Skip to main content

STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

Ramura științifică

Științe juridice

 • Teoria generală a dreptului
 • Drept constituţional
 • Drept administrativ
 • Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
 • Drept contravenţional
 • Drept internaţional şi european public
 • Drept internaţional şi european privat
 • Drept civil
 • Drept penal şi execuţional penal
 • Criminologie
 • Drept procesual penal
 • Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative

Ramuri științifice 

Inginerie electronică şi a informaţiei

Psihologie

Ştiinţe economice

Studiul artelor şi culturologie

 • Psihologie socială
 • Economie mondială; relaţii economice internaţionale
 • Economie şi management în domeniul de activitate
 • Marketing şi logistică
 • Finanţe
 • Contabilitate; audit; analiză economică
 • Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale
 • Teoria şi istoria artelor plastice

Ramuri științifice 

Ştiinţe politice

Media şi comunicare

Istorie şi arheologie

Filologie

 • Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
 • Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
 • Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
 • Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
 • Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
 • Jurnalism şi procese mediatice
 • Istoria românilor (pe perioade)
 • Istoria universală (pe perioade)
 • Glotodidactică
 • Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvisti; lingvistică informatiza
 • Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvisti; etnolingvistică
 • Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
 • Semioti; semantică; pragmatică
 • Literatură română
 • Literatu universală şi compara

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
oficiu 438

Telefon

E-mail