ADMITERE Licență 2020

AdmitereUlim

Gândește-te

Ce facultate alegi?

Contactează-ne

Alege un viitor prosper!

Valori ULIM

Dezvoltare

Locul excelent pentru a încerca noi activități și experiențe, aici întreprindem acțiuni care te cresc interior și te dezvoltă personal. Vei asimila abilități profesionale în baza studiului academic și activităților extra-curriculare, care vor constitui noi posibilități și perspective de dezvoltare în viitor.

Asigurare

Vei dobândi cunoștințe avansate în domeniul de muncă prin studiu, acestea implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor viitoarei profesii. Aici ai parte de o pregătire consistentă deoarece ne pasă de viitorul tău.

Profesionalism

Livrăm cursurile într-o formă accesibilă, logică, cadre didactice calificate, folosim metode inovative, moderne, cu utilizarea pe larg a tehnologiilor informționale. Profesorii susțin libera exprimare și încurajează gândirea critică a studenților.

Susținerea

Construim relații deschise și oneste prin comunicare, îmbrățișăm și conducem schimbarea împreună cu tine. Împărtășim pasiunea didactică și te ajutăm să îți alegi cariera și pasiunea ta.

Diversitate

Diversitatea procesului educațional contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității tinerei generații. Din acest motiv am creat un mediu universitar modern, dinamic și pledăm pentru accesibilitatea și varietatea facultăților.

De ce ULIM?

Timp de 26 de ani, ULIM a consolidat baza didactico-științifică, stabilind relații de colaborare cu numeroase centre științifice, academii și universități de prestanță în întreaga lume.

Toți acești ani lucrăm asupra evaluării continue a procesului de învățământ, punând accentul pe calitate și inovare.

Avem implimentată ce mai eficientă structură și conținut al programului de studiu univesitar și deținem condițiile necesare pentru dezvoltarea valorii intelectuale a formării viitorilor specialiști și la desfășurarea eficientă a procesului de învățământ.

Îți oferim un mediu intelectual în care deținem excelența în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru foarte larg de discipline, într-un climat stimulativ intelectual atât pentru studenți cât și pentru profesori.

Ce îți oferim:

 • libertatea de gândire și de exprimare;
 • un spectru larg de cursuri în toate programele universitare și calificări profesionale;
 • educație și predarea disciplinelor în profunzime în toate cursurile oferite conform standartelor internaționale;
 • suport puternic pentru studiu și cercetări, cadru modern de studiu, profesori calificați și cu experiență.

Facultăți și programe de studii

Drept

 • Drept Public (Constituțional și Administrativ);
 • Drept Economic (Civil);
 • Drept Penal;
 • Drept Vamal;
 • Drept Internațional;

Științe economice

 • Economia mondială și relații econonice internaționle;
 • Contabilitate;
 • Finanțare și bănci;
 • Business și administrare
 • Marketing și logistică;
 • Servicii hoteliere, turism și agrement;

Științe sociale și ale educației

 • Psihologie;
 • Psihopedagogie;
 • Asistență socială;

Litere

 • Traducere și interpretare

Combinații de limbi:

 • engleză-franceză;
 • engleză-germană;
 • franceză-spaniolă
 • engleză-spaniolă
 • germană-engleză;
 • engleză-chineză;
 • engleză-coreeană

Biomedicină și Ecologie

 • Servicii publice estetologice;

Informatică, inginerie și design

 • Securitate informațională;
 • Informatică;
 • Tehnologia informației;
 • Informatică aplicată;
 • Design interior;
 • Design vestimentar;

Relații internaționale științe politice și jurnalism

 • Relații internaționale
 • Jurnalism

FACILITĂȚI
PENTRU STUDENȚI

 • Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM;
 • Autorizată și acreditată la nivel național de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Acreditare și Atestare;

Opurtunitate de mobilitate academică pe parcursul unui semestru sau al unui an de studiu:

 

 • taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;
 • burse de merit;
 • studii gratuite pentru studenți cu aptitudini deosebite;
 • Deține distincția European Quality;
 • Membră cu drepturi depline a multiple organizații internaționale (AUF, EUA, IAU, ELC, ELFA);

Oportunitățile educaționale sunt facilitate de:

1

complexul sportiv cu diverse oferte, cămin și hotel universitar;

2

baza materială modernă;

3

biblioteci digitale;

4

accesul la bibliotecile electronice internaționale;

5

cantinele și restaurantele universitare;

6

colecțiile didactice;

7

wifi gratuit;

8

săli de lectură;

9

parteneriate cu facultățile de profil din țară și străinătate.

Actele necesare:

1

actul de studii cu anexă (original+copie)

2

copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

3

4 fotografii cu dimensiuni 3x4.

Oferta educațională

Ciclul 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

se realizează în limba română, rusă, *engleză, franceză
Studii Ciclul I Licență Ciclu II Masterat
042. Drept
Facultatea
Drept
Drept cu module de specializare:
- Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
- Drept Economic (Civil);
- Drept Penal;
- Drept Vamal;
- Drept Internațional
Drept internaţional şi instituţional
Dreptul afacerilor
Instituţii de drept constituţional şi drept administrativ
Instituţii de drept privat
Ştiinţe penale
041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Științe economice
Business și administrare*
Contabilitate
Economie mondială și relații economice internaționale*
Finanțe și bănci
Marketing și logistică*
Servicii hoteliere, turism și agrement
Business Management și Antreprenoriat
Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate
Finanțe, Investiții și Banking
Management contabil, expertiză și audit
Marketing și logistică
Politici comerciale și drept vamal
Turism internațional și managementul în industria ospitalității
031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,
032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Facultatea
Științe sociale
ale Educației
Psihologie
Psihopedagogie
Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)
Asistența socială
Sociologie
Relații Internaționale
Jurnalism și procese mediatice
Psihologie clinică şi consiliere psihologică
Psihologia juridică
Psihologia socială
Management educațional
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
Management organizațional și al resurselor umane
Managementul serviciilor sociale și de sănătate

Diplomație, Securitate, Business și Comunicare Jurnalism, Imagologie și Relații Publice
052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
Facultatea
Biomedicină și Ecologie
Ecologie
Servicii publice estetologice
Silvicultură și grădini publice
Ecologia și protecția mediului
Tehnologia industrială a medicamentelor
Managementul resurselor forestiere și spațiilor verzi
Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare
023. FILOLOGIE
Facultatea
de Litere
Traducere și interpretare
Combinații de limbi:
Limbile engleză-franceză
Limbile engleză-germană
Limbile franceză-engleză
Limbile germană-engleză
Limbile spaniolă-engleză
Limbile engleză-spaniolă
Limbile engleză-chineză
Limbile engleză-coreeană
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional
(limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
Traducere şi documentare multilingvă:
limbi romanice/germanice/asiatice
(limbile franceză, spaniolă, engleză, germană, chineză, coreeană în diferite combinaţii)
021. ARTE,
061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Facultatea
Informatică, Inginerie
și Design
Tehnologia informației
Informatică aplicată
Modă – design vestimentar
Design interior
Tehnologii și aplicații WEB
Calculatoare, sisteme și rețele informatice
Tehnologii moderne în design interior
FORMAREA CONTINUĂ
MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)
Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială
Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional
Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior
CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE
Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală
Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară
Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior
Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior
Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional
Modulul: Management educațional: teorie și practică
Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară
Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar
Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară
Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă
Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică
Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară
Modulul: Educația incluzivă în școala primară
Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

Ciclul 3 Doctorat

Domeniul ştiinţific Ramura ştiinţifică Profilul ştiinţific Specialitatea ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice 51. Psihologie 511. Psihologie 511.03. Psihologie socială
52. Ştiinţe economice 521. Economie, business, administrare 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522. Finanţe, contabilitate, analiză economică522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
55. Ştiinţe juridice 551. Teoria generală a dreptului 551.01. teoria generală a dreptului
552. Drept public 552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
56. Ştiinţe politice561. Politologie 561.01 Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562. Relaţii internaţionale 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
57. Media şi comunicare571. Jurnalism şi comunicare 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
6. Ştiinţe umaniste 61. Istorie şi arheologie 611. Istorie 611.02. Istoria românilor (pe perioade)
611.03. Istoria universală (pe perioade)
62. Filologie621. Ştiinţe ale limbajului 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii, după caz)
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)
621.04.Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
621.05.Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz)
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)
622. Literatură622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată

Condiții de admitere

Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Masterat

Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență ( ciclul – I ) în Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

Perioada de înscriere

Comisia de Admitere activează în perioada: 01 iulie – 30 august 2019.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la 9.00 – 18.00.
Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur:
01 iulie – 19 iulie 2019.
Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur – 22 iulie, ora 12.00.
Depunerea actelor de studii (original) – II tur: 22 iulie – 30 august 2019.
Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2019-2020 – 31 august, ora 12.00.

 

Program de studii 2019-2020

Facultatea Specialitatea Forma de studii
Facultatea drept Drept cu module de specializare
- Drept Public (Constituţional şi Administrativ)
- Drept Economic (Civil);
- Drept Penal;
- Drept Vamal;
- Drept Internațional
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Economice Economie mondială și relații economice internaționale
Contabilitate
Finanțe și bănci
Business și administrare
Marketing și logistică
Servicii hoteliere, turism și agrement
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea Științe Sociale și ale Educației Psihologie*
Psihopedagogie
Asistenta socială
Sociologie
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea de Litere Traducere și interpretare*
Combinații de limbi :
engleză-franceză; engleză- germană; franceză-engleză; germană-engleză; engleză- spaniolă; engleză-chineză; engleză-coreeană
cu frecvență
Facultatea Biomedicină și Ecologie Servicii publice estetologice* cu frecvență
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologia informației
Informatică aplicată
Design interior*
cu frecvență /
cu frecvență redusă
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism Relații Internaționale
Jurnalism și procese mediatice
cu frecvență /
cu frecvență redusă

Nota: * – la specialitățile marcate cu asterisc forma de organizare a studiilor este doar numai cu frecvență.

Categorii de candidați

1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

– diplomei de bacalaureat;

– diplomei de studii profesionale (colegiu);

– diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat

3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă reducere de 10 % la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 grupelor de absolvenți ai aceluiași liceu (cel puțin 3 persoane), care vor depune concomitent (la aceiași dată) dosarele în original pentru participarea la prima etapă a concursului de admitere și vor achita integral taxa de studii până la 20 august 2019.

2. Se oferă reducere de 10 % de la taxa de studii pentru anul universitar 2019-2020 absolvenților care se vor înregistra on-line la concursul anunțat în perioada de admitere (prima etapă a concursului de admitere) și vor achita integral taxa de studii până la expirarea acestui termen, cu respectarea cumulativă a condiției de a depune toate actele necesare în original.

3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Condițiile concursului

Concursul de admitere se va desfășura în baza:

 • mediei examenelor de Bacalaureat pentru deținătorii Diplomei de Bacalaureat;
 • media generală pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegiu);
 • media generală de studii / licență pentru deținătorii diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

Admiterea – 2019 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, la ciclul II -Masterat

Perioada de înscriere

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2019.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 08.00 – 17.00.

Program de studii 2019-2020

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept - Drept internaţional şi instituţional;
- Științe penale;
- Instituţii de drept privat;
- Drept economic și vamal;
- Instituții de drept administrativ și constituțional.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
- Management, marketing și logistică;
- Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit.
120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism - Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
- Management Media, Marketing online și Business Comunicare.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică şi consiliere psihologică;
- Psihologia juridică;
- Psihologia socială;
- Management educațional;
- Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
- Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
- Managementul serviciilor sociale și de sănătate.
120 2 ani
Facultatea de Litere - Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice;
- Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional.
120 2 ani
Facultatea Biomedicină/th> - Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare. 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații Web;
- Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
- Tehnologii moderne în design interior.
90 „1,5 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

  1. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
  2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019:

3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Ciclul 3 Doctorat

Perioada de înscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 9.00 – 18.00.
Comisia de Admitere activează în perioada 14 iunie – 31 august 2018.

Programe de studii 2018-2019

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept - Dreptul afacerilor;
- Instituții de drept constituțional și administrativ;
- Drept internațional şi instituțional;
- Instituții de drept privat;
- Științe penale.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice - Business Management și Antreprenorial;
- Marketing și logisticăe;
- Politici comerciale și drept vamal;
- Finanțe, Investiții și Banking;
- Finanțe, Fiscalitate și Contabilitate;
- Management contabil, expertiză și audit;
- Turism internațional și managementul în industria ospitalității.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației - Psihologie clinică și consiliere psihologică;
- Psihologia juridică;
- Psihologia socială;
- Management educațional;
- Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
- Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
- Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
- Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
- Jurnalism, Imagologie și Relații Publice.
120 2 ani
Facultatea de Litere - Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional (limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, chineză, coreeană în diferite combinații);
- Traducere și documentare multilingvă: limbi romanice/germanice/asiatice.
120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie - Ecologia și Protecția Mediului;
- Managementul Resurselor Forestiere și Spațiilor Verzi;
- Managementul Serviciilor de Frumusețe și Recuperare;
- Tehnologia Industrială a Medicamentelor.
120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design - Tehnologii și aplicații web;
- Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
- Tehnologii moderne în design interior.
120 2 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

   a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

   b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

   c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

   d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii,
după cum urmează:

a. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2017;

      b. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2017

3. Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Facilități

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Taxe de studii

Ciclul 1 Licență

Ciclul 2 Masterat

Contactează-ne

Contacte

Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

Chișinău

52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

Anticamera Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

Mob.:(+373) 79220029

Comisia de admitere: (+373) 79220029

E-mail: [email protected], [email protected]