Skip to main content

ADMITEREA 2020-2021

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept – Drept internaţional şi instituţional;
– Științe penale;
– Instituţii de drept privat;
– Drept economic și vamal;
– Instituții de drept administrativ și constituțional.
90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;
– Management, marketing și logistică;
– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.
120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;
– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.
120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;
– Psihologia juridică;
– Psihologia socială;
– Management educațional;
– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;
– Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;
– Managementul serviciilor sociale și de sănătate.
120 2 ani
Facultatea de Litere – Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional. 120 2 ani
Facultatea Biomedicină – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare. 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design – Tehnologii și aplicații Web;
– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;
– Tehnologii moderne în design interior.
90 1,5 ani

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere