ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Recenzie la lucrarea „Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul III“, Ștefan DIACONU, Marian ENACHE. București: Editura C.H. Beck, 2018. — 218 p.

Plasarea individului în centrul atenției în ultimele decenii devine tot mai expresă, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Declararea ultimului deceniu al secolului XX ca decadă a dreptului internațional, a avut ca efect direct promovarea valorilor general-umane, printre care se evidențiază normele ce constituie așa numitul „nucleu“ al drepturilor și libertăților fundamentale ale, fapt apreciat în mare parte de statele din Europa Centrală și de Est. Or, rolul Curții Constituționale în contextul asigurării și garantării drepturilor și libertăților fundamentale este unul crucial. Evoluția proceselor democratice în ultimele trei decenii în statale din Europa Centrală și de Est a fost influențată și de promovarea valorilor general-umane, sistem în cadrul căruia un rol important îi revine Curții Constituționale. Adevărul este că tradițiile acumulate de jurisdicțiile constituționale ale statelor occidentale, le-au permis noilor instanțe instituite în contextul procesului de democratizare de la începutul anilor 90 ai secolului XX, să se bazeze pe practica respectivă în examinarea adresărilor parvenite.

Important este să reamintim, că noile Constituții adoptate după căderea regimurilor impuse după cel de-al Doilea Război Mondial în statele respective, au prevăzut supremația drepturilor fundamentale acceptate de dreptul internațional, astfel, asigurând o bază fermă pentru garantarea acestor drepturi la nivel național, inclusiv prin intermediul Curților Constituționale.

Un alt moment important a fost aderarea acestor state la Uniunea Europeană, ordinea de drept a căreia prevede un rol primordial reglementării drepturilor și libertăților fundamentale, astfel, asigurând aplicarea și interpretarea uniformă a acestora în toate statele membre a Uniunii Europene.

Elaborarea acestei lucrări este determinată de interesul crescut pentru protecţia constituţională a drepturilor și a libertăţilor fundamentale şi pentru activitatea Curții Constituţionale. Gândită să apară în mai multe volume, lucrarea cuprinde: considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curții Constituționale cu privire la fiecare drept sau libertate fundamentală, cu indicarea în mod corespunzător a deciziilor în care se regăsesc aceste considerente, precum și un scurt comentariu doctrinar al fiecărui drept sau libertate fundamentală, însoțite de o listă bibliografică a lucrărilor teoretice și practice care tratează problematica drepturilor și a libertăților fundamentale.

Fiecare drept sau libertate fundamentală este însoțită de un comentariu doctrinar și de o listă bibliografică ce tratează problematica dreptului sau a libertății în discuție; aduce în prim-plan conţinutul dreptului sau a libertăţii fundamentale, astfel cum a fost dezvoltat/ă în deciziile Curţii Constituţionale; se adresează în special practicienilor dreptului și celor care dorind să sesizeze Curtea Constituțională cu o obiecție sau excepție de neconstituționalitate au nevoie să identifice ușor jurisprudența relevantă a instanţei constituţionale şi să îşi fundamenteze cererile formulate sau excepţiile invocate cu soluţiile de principiu rezultate din considerentele deciziilor Curţii Constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale.

Cert este, că apariția acestei lucrări trebuie privită în contextul continuității cercetărilor și studiilor în materie de drepturi ale omului în România, ce a acumulat o practică bogată și care cu siguranță prezintă interes pentru Republica Moldova. Or, în ultimii ani, atât în România, cât și în Republica Moldova, rolul Curții Constituționale devine tot mai important în procesul de promovare a reformelor democratice, la baza cărora în mod evident stau drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Eynesil escort bayan Çan escort bayan Maçka escort bayan Eşme escort bayan Eyyübiye escort bayan Fatsa escort bayan

Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ

Related Posts