Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Mesaj Decan

Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism în cadrul ULIM - o facultate întemeiată în secolul XX pentru exigenţele secolului XXI. Pe parcursul perioadei de afirmare, de la constituire și până la ora actuală, facultatea a evoluat atât din punct de vedere al funcţionalităţii şi structurii, cât şi din punct de vedere al calităţii procesului instructiv-educativ. Dotată cu săli de studii moderne şi dispunând de un potenţial didactic valoros, Facultatea concurează astăzi cu facultăţi similare din alte universităţi din Moldova și de peste hotare, iar dezvoltarea şi progresul ei contribuie alături de celelalte facultăţi la dezvoltarea instituţională a Universităţii şi la atingerea idealurilor comune ale membrilor comunităţii academice.

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice si Jurnalism este o facultate modernă şi dinamică, se bazează pe un plan managerial axat pe promovarea unei oferte educaționale atractive pe piaţa europeană a educaţiei și formarea de absolvenți specialiști, bine pregătiți profesional, care să deţină competenţele necesare pentru a susţine prin activitatea desfășurată, comunitatea – locală, regională, naţională şi internaţională – şi pentru a concura cu succes pe piața europeană a muncii. Alături de aceasta, obținerea performanţei în cercetare şi creşterea vizibilității internaţionale a Facultăţii şi Universităţii este fără îndoială un deziderat esenţial, a cărui realizare va permite recunoașterea viziunii propuse.

Propulsați și stimulați de motto-ul facultății - Calitatea este prioritară! - profesorii facultății sunt angajați într-un proces permanent de autoinstruire profesională, fiind în căutarea noilor metode de predare, experimentând noi tehnologii informaționale și tinzând să țină pasul cu exigențele și rigorile universal-recunoscute ale vremurilor pe care le trăiesc.

Pentru întreg colectivul de profesori, maxima Disce ut doceas (Învață ca să-i înveți pe alții) a devenit chintesenţa activităţii proprii, motivată de dorința de a transmite cele mai valoroase cunoştinţe și experiența acumulată de-a lungul anilor către discipolii lor, către cei care vor fi actorii zilei de mâine. Fiind în cel de-al doilea deceniu de activitate, Facultatea a pregătit mai multe promoții de specialiști. Absolvenții facultății fac parte din categoria generațiilor de specialiști de tip nou, cu viziuni non-conformiste, deschiși spre tot ce asigură dezvoltarea şi progresul şi care pot face faţă concurenţei într-o lume atât de dinamică precum este lumea secolului XXI. Educaţi şi modelaţi în spiritul iniţiativelor şi a gândirii critice şi având un bagaj fundamental de cunoştinţe, dar şi abilităţi de aplicare a acestora, absolvenţii facultăţii devin în timp profesionişti de succes.

Creată să asigure tinerilor o pregătire profesională de calitate în domenii de importanță incontestabilă, Facultatea își deschide uşile către generațiile care privesc spre Viitor şi care tind să contribuie la modelarea acestuia.

La Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism activează profesori de excepție, adevărate modele de moralitate și competență.

Propulsați și stimulați de motto-ul facultății – Calitatea este prioritară! – profesorii facultății sunt angajați într-un proces permanent de autoinstruire profesională, fiind în căutarea noilor metode de predare, experimentând noi tehnologii informaționale și tinzând să țină pasul cu exigențele și rigorile universal-recunoscute ale vremurilor pe care le trăiesc.

Pentru întreg colectivul de profesori, maxima Disce ut doceas (Învață ca să-i înveți pe alții) a devenit chintesenţa activităţii proprii, motivată de dorința de a transmite cele mai valoroase cunoştinţe și experiența acumulată de-a lungul anilor către discipolii lor, către cei care vor fi actorii zilei de mâine.

Cernencu Mihai

ȘEF CATEDRĂ, Catedra Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Tatiana SAVIN

Prodecan

Etajul 7, biroul 705
tel.: (+373 22) 21 24 03

Catedra Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism

Biroul: 702, 708;
tel.: (+373 22) 21 24 03;

Aplică

Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail