ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

IN MEMORIAM. Doctor în drept, conferențiar universitar Trofim CARPOV

Pe data de 15 februarie 2021 a plecat dintre noi conf. univ. dr. Trofim CARPOV (10.11.1936 — 15.02.2021), membru de seamă al comunității științifice moldovenești pe parcursul a aproximativ 4 decenii.

Cu profund respect și recunoștință comemorăm activitatea unui jurist de prestigiu și vocație, personalitate marcantă a Dreptului penal din Republica Moldova — conferențiar universitar, doctor în drept — fondator al Catedrei Drept penal și Criminologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

Traseul său academic a început în 1972, când a devenit lector la Catedra Drept penal din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Pe parcursul anilor a urcat treptele carierei didactico–științifice, devenind doctor în drept (Moscova, 1972), conferențiar universitar (Chișinău, 1979), deținând în consecutivitate funcții administrative de Decan al Facultății Drept (1980—1985) și Șef al catedrei Drept penal și Criminologie (1986—1995) în cadrul Universității de Stat din Moldova.

Începând cu anul 1995 se transferă în funcția de Șef catedră Drept Penal şi Criminologie din cadrul Universității Libere Internaţionale din Moldova, pe care o deține până în anul 2004, ulterior activând în funcție de conferențiar universitar la aceeași catedră până la pensionare.

Pe parcursul activității sale în funcții administrative din cadrul instituțiilor de învățământ superior, Trofim CARPOV a contribuit substanțial la formarea colectivelor didactico–științifice, reprezentând un model de dascăl și cercetător pentru generațiile tinere de cadre didactice.

A fost conducător a două teze de doctorat, referent oficial la șase teze de doctorat, și de 10 ori membru al Consiliilor Științifice Specializate de susținere a tezelor de doctorat.

A avut o impresionantă activitate științifică, realizând peste 50 de publicații (6 monografii, 19 articole științifice, 11 articole în reviste, 12 lucrări didactice, 5 lucrări de popularizare/publicistică).

În anul 2015 meritele sale în promovarea jurisprudenței, îndeosebi în domeniul Dreptului penal, i-au fost recunoscute prin decernarea distincției de stat — Ordinul Gloria Muncii.

În memoria tuturor profesorul Trofim CARPOV a rămas așa cum a fost cunoscut și prețuit de studenți, doctoranzi, colegi din cadrul Facultății Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova și colaboratori naționali și internaționali: o personalitate distinsă, caracterizată printr-o impresionantă erudiție, seriozitate, sobritate, intransigență, meticulozitate, exigență, punctualitate, competență, severitate, inventivitate, colegialitate și un caracter deschis și generos, cu o conduită exemplară de cercetător și dascăl, cu o imensă răbdare şi o rară întâlnită omenie.

Amintirea sa rămâne vie și opera sa intelectuală va continua să inspire și să formeze noi generații de juriști.

Drum lin și odihnă veșnică, Domnule Profesor!

Related Posts