ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Recenzie la monografia «De l`affaire Katanga au contrat social global. Un regard sur la Cour pénale internationale», autor Juan BRANCO, Institut Universitaire Varenne, Collection des Thèses, L.G.D.J., 2015. — 518 p.

Prezenta lucrare este o premieră în contextul dreptului internaţional penal contemporan. La 25.06.2014 Germain Katanga devine prima persoană condamnată definitiv de Curtea Penală Internaţională. După 7 ani de procedură, acest congolez a fost recunoscut culpabil de comiterea crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, având vârsta de doar 24 de ani.

Autorul descrie etapă cu etapă calea parcursă de acest „vânător“ congolez până la condamnarea de Curtea Penală Internaţională, a încercat să înţeleagă cum o instituţie, ce a fost creată pentru a judeca crimele cele mai grave, dar şi principalii responsabili de comiterea acestora, a putut parcurge calea unei fiinţe umane, care anterior nici nu auzise despre „Haga“ şi care fusese în mod oportun numit general, doar pentru a fi imediat arestat, iar apoi transferat într-o altă lume.

În lucrare este descris faptul că fiind lipsită de un control social, incapabilă de a juca rolul ce i-a fost atribuit, Curtea Penală Internaţională, o perioadă îndelungată se eliminase de la examinarea comportamentului statelor pentru a explica eşecurile din primul deceniu de existenţă. Însă, susţine autorul, realitatea este mult mai abruptă, lăsând apariţia unei incapacităţi structurale a actului contra intereselor de ordin etatic şi a fortiori de dominante ale acestei ordini etatice. După descrierea funcţionării interne a instituţiei în baza propriei experienţe acumulate la Curtea Penală Internaţională, dar, în egală măsură şi la Ministerul Afacerilor Externe al Franţei, autorul a avut tentaţia de a privi Curtea Penală Internaţională dintr-o perspectivă filozofică. În urma participării la anchetele în teren în cadrul acţiunilor întreprinse de Curte în Africa, mai mult de o sută de întrevederi cu principalii protagonişti ai instituţiei şi ai afacerii Katanga, autorul a urmărit şi a descris calea cazuistică inversată — de la cea mai mică scară a instituţiei — la repunerea cauzei în ansamblul său.

Lucrarea reprezintă rezultatele cercetărilor ce au avut loc în incinta Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Law School of Yale University şi École normale supérieure (Paris). Cercetările au fost finanţate în afara sistemului universitar francez, bazându-se pe multiple experienţe profesionale, în special în cadrul Biroului Procurorului Curţii Penale Internaţionale (2010—2011), a Ministerului Afacerilor Externe al Franţei (2012—2013), precum şi al echipei juridice a Wikileaks (2014).

În egală măsură, studiul s-a bazat pe cercetăril în diferite zone de conflict, în special în Tunisia (ianuarie 2011), în Nord-Kivu din Republica Democrată Congă (august 2012) şi în Republica Centralafricană (decembrie 2013).

Germain Katanga a fost eliberat la 18 ianuarie 2016.

Lucrarea prezintă interes pentru cei ce sunt preocupaţi de dreptul internaţional penal, inclusiv cercetători, studenţi, teoreticieni şi practicieni.

Conf. univ., dr. Vitalie GAMURARI, Director Şcoala Doctorală Drept, ULIM

Related Posts