ADMITERE Licență 2020

AdmitereUlim

Gândește-te

Ce facultate alegi?

  Contactează-ne

  Alege un viitor prosper!

  Valori ULIM

  Dezvoltare

  Locul excelent pentru a încerca noi activități și experiențe, aici întreprindem acțiuni care te cresc interior și te dezvoltă personal. Vei asimila abilități profesionale în baza studiului academic și activităților extra-curriculare, care vor constitui noi posibilități și perspective de dezvoltare în viitor.

  Asigurare

  Vei dobândi cunoștințe avansate în domeniul de muncă prin studiu, acestea implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor viitoarei profesii. Aici ai parte de o pregătire consistentă deoarece ne pasă de viitorul tău.

  Profesionalism

  Livrăm cursurile într-o formă accesibilă, logică, cadre didactice calificate, folosim metode inovative, moderne, cu utilizarea pe larg a tehnologiilor informționale. Profesorii susțin libera exprimare și încurajează gândirea critică a studenților.

  Susținerea

  Construim relații deschise și oneste prin comunicare, îmbrățișăm și conducem schimbarea împreună cu tine. Împărtășim pasiunea didactică și te ajutăm să îți alegi cariera și pasiunea ta.

  Diversitate

  Diversitatea procesului educațional contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității tinerei generații. Din acest motiv am creat un mediu universitar modern, dinamic și pledăm pentru accesibilitatea și varietatea facultăților.

  De ce ULIM?

  Timp de 26 de ani, ULIM a consolidat baza didactico-științifică, stabilind relații de colaborare cu numeroase centre științifice, academii și universități de prestanță în întreaga lume.

  Toți acești ani lucrăm asupra evaluării continue a procesului de învățământ, punând accentul pe calitate și inovare.

  Avem implimentată ce mai eficientă structură și conținut al programului de studiu univesitar și deținem condițiile necesare pentru dezvoltarea valorii intelectuale a formării viitorilor specialiști și la desfășurarea eficientă a procesului de învățământ.

  Îți oferim un mediu intelectual în care deținem excelența în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru foarte larg de discipline, într-un climat stimulativ intelectual atât pentru studenți cât și pentru profesori.

  Ce îți oferim:

  • libertatea de gândire și de exprimare;
  • un spectru larg de cursuri în toate programele universitare și calificări profesionale;
  • educație și predarea disciplinelor în profunzime în toate cursurile oferite conform standartelor internaționale;
  • suport puternic pentru studiu și cercetări, cadru modern de studiu, profesori calificați și cu experiență.

  Facultăți și programe de studii

  Drept

  • Drept Public (Constituțional și Administrativ);
  • Drept Economic (Civil);
  • Drept Penal;
  • Drept Vamal;
  • Drept Internațional;

  Științe economice

  • Economia mondială și relații econonice internaționle;
  • Contabilitate;
  • Finanțare și bănci;
  • Business și administrare
  • Marketing și logistică;
  • Servicii hoteliere, turism și agrement;

  Științe sociale și ale educației

  • Psihologie;
  • Psihopedagogie;
  • Asistență socială;

  Litere

  • Traducere și interpretare

  Combinații de limbi:

  • engleză-franceză;
  • engleză-germană;
  • franceză-spaniolă
  • engleză-spaniolă
  • germană-engleză;
  • engleză-chineză;
  • engleză-coreeană

  Biomedicină și Ecologie

  • Servicii publice estetologice;

  Informatică, inginerie și design

  • Securitate informațională;
  • Informatică;
  • Tehnologia informației;
  • Informatică aplicată;
  • Design interior;
  • Design vestimentar;

  Relații internaționale științe politice și jurnalism

  • Relații internaționale
  • Jurnalism

  FACILITĂȚI
  PENTRU STUDENȚI

  • Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM;
  • Autorizată și acreditată la nivel național de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Acreditare și Atestare;

  Opurtunitate de mobilitate academică pe parcursul unui semestru sau al unui an de studiu:

   

  • taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;
  • burse de merit;
  • studii gratuite pentru studenți cu aptitudini deosebite;
  • Deține distincția European Quality;
  • Membră cu drepturi depline a multiple organizații internaționale (AUF, EUA, IAU, ELC, ELFA);

  Oportunitățile educaționale sunt facilitate de:

  1

  complexul sportiv cu diverse oferte, cămin și hotel universitar;

  2

  baza materială modernă;

  3

  biblioteci digitale;

  4

  accesul la bibliotecile electronice internaționale;

  5

  cantinele și restaurantele universitare;

  6

  colecțiile didactice;

  7

  wifi gratuit;

  8

  săli de lectură;

  9

  parteneriate cu facultățile de profil din țară și străinătate.

  Actele necesare:

  1

  actul de studii cu anexă (original+copie)

  2

  copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  3

  4 fotografii cu dimensiuni 3x4.

  Oferta educațională

  Ciclul 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

  se realizează în limba română, rusă, *engleză, franceză
  Studii Ciclul I Licență Ciclu II Masterat
  042. Drept
  Facultatea
  Drept
  Drept cu module de specializare:
  - Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
  - Drept Economic (Civil);
  - Drept Penal;
  - Drept Vamal;
  - Drept Internațional
  Drept internaţional şi instituţional
  Drept economic și vamal
  Instituţii de drept administrativ și constituţional
  Instituţii de drept privat
  Ştiinţe penale
  041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
  Facultatea
  Științe economice
  Business și administrare*
  Contabilitate
  Economie mondială și relații economice internaționale*
  Finanțe și bănci
  Marketing și logistică*
  Servicii hoteliere, turism și agrement
  Business Management și Antreprenoriat
  Management, marketing și logistică
  Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil
  031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,
  032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
  Facultatea
  Științe sociale
  ale Educației
  Psihologie
  Psihopedagogie
  Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)
  Asistența socială
  Sociologie
  Relații Internaționale
  Jurnalism și procese mediatice
  Psihologie clinică şi consiliere psihologică
  Psihologia juridică
  Psihologia socială
  Management educațional
  Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
  MManagement culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate

  Diplomație, Securitate, Business și Comunicare Management Media, Marketing online și Business Comunicare
  052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
  082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
  Facultatea
  Biomedicină și Ecologie
  Ecologie
  Servicii publice estetologice
  Silvicultură și grădini publice
  Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare


  023. FILOLOGIE
  Facultatea
  de Litere
  Traducere și interpretare
  Combinații de limbi:
  Limbile engleză-franceză
  Limbile engleză-germană
  Limbile franceză-engleză
  Limbile germană-engleză
  Limbile spaniolă-engleză
  Limbile engleză-spaniolă
  Limbile engleză-chineză
  Limbile engleză-coreeană
  Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional  021. ARTE,
  061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
  Facultatea
  Informatică, Inginerie
  și Design
  Tehnologia informației
  Informatică aplicată
  Modă – design vestimentar
  Design interior
  Tehnologii și aplicații WEB
  Calculatoare, sisteme și rețele informatice
  Tehnologii moderne în design interior
  FORMAREA CONTINUĂ
  MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
  Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)
  Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială
  Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional
  Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior
  CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE
  Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală
  Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară
  Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior
  Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior
  Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional
  Modulul: Management educațional: teorie și practică
  Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară
  Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar
  Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară
  Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă
  Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică
  Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară
  Modulul: Educația incluzivă în școala primară
  Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

  Ciclul 3 Doctorat

  Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică Profilul ştiinţific Specialitatea ştiinţifică
  5. Ştiinţe sociale şi economice 51. Psihologie 511. Psihologie 511.03. Psihologie socială
  52. Ştiinţe economice 521. Economie, business, administrare 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
  521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
  521.04. Marketing şi logistică
  522. Finanţe, contabilitate, analiză economică522.01. Finanţe
  522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
  55. Ştiinţe juridice 551. Teoria generală a dreptului 551.01. Teoria generală a dreptului
  552. Drept public 552.01. Drept constituţional
  552.02. Drept administrativ
  552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
  552.07. Drept contravenţional
  552.08. Drept internaţional şi european public
  553. Drept privat553.01. Drept civil
  553.06. Drept internaţional şi european privat
  554. Drept penal554.01. Drept penal şi execuţional penal
  554.02. Criminologie
  554.03. Drept procesual penal
  554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
  56. Ştiinţe politice561. Politologie 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
  562. Relaţii internaţionale 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
  562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
  562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
  562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
  57. Media şi comunicare571. Jurnalism şi comunicare 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
  6. Ştiinţe umaniste 61. Istorie şi arheologie 611. Istorie 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
  611.03. Istoria universală (pe perioade)
  62. Filologie621. Ştiinţe ale limbajului 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
  621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
  621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
  621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
  621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
  622. Literatură622.01. Literatură română
  622.02. Literatură universală şi comparată

  Condiții de admitere

  Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

  Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență ( ciclul – I ) în Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada: 01 iulie – 30 august 2019.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la 9.00 – 18.00.
  Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur:
  01 iulie – 19 iulie 2019.
  Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
  Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur – 22 iulie, ora 12.00.
  Depunerea actelor de studii (original) – II tur: 22 iulie – 30 august 2019.
  Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2019-2020 – 31 august, ora 12.00.

   

  Program de studii 2019-2020

  Facultatea Specialitatea Forma de studii
  Facultatea drept Drept cu module de specializare
  - Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
  - Drept Economic (Civil);
  - Drept Penal;
  - Drept Vamal;
  - Drept Internațional
  cu frecvență /
  cu frecvență redusă
  Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale
  Contabilitate
  Finanțe și bănci
  Business și administrare
  Marketing și logistică
  Servicii hoteliere, turism și agrement
  cu frecvență /
  cu frecvență redusă
  Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*
  Psihopedagogie
  Asistenta socială
  Sociologie
  cu frecvență /
  cu frecvență redusă
  Facultatea de Litere Traducere și interpretare*
  Combinații de limbi :
  engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană
  cu frecvență
  Facultatea Biomedicină și Ecologie Servicii publice estetologice* cu frecvență
  Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației
  Informatică aplicată
  Design interior*
  cu frecvență /
  cu frecvență redusă
  Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism Relații Internaționale
  Jurnalism și procese mediatice
  cu frecvență /
  cu frecvență redusă

  Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

  Categorii de candidați

  1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

  – diplomei de bacalaureat;

  – diplomei de studii profesionale (colegiu);

  – diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

  2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat

  3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

  5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Facilități

  1. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2019.

  2. Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 absolvenților care se vor înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii până la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.

  3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

  Condițiile concursului

  Concursul de admitere se va desfășura în baza:

  • mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
  • media generală pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegiu);
  • media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

  Admiterea – 2019 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul II -Masterat

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2019.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 08.00 – 17.00.

  Program de studii 2019-2020

  Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
  Facultatea Drept - Drept internaţional şi instituţional;
  - Științe penale;
  - Instituţii de drept privat;
  - Drept economic și vamal;
  - Instituții de drept administrativ și constituțional.
  90 1.5 ani
  Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
  - Management, marketing și logistică;
  - Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit.
  120 2 ani
  Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism - Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
  - Management Media, Marketing online și Business Comunicare.
  120 2 ani
  Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică şi consiliere psihologică;
  - Psihologia juridică;
  - Psihologia socială;
  - Management educațional;
  - Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
  - Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
  - Managementul serviciilor sociale și de sănătate.
  120 2 ani
  Facultatea de Litere - Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice;
  - Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional.
  120 2 ani
  Facultatea Biomedicină/th> - Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare. 120 2 ani
  Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații Web;
  - Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
  - Tehnologii moderne în design interior.
  90 „1,5 ani

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Facilități

  1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

   1. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
   2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;

  2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019:

  3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

  Ciclul 3 Doctorat

  Perioada de înscriere

  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
  Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 31 august 2018.

  Programe de studii 2018-2019

  Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
  Facultatea drept - Dreptul afacerilor;
  - Instituții de drept constituțional și administrativ;
  - Drept internațional şi instituțional;
  - Instituții de drept privat;
  - Științe penale.
  90 1.5 ani
  Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
  - Marketing și logisticăe;
  - Politici comerciale și drept vamal;
  - Finanțe, Investiții și Banking;
  - Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate;
  - Management contabil, expertiză și audit;
  - Turism internațional și managementul în industria ospitalității.
  120 2 ani
  Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică și consiliere psihologică;
  - Psihologia juridică;
  - Psihologia socială;
  - Management educațional;
  - Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
  - Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
  - Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
  - Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
  - Jurnalism, Imagologie și Relații Publice.
  120 2 ani
  Facultatea de Litere - Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinații);
  - Traducere și documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice.
  120 2 ani
  Facultatea Biomedicină și Ecologie - Ecologia și Protecția Mediului;
  - Managementul Resurselor Forestiere și Spațiilor Verzi;
  - Managementul Serviciilor de Frumusețe și Recuperare;
  - Tehnologia Industrială a Medicamentelor.
  120 2 ani
  Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații web;
  - Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
  - Tehnologii moderne în design interior.
  120 2 ani

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

     a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

     b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

     c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

     d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Facilități

  1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii,
  după cum urmează:

  a. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;

        b. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;

  2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

  3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

  Facilități

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

  d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Taxe de studii

  Ciclul 1 Licență

   Contactează-ne

   Contacte

   Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

   Chișinău

   52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

   Anticamera Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

   Mob.:(+373) 79220029

   Comisia de admitere: (+373) 79220029

   E-mail: [email protected], [email protected]