Related Posts

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro