Skip to main content

Facultatea de Drept – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile.

Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Credite

ANUL I

SEMESTRUL I

F.01.O.001

Teoria generală a dreptului

6

F.01.O.002

Drept roman

6

F.01.O.003

Istoria statului şi dreptului

6

G.01.O.004

Informatica juridică

4

S.01.O.005

Organele de ocrotire a normelor de drept

5

G.01.O.006

Limba străină aplicată I (engleză, franceză)

3

SEMESTRUL II

F.02.O.007

Drept constituţional

6

F.02.O.008

Drept civil I

6

F.02.O.009

Drept penal I

6

G.02.O.010

Limba străină aplicată II (engleză, franceză)

4

U.02.O.011

Modul. Ştiinţe politice şi instituţii europene
1) Politologie
2) Curs de integrare europeană

4

U.02.O.012

Bazele antreprenoriatului

4

ANUL II

SEMESTRUL III

F.03.O.013

Drept administrativ

6

F.03.O.014

Drept civil II

5

F.03.O.015

Drept penal II

5

U.03.A.016
U.03.A.017

Psihologia juridică
Curs de scriere și argumentare juridică (p.g.)

4

G.03.O.018

Deontologia juridică

3

U.03.A.019
U.03.A.020

Protecţia juridică a drepturilor omului
Procedura CEDO

3

S.03.O.021

Criminologia

4

SEMESTRUL IV

F.04.O.022

Drept internaţional public

6

F.04.O.023

Drept civil III

4

U.04.O.024

Modul. Doctrine filosofice și de drept
1) Filozofia dreptului
2) Mari sisteme de drept

4

F.04.O.025

Drept penal III

4

S.04.A.026
S.04.A.027

Drept financiar şi fiscal
Drept Vamal

4

S.04.A.028
S.04.A.029

Dreptul mediului
Curs de scriere și argumentare juridică (p.sp)

4

Practica de iniţiere

4

ANUL III

SEMESTRUL V

F.05.A.030
F.05.A.031

Drept internaţional privat
Drept european privat

5

U.05.O.032

Modul. Protecţia consumatorului
1) Protecţia drepturilor consumatorilor
2) Dreptul refugiaţilor

4

S.05.A.033
S.05.A.034

Dreptul muncii
Dreptul transporturilor

4

S.05.O.035

Drept civil IV

5

S.05.O.036

Drept penal IV

4

S.05.O.037

Drept procesual penal I

4

S.05.O.038

Drept procesual civil I

4

SEMESTRUL VI

F.06.A.039
F.06.A.040

Dreptul familiei
Protecţia juridică a persoanelor în dificultate

4

S.06.O.041

Drept civil V

5

S.06.O.042

Drept procesual civil II

5

S.06.O.043

Drept procesual penal II

5

S.06.O.044

Criminalistica

4

S.06.O.045

Dreptul protecţiei sociale

2

Practica de formare

5

ANUL IV

 SEMESTRUL VII

F.07.O.046

Concepte fundamentale ale statului şi dreptului

6

U.07.A.047
U.07.A.048

Drept internaţional umanitar
Dreptul comerţului electronic

4

S.07.O.049

Drept procesual civil III

5

S.07.A.050
S.07.A.051

Drept contravenţional
Expertiza judiciară

3

M.07.A.052
M.07.A.053

Drept european
Dreptul Internaţional al securităţii

4

M.07.A.054

M.07.A.055

Modul. Avocatura şi notariatul
1) Avocatura
2) Notariatul
Modul. Dreptul afacerilor
1)Dreptul comercial
2)Litigii economice

6

M.07.A.056
M.07.A.057

Dreptul proprietăţii intelectuale
Executarea hotărârilor judiciare

3

M.08.A.058

M.08.A.059

Modul. Reglementarea juridică a comerţului internaţional
1) Arbitrajul internaţional
2) Dreptul comerţului internaţional
Modul. Instituţii de drept procesual penal
1) Încadrarea juridică a infracțiunilor – metode practice
2) Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal

4

 SEMESTRUL VIII

M.08.A.060
M.08.A.061

Medierea
Dreptul bancar şi valutar

2

M.08.A.061
M.08.A.063
Drept procesual administrativ
Dreptul tratatelor internaționale

2

Practica de licenţă 14

Facultatea Drept a pregătit specialişti de valoare

Pe parcursul anilor de existenţă, Facultatea Drept a pregătit peste 6000 specialişti în domeniul jurisprudenţei, care astăzi sunt angajaţi în câmpul muncii atât în ţară, cât şi în străinătate. Absolvenţii reprezintă ULIM şi Republica Moldova în organismele europene de elită, în centrele universitare de prestigiu din lume, în unităţile economice prospere, în holdingurile educaţionale de renume de la noi şi din străinatate. Rezultatele obţinute de către pleiadele de absolvenţi justifică o anticipare firească a unei ascensiuni continue a învăţământului de calitate la ULIM, conferindu-ne o mare încredere în viitorul acestei instituţii.

Studiile se finalizează cu diplomă de licenţă, recunoscută în Republica Moldova, precum şi peste hotarele ei, ce le permite absolvenţilor accesul la ciclul II (masterat) şi post-universitare (doctorat).

Pe parcursul studiilor, studenţii realizează stagii practice în judecătorii, procuratură, inspectorate, unde se pot angajaîncă din timpul studiilor. Facultatea Drept, ULIM pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care pot activa în calitate de:

  • avocaţi
  • notari
  • consilieri juridici
  • judecători
  • procurori
  • ofiţeri de urmărire penală
  • angajaţi ai aparatului central de stat

Participanţii la concurs urmează să depună actele necesare, care pot fi vizualizate şi accesate pe www.ulim.md/admitere

La cererea de concurs se anexează:

  • actul de studii în original (cu anexa)
  • copia buletinului de identitate
  • 6 fotografii 3×4cm
CATEDRA DREPT PUBLIC SEMESTRUL I A.U. 2023-2024 Orele 12.00 – 13.00
  Numele, prenumele profesorului Titlul didactic / Gradul Științific Ziua Auditoriu
1. Baltag Dumitru Dr. hab., prof. univ. Joi 302/III
2. Smochină Andrei Dr. hab., prof. univ. Luni 105/III
3. Golubenco Gheorghe Dr., prof. univ. Luni 111/III
4. Ulianovschi Xenofon Dr. hab., prof. univ. Miercuri 106/III
5. Poalelungi Mihai Dr. hab., conf. univ. Marți 103/III
6. Postu Ion Dr., conf. univ. Luni 103/III
7. Gamurari Vitalie Dr., conf. univ. Vineri 103/III
8. Rotari Oxana Dr., conf. univ. Joi 106/III
9. Mărgineanu Iurie Dr., conf. univ. Joi 106/III
10. Cauia Alexandr Dr., conf. univ. Luni 211/II
11. Odainic Mariana Dr., conf. univ. Vineri 103/III
12. Furdui Sergiu Dr., conf. univ. Vineri 106/III
13. Pisarenco Constantin Dr., conf. univ. Vineri 106/III
14. Zubco Valeriu Dr., conf. univ. Vineri 106/III
15. Sorbală Mihail Dr., lector univ. Miercuri 301/III
16. Galben Carolina Dr., lector univ. Joi 103/III
17. Mărgineanu Elena Dr., lector univ. Miercuri 211/II
18. Zaharia Procopie Dr., lector univ. Joi 103/III
19. Stadnițki Lilia Dr., lector univ. Miercuri 106/III
20. Bostan Alexandru Ma., asistent univ. Marți 102/III
21. Beneș Olga Ma., asistent univ. Marți 103/III
22. Gurbulea Valeriu Asistent univ. Marți 106/III
23. Bobu Petru Asistent univ. Miercuri 106/III
CATEDRA DREPT PRIVAT SEMESTRUL I A.U. 2023-2024 Orele 12.00 – 13.00  
  Numele, prenumele profesorului Titlul didactic / Gradul Științific Ziua Auditoriu
1. Mărgineanu Lilia Dr., conf. univ. Luni 211/II
2. Sobieski-Comerzan Gheorghe Dr., lector univ. Joi 301/III
3. Grișciuc-Bucica Svetlana Dr., lector univ. Miercuri 301/III
4. Demian Elena Ma., asistent univ. Luni 102/III
5. Fală Nicolae Ma., lector univ. Marți 301/III
6. Bria Feodor Ma., asistent univ. Joi 301/III
7. Gheorghiță Elena Ma., asistent univ. Marți 301/III
8. Clima Igor Ma., asistent univ. Vineri 301/III
 

Stagii profesionale

Stagiile de practică reprezintă una dintre formele obligatorii de formare aspecialiștilor de înaltă calificare, fiind orientate spre obținereacompetențelor generice și specifice domeniului de studiu și sunt realizate încadrul instituțiilor, organizațiilor, companiilor, societăților și al altor structuridin domeniul formării profesionale.

Repartizarea studenților la stagiul de practică se efectuează în baza acordurilorîncheiate între ULIM și Instituția gazdă, după cum urmează:

1

Judecătoria Chișinău, toate sediile

2

Ministerul Afacerilor Interne

3

Centrul Naţional Anticorupţie

4

Consiliul Superior al Magistraturii

5

Procuratura Generală

6

Curtea de Apel, Chişinău

7

Curtea Supremă de Justiţie

8

Ministerul Justiţiei

9

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Tezele de licenţă

Teza de licenţă, în conformitate cu Planul de învăţământ al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, conformat Procesului de la Bologna, este elaborată la anul IV BAC secţia zi și anul V BAC secţia frecvenţă redusă ciclul I licenţă și reprezintă etapa fi nală a programului la specialitatea licenţiat în drept.

Teza de licenţă este elaborată sub îndrumarea conducătorului știinţific. Alegerea temei tezei de licenţă are loc în termenii planifi caţi în programele de lucru ale catedrelor.

Tema tezei de licenţă este coordonată cu șeful de catedră și introdusă în procesul verbal al ședinţei catedrei, acceptată de Serviciul Control Proces Educaţional și este confi rmată prin ordinul emis. În cazul nerespectării procedurii, studentul nu este admis spre susţinere. Ca excepţie, tema tezei poate fi aleasă și acceptată ulterior (dar nu mai târziu de șase luni până la începutul sesiunii examenelor de licenţă) și urmează a fi anexată la ordinul respectiv.

Regulament privind elaborarea tezelor de licenţă

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail