Skip to main content

ADMITERE 2024-2025

AdmitereUlim

Gândește-te

Ce facultate alegi?

  Alege un viitor prosper!

  Valori ULIM

  Dezvoltare

  Locul excelent pentru a încerca noi activități și experiențe, aici întreprindem acțiuni care te cresc interior și te dezvoltă personal. Vei asimila abilități profesionale în baza studiului academic și activităților extra-curriculare, care vor constitui noi posibilități și perspective de dezvoltare în viitor.

  Asigurare

  Vei dobândi cunoștințe avansate în domeniul de muncă prin studiu, acestea implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor viitoarei profesii. Aici ai parte de o pregătire consistentă deoarece ne pasă de viitorul tău.

  Profesionalism

  Livrăm cursurile într-o formă accesibilă, logică, cadre didactice calificate, folosim metode inovative, moderne, cu utilizarea pe larg a tehnologiilor informționale. Profesorii susțin libera exprimare și încurajează gândirea critică a studenților.

  Susținerea

  Construim relații deschise și oneste prin comunicare, îmbrățișăm și conducem schimbarea împreună cu tine. Împărtășim pasiunea didactică și te ajutăm să îți alegi cariera și pasiunea ta.

  Diversitate

  Diversitatea procesului educațional contribuie semnificativ la dezvoltarea capacității tinerei generații. Din acest motiv am creat un mediu universitar modern, dinamic și pledăm pentru accesibilitatea și varietatea facultăților.

  De ce ULIM?

  Timp de 27 de ani, ULIM a consolidat baza didactico-științifică, stabilind relații de colaborare cu numeroase centre științifice, academii și universități de prestanță în întreaga lume.

  Toți acești ani lucrăm asupra evaluării continue a procesului de învățământ, punând accentul pe calitate și inovare.

  Avem implementată cea mai eficientă structură și conținut al programului de studiu universitar și deținem condițiile necesare pentru dezvoltarea valorii intelectuale a formării viitorilor specialiști și la desfășurarea eficientă a procesului de învățământ.

  Îți oferim un mediu intelectual în care deținem excelența în procesul de învățământ și cercetare, într-un spectru foarte larg de discipline, într-un climat stimulativ intelectual atât pentru studenți cât și pentru profesori.

  Ce îți oferim:

  • libertatea de gândire și de exprimare;
  • un spectru larg de cursuri în toate programele universitare și calificări profesionale;
  • educație și predarea disciplinelor în profunzime în toate cursurile oferite conform standartelor internaționale;
  • suport puternic pentru studiu și cercetări, cadru modern de studiu, profesori calificați și cu experiență.

  Facultăți și programe de studii

  Drept

  • Drept Public (Constituțional și Administrativ);
  • Drept Economic (Civil);
  • Drept Penal;
  • Drept Vamal;
  • Drept Internațional;

  Științe economice

  • Economia mondială și relații econonice internaționle;
  • Contabilitate;
  • Finanțe și bănci;
  • Business și administrare
  • Marketing și logistică;
  • Servicii hoteliere, turism și agrement;

  Științe sociale și ale educației

  • Psihologie;
  • Psihopedagogie;
  • Asistență socială;

  Litere

  • Traducere și interpretare

  Combinații de limbi:

  • engleză-franceză;
  • engleză-germană;
  • franceză-spaniolă
  • engleză-spaniolă
  • germană-engleză;
  • engleză-chineză;
  • engleză-coreeană

  Biomedicină

  • Servicii publice estetologice;

  Informatică, inginerie și design

  • Securitate informațională;
  • Informatică;
  • Tehnologia informației;
  • Informatică aplicată;
  • Design interior;
  • Design vestimentar;

  Relații internaționale științe politice și jurnalism

  • Relații internaționale
  • Jurnalism și procese mediatice

  FACILITĂȚI
  PENTRU STUDENȚI

  • Fondată la 16 octombrie 1992 prin Hotărârea Guvernului RM;
  • Autorizată și acreditată la nivel național de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Acreditare și Atestare;

  Oportunitate de mobilitate academică pe parcursul unui semestru sau al unui an de studiu:

   

  • taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;
  • burse de merit;
  • studii gratuite pentru studenți cu aptitudini deosebite;
  • Deține distincția European Quality;
  • Membră cu drepturi depline a multiple organizații internaționale (AUF, EUA, IAU, ELC, ELFA);

  Oportunitățile educaționale sunt facilitate de:

  1

  complexul sportiv cu diverse oferte, cămin și hotel universitar;

  2

  baza materială modernă;

  3

  biblioteci digitale;

  4

  accesul la bibliotecile electronice internaționale;

  5

  cantinele și restaurantele universitare;

  6

  colecțiile didactice;

  7

  wifi gratuit;

  8

  săli de lectură;

  9

  parteneriate cu facultățile de profil din țară și străinătate.

  Actele necesare:

  1

  actul de studii cu anexă (original + 2 copii)

  2

  2 copii ale buletinului de identitate;

  3

  4 fotografii cu dimensiuni 3x4.

  Oferta educațională

  Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Master

  se desfășoară în română, rusă, *engleză, franceză
  Studii Ciclu 1 Licență Ciclul 2 Master
  042. Drept
  Facultatea
  Drept

  - Drept Public (Constituțional și Administrativ);
  - Drept Economic (Civil);
  - Drept Penal;
  - Drept Vamal;
  - Drept Internațional;
  Drept internaţional şi instituţional
  Instituții de drept administrativ și constituțional
  Instituţii de drept privat
  Ştiinţe penale
  Anticorupție și Integritate
  041. ŞTIINŢE ECONOMICE, 101. SERVICII PUBLICE
  Facultatea
  Științe economice
  Business și administrare*
  Contabilitate
  Economie mondială și relații economice internaționale*
  Finanțe și bănci
  Marketing și logistică*
  Servicii hoteliere, turism și agrement
  Business Management și Antreprenoriat
  Management, marketing și logistică
  Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil
  031. ȘTIINȚE SOCIALE ȘI COMPORTAMENTALE,
  032 JURNALISM ȘI INFORMARE, 011. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
  Facultatea
  Științe sociale
  ale Educației
  Psihologie
  Psihopedagogie
  Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar (dublă specializare)
  Asistența socială
  Sociologie
  Relații Internaționale
  Jurnalism și procese mediatice
  Psihologie clinică şi consiliere psihologică
  Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)
  Consiliere educațională și integrare școlară
  Management educațional
  Studii avansate în asistența socială și expertiza socială
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate
  Diplomație, Securitate, Business și Comunicare
  Managementul Media, Marketing online și Business Comunicare
  052. ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, 071. INGINERIE ȘI ACTIVITĂȚI INGINEREȘTI,
  082. SILVICULTURA, 101. SERVICII PUBLICE
  Facultatea
  Biomedicină
  Servicii publice estetologice Management în estetologie și SPA servicii
  023. FILOLOGIE
  Facultatea
  de Litere
  Traducere și interpretare
  Combinații de limbi:
  Limbile engleză-franceză
  Limbile engleză-germană
  Limbile franceză-engleză
  Limbile germană-engleză
  Limbile spaniolă-engleză
  Limbile engleză-spaniolă
  Limbile engleză-chineză
  Limbile engleză-coreeană
  021. ARTE,
  061. TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
  Facultatea
  Informatică, Inginerie
  și Design
  Tehnologia informației
  Informatică aplicată
  Modă – design vestimentar
  Design interior
  FORMAREA CONTINUĂ
  MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
  Modulul Psihopedagogic (se oferă extra curricular studenților de la specialitățile ne pedagogice)
  Modulul Psihopedagogic 1: formare inițială
  Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului liceal și vocațional
  Modulul psihopedagogic 2: psihopedagogia învățământului superior
  CUNOȘTINȚE AVANSATE ȘI FORMARE CONTINUĂ ÎN PSIHOPEDAGOGIE
  Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei preuniversitare
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în domeniul educației preșcolare
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în învățământul primar
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația gimnazială
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația liceală
  Curs de perfecționare în domeniul psihopedagogiei învățământului profesional tehnic secundar și superior
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate în educația profesională tehnică secundară
  Modulul: Educația incluzivă în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar
  Modulul: Cunoștințe psihopedagogice avansate privind formarea în instituțiile de învățământ superior
  Modulul: Teoria și metodologia curriculumului în învățământul superior
  Curs de perfecționare în domeniul Managementului educațional
  Modulul: Management educațional: teorie și practică
  Modulul: Management educațional și al calității în educația preșcolară
  Modulul: Management educațional și al calității în învățământul preuniversitar
  Modulul: Management educațional și al calității în educația universitară
  Curs de perfecționare în domeniul Educație incluzivă
  Modulul: Educația incluzivă: teorie și practică
  Modulul: Educația incluzivă în instituția preșcolară
  Modulul: Educația incluzivă în școala primară
  Modulul: Activitatea psihologului școlar și a psihopedagogului în educația incluzivă

  Condiții de admitere

  Ciclu 1 Licență / Ciclul 2 Master

  Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență ( ciclul – I ) în Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada: 01 iulie – 30 august 2023.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la 9.00 – 18.00.
  Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la studii – I tur:

  Pentru participarea la concurs (I tur) pot fi acceptate copiile actelor de studii.
  Anunțarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere – I tur – 
  Depunerea actelor de studii (original) – II tur: 
  Anunțarea rezultatelor finale ale concursului de admitere la studii în anul universitar 2023-2024 –

   

  Categorii de candidați

  1 La concursul de admitere în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, deținători ai:

  – diplomei de bacalaureat;

  – diplomei de studii profesionale (colegiu);

  – diplomei de studii superioare universitare; diplomei de licență sau a unui alt act de studii echivalent.

  2. Candidații, cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la locurile cu destinație specială pentru categoria respectivă de candidați. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în ULIM, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat

  3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare, pot participa la concursul de admitere în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către universitate. Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  4. Cetățenii străini și apatrizi pot fi înscriși la studii în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetățenilor străini și apatrizilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 2017.

  5. Cetățenii străini și apatrizi, deținători ai unui act de studii medii generale, sau echivalentelor acestora, pot fi înscriși la studii numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, cei înmatriculați vor urma un an de studii compensator în universitate, fără susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.

  6. La concursul de admitere, pentru toate formele de învățământ nu se stabilește limita de vârstă.

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Admiterea – 2023 

  la ciclul II -Master

  Perioada de înscriere

  Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2023.
  Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 08.30 – 17.00.

  Acte necesare

  Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

  a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

  b) Copia buletinului de identitate;

  c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

  Taxe de studii

  Ciclul I – Licență

  Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

  Contacte

  Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau. Imbinand un stil arhitectonic inedit, cupolele rosii ale ULIM-ului, ce incoroneaza blocurile de culoare alba, imprima complexului universitar o imagine inconfundabila.

  Chișinău

  52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova

  Anticamera Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028

  Mob.:(+373) 79220029

  Comisia de admitere:(+373) 79220029

  Admitere colegiu: (+373) 78800080

  E-mail: office@ulim.md, ulim@ulim.md