Skip to main content

ADMITEREA 2020-2021

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept — Drept internaţional şi instituţional;
— Științe penale;
— Instituţii de drept privat;
— Drept economic și vamal;
— Instituții de drept administrativ și constituțional.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice — Business Management și Antreprenorial;
— Management, marketing și logistică;
— Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.
120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism — Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
— Management Media, Marketing online și Business Comunicare.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației — Psihologie clinică şi consiliere psihologică;
— Psihologia juridică;
— Psihologia socială;
— Management educațional;
— Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
— Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
— Managementul serviciilor sociale și de sănătate.
120 2 ani
Facultatea de Litere — Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional. 120 2 ani
Facultatea Biomedicină — Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare. 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design — Tehnologii și aplicații Web;
— Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
— Tehnologii moderne în design interior.
90 1,5 ani

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere