Skip to main content

Факультет Права – Лицензия

Философия Болонского процесса предусматривает гибкость высшего образования, что позволило бы студенту выйти из любого из трех циклов, чтобы выйти на рынок труда, а также вернуться в университет, чтобы продолжить обучение.

Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Facultatea Drept a pregătit specialişti de valoare

Pe parcursul anilor de existenţă, Facultatea Drept a pregătit peste 6000 specialişti în domeniul jurisprudenţei, care astăzi sunt angajaţi în câmpul muncii atât în ţară, cât şi în străinătate. Absolvenţii reprezintă ULIM şi Republica Moldova în organismele europene de elită, în centrele universitare de prestigiu din lume, în unităţile economice prospere, în holdingurile educaţionale de renume de la noi şi din străinatate. Rezultatele obţinute de către pleiadele de absolvenţi justifică o anticipare firească a unei ascensiuni continue a învăţământului de calitate la ULIM, conferindu-ne o mare încredere în viitorul acestei instituţii.

Studiile se finalizează cu diplomă de licenţă, recunoscută în Republica Moldova, precum şi peste hotarele ei, ce le permite absolvenţilor accesul la ciclul II (masterat) şi post-universitare (doctorat).

Pe parcursul studiilor, studenţii realizează stagii practice în judecătorii, procuratură, inspectorate, unde se pot angajaîncă din timpul studiilor. Facultatea Drept, ULIM pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care pot activa în calitate de:

 • avocaţi
 • notari
 • consilieri juridici
 • judecători
 • procurori
 • ofiţeri de urmărire penală
 • angajaţi ai aparatului central de stat

Participanţii la concurs urmează să depună actele necesare, care pot fi vizualizate şi accesate pe www.ulim.md/admitere

La cererea de concurs se anexează:

 • actul de studii în original (cu anexa)
 • copia buletinului de identitate
 • 6 fotografii 3×4cm
 • certificatul medical (F086e)

Credite

ANUL I

SEMESTRUL I

F.01.O.001

Teoria generală a dreptului

6

F.01.O.002

Drept roman

6

F.01.O.003

Istoria statului şi dreptului

6

G.01.O.004

Informatica juridică

4

S.01.O.005

Organele de ocrotire a normelor de drept

5

G.01.O.006

Limba străină aplicată I (engleză, franceză)

3

SEMESTRUL II

F.02.O.007

Drept constituţional

6

F.02.O.008

Drept civil I

6

F.02.O.009

Drept penal I

6

G.02.O.010

Limba străină aplicată II „Lexic terminologic specializat”

4

U.02.O.011

Modul. Ştiinţe politice şi instituţii europene
1) Politologie
2) Curs de integrare europeană

4

U.02.O.012

Bazele antreprenoriatului

4

ANUL II

SEMESTRUL III

F.03.O.013

Drept administrativ

6

F.03.O.014

Drept civil II

5

F.03.O.015

Drept penal II

5

U.03.A.016
U.03.A.017

Psihologia juridică
Psihologia dezvoltării umane

4

G.03.O.018

Deontologia juridică

3

U.03.A.019
U.03.A.020

Protecţia juridică a drepturilor omului
Procedura CEDO

3

S.03.O.021

Criminologia

4

SEMESTRUL IV

F.04.O.022

Drept internaţional public

6

F.04.O.023

Drept civil III

4

U.04.O.024

Modul. Doctrine filosofice și de drept
1) Filozofia dreptului
2) Mari sisteme de drept

4

F.04.O.025

Drept penal III

4

S.04.A.026
S.04.A.027

Drept financiar şi fiscal
Drept Vamal

4

S.04.A.028
S.04.A.029

Dreptul mediului
Drept Locativ

4

Practica de iniţiere

4

ANUL III

SEMESTRUL V

F.05.A.029
F.05.A.030

Drept internaţional privat
Drept european privat

5

U.05.O.031

Modul. Protecţia consumatorului
1) Protecţia drepturilor consumatorilor
2) Dreptul refugiaţilor

4

S.05.A.032
S.05.A.033

Dreptul familiei
Protecţia juridică a persoanelor în dificultate

4

S.05.O.034

Drept civil IV

5

S.05.O.035

Drept penal IV

4

S.05.O.036

Drept procesual penal I

4

S.05.O.037

Drept procesual civil I

4

SEMESTRUL VI

F.06.A.038
F.06.A.039

Dreptul muncii
Dreptul transporturilor

4

S.06.O.040

Drept civil V

5

S.06.O.041

Drept procesual civil II

5

S.06.O.042

Drept procesual penal II

5

S.06.O.043

Criminalistica

4

S.06.O.044

Dreptul protecţiei sociale

2

Practica de formare

5

ANUL IV

 SEMESTRUL VII

F.07.O.045

Concepte fundamentale ale statului şi dreptului

6

U.07.A.046
U.07.A.047

Drept internaţional umanitar
Dreptul comerţului electronic

4

S.07.O.048

Drept procesual civil III

5

S.07.A.049
S.07.A.050

Drept contravenţional
Expertiza judiciară

3

M.07.A.051
M.07.A.052

Drept european
Dreptul Internaţional al securităţii

4

M.07.A.053

M.07.A.054

Modul. Avocatura şi notariatul
1) Avocatura
2) Notariatul
Modul. Dreptul afacerilor
1)Dreptul commercial
2)Litigii economice

6

M.07.A.055
M.07.A.056

Medierea
Dreptul bancar şi valutar

3

SEMESTRUL VIII

M.08.A.057
M.08.A.058

Dreptul proprietăţii intelectuale
Executarea hotărârilor judiciare

4

M.08.A.059

M.08.A.060

Modul. Reglementarea juridică a comerţului internaţional
1) Arbitrajul internaţional
2) Dreptul comerţului internaţional
Modul. Instituţii de drept procesual penal
1) Acte procesuale penale
2) Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal

6

M.08.A.061
M.08.A.062

Drept procesual administrativ
Dreptul tratatelor internaționale

2

Practica de licenţă

12

Examenul de licenţă

5

Numele, prenumele profesorilor

Ziua

Ora

Auditoriul

Ţurcan Serghei

dr., conf.univ.

Luni

13.00-14.00

103 (bl.III)

Baltag Dumitru

dr.hab., prof. univ.

Joi

13.00-14.00

302 (bl.III)

Smochină Andrei

dr.hab., prof. univ.

Luni

12.30-13.30

105 (bl.III)

Postu Ion

dr., conf. univ.

Luni

12.30-13.30

302 (bl.III)

Grama Dumitru

dr., conf. univ.

Miercuri

12.30-13.30

302 (bl.III)

Beneş Olga

ms., lector superior

Miercuri

13.00-14.00

211 (bl.II)

Golubenco Gheorghe

dr., conf. univ.

Vineri

12.30-13.30

111 (bl.III)

Budeci Vitalie

ms., lector superior

Miercuri

13.00-14.00

227 (bl.II)

Gamurari Vitalie

dr., conf. univ.

Miercuri

13.00-14.00

211 (bl. II)

Rotari Oxana

dr., conf. univ.

Joi

12.30-13.30

106 (bl.III)

Mărgineanu Iurie

dr., conf. univ.

Luni

13.00-14.00

106 (bl.III)

Cauia Alexandru

dr., lector superior

Vineri

13.00-14.00

211 (bl. II)

Bostan Alexandru

ms. în drept, lector asistent

Marţi

13.00-14.00

102 (bl.III)

Odainic Mariana

dr., lector superior 

Marţi

12.30-13.30

302 (bl.III)

Numele, prenumele profesorilor

Ziua

Ora

Sala

Mărgineanu Lilia,

Dr., conf. univ.

Marţi

 

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Baeşu Valeriu,

Lector universitar

Vineri

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Bria Feodor,

Lector universitar

Joi

12.30- 14.30

102 (bl.III)

Covaliu Gheorghe

Lector superior univesitar

Marţi

 

12.30- 13.30

301 (bl.III)

Demian Elena,

Lector superior universitar

Miercuri

 

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Gheorghiţă Elena,

Lector superior univesitar

Miercuri

 

12.30-13.30

301 (bl.III)

Osoianu Natalia,

Dr. lector superior

Luni

12.30- 14.30

219 (bl.III)

Стажировки

Стажировки являются одной из обязательных форм подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных на получение общих и специфических компетенций в области обучения и реализуемых в учреждениях, организациях, компаниях, компаниях и других структурах в сфере профессиональной подготовки.

Распределение студентов на практике основывается на соглашениях, заключенных между ULIM и принимающим учреждением, а именно:

:

1

Кишиневский Суд, все отделения

2

Министерство Внутренних Дел

3

Национальный антикоррупционный центр

4

Высший совет магистратуры

5

Генеральная прокуратура

6

Апелляционная Палата, Кишинев

7

Верховный суд

8

Министерство юстиции

9

Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Tezele de licenţă

Teza de licenţă, în conformitate cu Planul de învăţământ al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, conformat Procesului de la Bologna, este elaborată la anul IV BAC secţia zi și anul V BAC secţia frecvenţă redusă ciclul I licenţă și reprezintă etapa fi nală a programului la specialitatea licenţiat în drept.

Teza de licenţă este elaborată sub îndrumarea conducătorului știinţific. Alegerea temei tezei de licenţă are loc în termenii planifi caţi în programele de lucru ale catedrelor.

Tema tezei de licenţă este coordonată cu șeful de catedră și introdusă în procesul verbal al ședinţei catedrei, acceptată de Serviciul Control Proces Educaţional și este confi rmată prin ordinul emis. În cazul nerespectării procedurii, studentul nu este admis spre susţinere. Ca excepţie, tema tezei poate fi aleasă și acceptată ulterior (dar nu mai târziu de șase luni până la începutul sesiunii examenelor de licenţă) și urmează a fi anexată la ordinul respectiv.

Regulament privind elaborarea tezelor de licenţă

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail