ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Prezentarea și recenzarea articolelor


Redacţia „Studii Juridice Universitare“ preia pentru examinare lucrările ştiinţifice ale autorilor în limbile română, rusă, engleză sau franceză.

Puteți expedia articole pentru publicare la adresa [email protected] sau folosind formularul de expediere.

Verificați înainte de expediere dacă articolul Dvs. corespunde cu cerinţele faţă de manuscrise.

Articolele publicate în revistă sunt recenzate.

Articolele primite sunt supuse unei selecţii iniţiale, fiind reţinute numai materialele care prezintă interes pentru revistă.

Fiecare articol parvenit în redacție este verificat de plagiat și publicare multiplă, apoi trimis de secretarul de redacție spre recenzare către doi experți, în funcție de domeniul cercetării. Recenziile sunt de tipul dublu-anonime: identitatea autorului şi cea a recenzentului nu se divulgă reciproc. 

Recenzenții sunt personalități ale vieții științifice recunoscute la nivel național sau internațional, având titlul științific de doctor sau doctor habilitat în specialitate.

Conținutul și concluziile recenzării sunt discutate în cadrul ședințelor colegiului de redacție, fără a numi numele referentului. Articolul este acceptat spre publicare în cazul în care corespunde uneia dintre aceste opțiuni:

  • Ambii recenzenți îi dau aviz pozitiv și îl recomandă spre publicare;
  • Dacă unul din recenzenți dă un aviz negativ, articolul este trimis spre recenzare către un al treilea recenzent. În funcție de avizul acestui al treilea recenzent, colegiul de redacție ia o decizie.

Autorul articolului respins are dreptul să popună spre publicare alte articole sau o variantă îmbunătățită a articolului respins în numărul următor al revistei.

Vezi și Politica redacțională a revistei.