ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Recenzie la manualul „Drept internațional public“, autori: Alexandru BURIAN et al. Ediţia a V-a (revăzută şi adăugată). Chişinău: Combinatul Poligrafic. 2021. — 756 p.

Manualul vine ca un răspuns la rolul dreptului internațional în societatea modernă, inclusiv prin apariția unor noi domenii codificate în lumina necesității reglementării relațiilor din materia respectivă între subiectele de drept internațional, dar și al actorilor internaționali, în general.

Merită a fi menționat caracterul continuității edițiilor manualului respectiv, lucru apreciabil și poate chiar recomandabil în spațiul academic. Este apreciabil faptul că manualul a inclus autori — profesori, conferențiari, lectori, reprezentanți ai tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în care este ținut cursul de „Drept Internațional Public“. Or, o astfel de abordare a materiei în cauză, în contextul în care autorii și-au creat sub influența diverselor școli de drept internațional — franceză, americană, română, sovietică/rusă, face acest manual unic în formatul său, prezentând un interes deosebit pentru întregul spațiu românesc.

Nu putem să nu apreciem și faptul că manualul este scris într-o formulă modernă, pe lângă abordările teoretice conține și argumente practice, fie că este vorba despre jurisprudența internațională, fie despre practica statelor, ale organizațiilor internaționale, dar și ale altor actori internaționali. În egală măsură venim să apreciem faptul că exemplele și argumentele aduse confirmă conținutul actual al reglementărilor și normelor de drept internațional public.

Manualul vine să dea răspuns la diverse chestiuni de drept internațional, menționând evoluția procesului de codificare al acestuia — de la primele acorduri bilaterale sau regionale, până la elaborarea și adoptarea tratatelor universale pe subiecte de interes comun.

Cu siguranță manualul va prezenta interes sporit nu doar pentru studenții din cadrul facultăților de drept, dar și ale facultăților ce au tangență cu dreptul internațional — politologie, istorie, relații internaționale, jurnalism etc.

În egală măsură aceasta se referă și la cei ce se interesează de domeniul dreptului internațional — practicieni, angajați ai structurilor guvernamentale, non-guvernamentale, internaționale etc.

Manualul în cauză, cu siguranță poate și trebuie să fie apreciat prin prisma consolidării Școlii de Drept Internațional a Republicii Moldova, care, cu siguranță, nu poate fi privită separat de Marile Școli cu tradiții în Dreptul Internațional!

Alexandr CAUIA, Doctor în drept, conferenţiar universitar

Related Posts