Skip to main content
Noutăți

ULIM vrea să reunească cei mai buni viitori juriști din RM în lupta contra fenomenului criminalității

La ora aceasta, la ULIM, e în plină desfășurare ediția a V-a a Conferinței Științifice Interuniversitare la Criminologie – Criminalitatea în RM: probleme actuale și căi de soluționare. Conferința reunește studenți și profesori de la șase instituții superioare de învățământ cu profil juridic: ULIM, Institutul de Științe Penale si Criminologie Aplicată, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare” și Universitatea de Educație Fizică și Sport. Este un eveniment, organizat anual, de Catedra Drept Public ULIM, ce urmărește analizarea și prevenirea fenomenului criminalității din RM de către viitorii juriști.

La a cincea conferință privind acest flagel, dascălii ULIM își culeg roadele – mai mulți foști studenți care au participat activ, pe parcursul anilor, la acest eveniment științific universitar, au devenit factori decizionali în cadrul organelor de drept și se implică activ în reformarea sistemului judiciar, explică dr. Oxana Rotaru, conf. univ. la Catedra Drept Public.

”Încercăm să le educăm viitorilor juriști veriticalitatea și patriotismul”

De aceea, cadrele didactice ULIM și-au propus ca, pe viitor, evenimentul să devină o conferință națională de profil și să reunească studenți juriști de la toate instituțiilor universitare.

Dl. Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept, a adresat un cuvânt de salut participanților. Domnia sa a invocat recentele crime odioase din RM, îndemnând tinerii să devină exponenții științei binelui, printr-o pregătire excelentă și să poată analiza profesionist fenomenul criminalității, ca apoi, să-și aducă aportul la reducerea acestuia, prin mecanisme legale practice.

”Avem nevoie de o nouă generație de juriști, care să gândească altfel, să fie verticală sub aspect moral-spiritual și bine pregătită. Cu ajutorul acesteia, am putea diminua fenomenul criminalității din RM, în condițiile celor 76% din populație, care nu are încredere în justiție, conform unui sonaj de opinie al Institutului de Politici Publice.

Vrem ca cei mai buni specialiști din RM  să-și unească eforturile și să lupte contra acestui flagel. Or, la ora actuală, cei mai apreciați absolvenți ai facultăților de drept de la noi își continuă studiile în străinătate, de unde nu mai revin. De aceea, încercăm să le educăm viitorilor juriști veriticalitatea și patriotismul”, spune dna Oxana Rotaru.

Discursuri inaugurale au mai rostit dr. conf. univ. ULIM,  Nicolae Belîi,  dna Alina Codreanu, lector univ. la Catedra Drept Public ASEM, dna Djulieta Vasiloi, profesoară la Institutul de Ştiințe Penale și Criminologie Aplicată, Andrei Năstase, cercetător științific AȘM și dr. conf. univ. Sergiu Cernomoreț, șeful Catedrei Drept Public din cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova. În dezbateri s-a implicat și dl. Gheorghe Graur, asistent universitar la Catedra Drept Polițienesc a Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM