ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Profesorul Dumitru BALTAG la 70 de ani

Întreaga viaţă juridică din Moldova continuă să fie dominată, cu autoritate, timp de cateva decenii, de personalitatea inegalabilă şi carismatică a profesorului, doctorului habilitat în drept, Dumitru Baltag, care şi-a pus puternic amprenta atât pe gândirea de specialitate, cât şi, mai ales, pe învăţământul juridic, asigurându-le supravieţuirea şi continuitatea istorică. Maestru venerat al nenumăratelor generaţii de jurişti, masteranzi, doctoranzi în drept, profesorul Baltag Dumitru continuă să întruchipeze, mai mult decât oricare altul, prototipul dascălului ideal, ale cărui cursuri, de o înaltă ţinută ştiinţifică, au fost dintotdeauna expuse într-o manieră directă, atrăgătoare, elocventă şi accesibilă, astfel încât frecventarea lor să pară, totdeauna, nicidecum o corvoadă plictisitoare, ci un prilej continuu de desfătare intelectuală, de relevare a unor delicii şi plăceri ascunse, de deschidere spre frumuseţi nebănuite ale lumii juridice.

Profesorul Baltag, văzut zilnic pe culuarele Academiei de Poliție și Universității Libere Internaționale di Moldova, domina și continuă să o facă, cu personalitatea sa impozantă şi figura energică, expresia feței fiind una blajină, care scoate în evidență sufletu-i mare. Personalitatea sa atrage şi fascinează, deopotrivă, captând atenţia auditoriului prin retorica şi gestica inconfundabile, prin jovialitatea şi înţelegerea caldă de care dă dovadă în orice împrejurare, prin sufletul său nobil, gata să sară în ajutorul celor care i-l cer şi care îl şi merită. Activitatea didactică universitară a prof. Baltag se completează în mod strălucit cu munca sa, tenace şi deosebit de fructuoasă, mai întâi la Academia de Poliție din Moldova, ajungând la funcția de rector, iar din anul 2003 a activat ca șef de catedră, decan la ULIM. A propagat dintotdeauna cunoștințe fundamentale pentru generații întregi de juriști, prin disciplinele care se asociază cu chipul și personalitatea sa — Teoria generală a dreptului și Metodologia cercetării juridice.

Sub coordonarea prof. Dumitru Baltag, atât Academia de Politie cât și ULIM au desfăşurat o activitate intensă şi deosebit de meritorie, elaborând tratate şi monografii fundamentale pentru ştiinţa dreptului Republicii Moldova, organizând sesiuni şi dezbateri ştiinţifice, editând reviste de specialitate, participând la reuniuni ştiinţifice naționale și internationale etc. Activitatea profesorului Dumitru Baltag este una titanică, pe multiple planuri.

Domnule Baltag Dumitru, cei care muncim zi de zi alături de Dumneavoastră ne simţim onoraţi să Vă felicităm cu Jubileul de 70 ani, sa Vă urăm La multi ani, deoarece sînteţi o persoană deosebită, un suflet mare, plin de înţelepciune şi verticalitate, calităţi care impun respectul şi admiraţia noastră. Noi Vă dorim puţin, dar din inimă. Puţin noroc atunci cînd aveţi nevoie de el, prieteni puţini, dar adevărați, puţină dragoste, dar intensă. Trecerea prin timp să nu vă întristeze, să vă însoţească şi în continuare erudiţia, profesionalismul şi optimismul. Au trecut șapte decenii cu valoare de amintiri! Vă urăm încă multe alte frumoase aniversări. La mulți ani!

Related Posts