ADMITERE Licență 2021

AdmitereUlim

Gândește-te

Ce facultate alegi?

  Contactează-ne

  Alege un viitor prosper!

  Valori ULIM

  Dezvoltare

  Locul excelent pentru a încerca noi activități și experiențe, aici întreprindem acțiuni care te cresc interior și te dezvoltă personal. Vei asimila abilități profesionale în baza studiului academic și activităților extra-curriculare, care vor constitui noi posibilități și perspective de dezvoltare în viitor.

  Asigurare

  Vei dobândi cunoștințe avansate în domeniul de muncă prin studiu, acestea implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor viitoarei profesii. Aici ai parte de o pregătire consistentă deoarece ne pasă de viitorul tău.

  Profesionalism

  Livrăm cursurile într-o formă accesibilă, logică, cadre didactice calificate, folosim metode inovative, moderne, cu utilizarea pe larg a tehnologiilor informționale. Profesorii susțin libera exprimare și încurajează gândirea critică a studenților.

  Susținerea

  Construim relații deschise și oneste prin comunicare, îmbrățișăm și conducem schimbarea împreună cu tine. Împărtășim pasiunea didactică și te ajutăm să îți alegi cariera și pasiunea ta.

  Diversitate

  Diversitatea procesului educațional contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității tinerei generații. Din acest motiv am creat un mediu universitar modern, dinamic și pledăm pentru accesibilitatea și varietatea facultăților.

  De ce ULIM?

  Timp de 26 de ani, ULIM a consolidat baza didactico-științifică, stabilind relații de colaborare cu numeroase centre științifice, academii și universități de prestanță în întreaga lume.

  Toți acești ani lucrăm asupra evaluării continue a procesului de învățământ, punând accentul pe calitate și inovare.

  Avem implementată cea mai eficientă structură și conținut al programului de studiu universitar și deținem condițiile necesare pentru dezvoltarea valorii intelectuale a formării viitorilor specialiști și la desfășurarea eficientă a procesului de învățământ.

  Îți oferim un mediu intelectual în care deținem excelența în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru foarte larg de discipline, într-un climat stimulativ intelectual atât pentru studenți cât și pentru profesori.

  Ce îți oferim:

  • libertatea de gândire și de exprimare;
  • un spectru larg de cursuri în toate programele universitare și calificări profesionale;
  • educație și predarea disciplinelor în profunzime în toate cursurile oferite conform standartelor internaționale;
  • suport puternic pentru studiu și cercetări, cadru modern de studiu, profesori calificați și cu experiență.

  Facultăți și programe de studii

  Drept

  • Drept Public (Constituțional și Administrativ);
  • Drept Economic (Civil);
  • Drept Penal;
  • Drept Vamal;
  • Drept Internațional;

  Științe economice

  • Economia mondială și relații econonice internaționle;
  • Contabilitate;
  • Finanțe și bănci;
  • Business și administrare
  • Marketing și logistică;
  • Servicii hoteliere, turism și agrement;

  Științe sociale și ale educației

  • Psihologie;
  • Psihopedagogie;
  • Asistență socială;

  Litere

  • Traducere și interpretare

  Combinații de limbi:

  • engleză-franceză;
  • engleză-germană;
  • franceză-spaniolă
  • engleză-spaniolă
  • germană-engleză;
  • engleză-chineză;
  • engleză-coreeană

  Biomedicină

  • Servicii publice estetologice;

  Informatică, inginerie și design

  • Securitate informațională;
  • Informatică;
  • Tehnologia informației;
  • Informatică aplicată;
  • Design interior;
  • Design vestimentar;

  Relații internaționale științe politice și jurnalism

  • Relații internaționale
  • Jurnalism și procese mediatice

  FACILITĂȚI
  PENTRU STUDENȚI

  • Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM;
  • Autorizată și acreditată la nivel național de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Acreditare și Atestare;

  Oportunitate de mobilitate academică pe parcursul unui semestru sau al unui an de studiu:

   

  • taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;
  • burse de merit;
  • studii gratuite pentru studenți cu aptitudini deosebite;
  • Deține distincția European Quality;
  • Membră cu drepturi depline a multiple organizații internaționale (AUF, EUA, IAU, ELC, ELFA);

  Oportunitățile educaționale sunt facilitate de:

  1

  complexul sportiv cu diverse oferte, cămin și hotel universitar;

  2

  baza materială modernă;

  3

  biblioteci digitale;

  4

  accesul la bibliotecile electronice internaționale;

  5

  cantinele și restaurantele universitare;

  6

  colecțiile didactice;

  7

  wifi gratuit;

  8

  săli de lectură;

  9

  parteneriate cu facultățile de profil din țară și străinătate.

  Actele necesare:

  1

  actul de studii cu anexă (original+copie)

  2

  copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  3

  4 fotografii cu dimensiuni 3x4.

  Oferta educațională

  Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

  Program de studii 2021-2022

  Specialitatea

  Durata studiilor

  Cu frecvență

  Cu frecvență redusă

  0111.3 Psihopedagogie

  3 ani

  4 ani

  0212.2 Design interior

  4 ani

  --

  0231.3 Traducere și interpretare
  Engleza-franceza

  3 ani

  --

  Franceza-engleza

  Engleza-germana

  Engleza-spaniola

  Germana - engleza

  Engleza-chineza

  Engleza-coreeana

  0312.2 Relații internaționale

  3 ani

  4 ani

  0313.1 Psihologie

  3 ani

  --

  0319.1 Asistență socială

  3 ani

  4 ani

  0321.1 Jurnalism și procese mediatice

  3 ani

  4 ani

  0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale

  3 ani

  --

  0411.1 Contabilitate

  3 ani

  4 ani

  0412.1 Finanțe și bănci

  3 ani

  4 ani

  0413.1 Business și administrare

  3 ani

  4 ani

  0414.1 Marketing și logistică

  3 ani

  4 ani

  0421.1 Drept

  4 ani

  5 ani

  0613.1 Tehnologia informației

  4 ani

  5 ani

  0613.2 Securitate informațională

  4 ani

  5 ani

  0613.4 Informatică

  3 ani

  4 ani

  1010.1 Servicii publice estetologice

  3 ani

  --

  1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

  3 ani

  4 ani

  Admiterea – 2021 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul II -Masterat

  Program de studii 2021-2022

  program

  # credite

  Durata studiilor

  Drept internațional și instituțional

  90

  1.5 ani

  Instituții de drept privat

  90

  1.5 ani

  Științe penale

  90

  1.5 ani

  Instituții de drept administrativ și constituțional

  90

  1.5 ani

  Drept economic și vamal

  90

  1.5 ani

  Business Management și Antreprenoriat

  120

  2 ani

  Management, marketing și logistică

  120

  2 ani

  Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil

  120

  2 ani

  Psihologie clinică și consiliere psihologică

  120

  2 ani

  Management educațional

  120

  2 ani

  Psihologia juridică

  120

  2 ani

  Psihologia socială

  120

  2 ani

  Managementul culturii organizaționale și comportamentale  al resurselor umane

  120

  2 ani

  Managementul serviciilor sociale și de sănătate

  120

  2 ani

  Studii avansate în asistenta socială și expertiza socială

  120

  2 ani

  Tehnologii și aplicații Web

  90

  1.5 ani

  Calculatoare, sisteme și rețele informatice

  90

  1.5 ani

  Tehnologii moderne în design interior

  90

  1.5 ani

  Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional

  120

  2 ani

  Diplomație, Securitate, Business și Comunicare

  120

  2 ani

  Management Media, Marketing online și Business Comunicare

  120

  2 ani

  Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare

  120

  2 ani

  Condiții de admitere

  Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

  Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență ( ciclul – I ) în Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada: 01 iulie – 30 august 2021.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la 9.00 – 18.00.
  Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur:

  Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
  Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur – 
  Depunerea actelor de studii (original) – II tur: 
  Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2021-2022 –

   

  Categorii de candidați

  1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

  – diplomei de bacalaureat;

  – diplomei de studii profesionale (colegiu);

  – diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

  2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat

  3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

  5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Admiterea – 2021 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul II -Masterat

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2021.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 08.00 – 17.00.

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Facilități

  1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

   1. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2021;
   2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2021;

  2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2021.

  3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

  Taxe de studii

  Ciclul 1 Licență

  Ciclul 2 Masterat

   Contactează-ne

   Contacte

   Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

   Chișinău

   52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

   Anticamera Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

   Mob.:(+373) 79220029

   Comisia de admitere:(+373) 79220029

   Admitere colegiu: (+373) 78800080

   E-mail: [email protected], [email protected]

   [ultimate_modal modal_on=”custom-selector” modal_on_selector=”.taxe-licenta” modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

   Cu privire la Taxa de studii la Ciclul I – Licență,

   stabilită pentru candidații, care au promovat Concursul de Admitere 2021,

   la specialitățile autorizate de către

   Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

   A stabili mărimea taxelor de studii pentru I an la ciclul I- Licență pentru cetățenii Republicii Moldova în anul universitar 2021-2022, după cum urmează:

    

   Codul Denumirea specialității Taxa (MDL)
   Studii cu frecvență Frecvență redusă
   0111.3 Psihopedagogie 5000 3000
   0212.2 Design interior 6500
   0231.3 Traducere și interpretare 6500
   0312.2 Relații internaționale 6500 3500
   0313.1 Psihologie 6000
   0319.1 Asistență socială 5800 3000
   0321.1 Jurnalism și procese mediatice 6000 3500
   0410.2 Economie mondială și relații economice internaționale 7300
   0411.1 Contabilitate 7300 3900
   0412.1 Finanțe și bănci 7300 3900
   0413.1 Business și administrare 7300 3900
   0414.1 Marketing și logistică 7300 3900
   0421.1 Drept 9000 5000
   0613.1 Tehnologia informației 6000 3500
   0613.2 Securitate informațională 6000 3500
   0613.4 Informatică 6000 3500
   1010.1 Servicii publice estetologice 9000
   1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 7300 3900

   Notă:

   • Mărimea taxelor poate fi modificată până la 20 august 2022 în dependența de cererea și oferta în sistemul învățământului superior din Republica Moldova.
   • Taxele deja achitate nu vor fi modificate.
   [/ultimate_modal]
   [ultimate_modal modal_on=”custom-selector” modal_on_selector=”.taxe-masterat” modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

   Taxa de studii la ciclul II – Masterat

   pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2021-2022

    

   Facultatea Denumirea programului de master Taxa pentru un an
   Facultatea Drept Drept internațional și instituțional 8800
   Instituții de drept privat 8800
   Științe penale 8800
   Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
   Drept economic și vamal 8800
   Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
   Management, marketing și logistică 8000
   Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
   Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică și consiliere psihologică 6600
   Psihologia juridică 6600
   Psihologia socială 6600
   Management educațional 6600
   Managementul culturii organizaționale și comportamentale  al resurselor umane 6600
   Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
   Studii avansate în asistenta socială și expertiza socială 6600
   Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
   Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
   Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
   Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
   Tehnologii moderne în design interior 6000
   Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
   Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6600

   1. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

   • Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
   • Copia buletinului de identitate;
   • 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

   2. Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
   Cab. 438, et.4, Secția Masterat,
   Tel. +373 022-220020 Web site: www.ulim.md E-mail: [email protected][/ultimate_modal]