Facultatea de Drept – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile.

Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

Facultatea Drept a pregătit specialişti de valoare

Pe parcursul anilor de existenţă, Facultatea Drept a pregătit peste 6000 specialişti în domeniul jurisprudenţei, care astăzi sunt angajaţi în câmpul muncii atât în ţară, cât şi în străinătate. Absolvenţii reprezintă ULIM şi Republica Moldova în organismele europene de elită, în centrele universitare de prestigiu din lume, în unităţile economice prospere, în holdingurile educaţionale de renume de la noi şi din străinatate. Rezultatele obţinute de către pleiadele de absolvenţi justifică o anticipare firească a unei ascensiuni continue a învăţământului de calitate la ULIM, conferindu-ne o mare încredere în viitorul acestei instituţii.

Studiile se finalizează cu diplomă de licenţă, recunoscută în Republica Moldova, precum şi peste hotarele ei, ce le permite absolvenţilor accesul la ciclul II (masterat) şi post-universitare (doctorat).

Pe parcursul studiilor, studenţii realizează stagii practice în judecătorii, procuratură, inspectorate, unde se pot angajaîncă din timpul studiilor. Facultatea Drept, ULIM pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care pot activa în calitate de:

 • avocaţi
 • notari
 • consilieri juridici
 • judecători
 • procurori
 • ofiţeri de urmărire penală
 • angajaţi ai aparatului central de stat

Participanţii la concurs urmează să depună actele necesare, care pot fi vizualizate şi accesate pe www.ulim.md/admitere

La cererea de concurs se anexează:

 • actul de studii în original (cu anexa)
 • copia buletinului de identitate
 • 6 fotografii 3×4cm
 • certificatul medical (F086e)

ANUL I 

 

Discipline fundamentale

F.01.O.001

Teoria generală a dreptului

F.01.O.002

Drept privat roman

F.01.O.003

Istoria statului şi dreptului ţărilor româneşti

F.01.O.004

Istoria universală a statului şi dreptului

F.02.O.005

Drept constituţional

F.02.O.006

Drept civil (partea generală I) „Dispoziţii generale”

F.02.O.007

Drept penal (partea generală I)

 

Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale 

G.01.O.014

Limba străină aplicată I

G.02.O.014

Limba străină aplicată II

G.02.O.015

Tehnologii informaţionale

 

Discipline de orientare socio-umanistică

U.01.A.016

Arta oratorică

U.02.O.017

Teorii şi doctrine economice europene

U.02.O.018

Politologia

U.01.O.019

Curs de integrare europeană

 

Disciplinele de orientare spre specializarea de bază

S.01.O.030

Organele de ocrotire a normelor de drept

ANUL II

 

Discipline fundamentale

F.03.O.008

Drept administrativ

F.04.O.009

Drept inernaţional public

F.03.O.006

Drept civil (partea generală II) „Drepturi reale”

F.04.O.006

Drept civil (partea generală III) „Obligaţiile”

F.03.O.007

Drept penal (partea generală II)

 

Discipline de orientare socio-umanistică

U.03.O.020

Psihologia juridică

U.03.O.021

Protecţia juridică a drepturilor omului

U.04.O.022

Istoria filosofiei dreptului

U.03.O.023

Geopolitica şi statele lumii

U.03.O.024

Mari sisteme de drept contemporan

 

Disciplinele de orientare spre specializarea de bază

S.04.O.031

Drept penal (partea specială I)

S.04.O.032

Drept financiar şi fiscal

S.03.O.033

Criminologia

S.04.O.034

Drept funciar şi al mediului

ANUL III

 

Discipline fundamentale

F.06.O.010

Dreptul muncii

F.05.O.011

Drept internaţional privat

 

Discipline de orientare socio-umanistică

U.06.O.025

Drept concurenţional

U.05.A.026

Protecţia drepturilor consumatorilor

Dreptul refugiaţilor

U.06.A.027

Dreptul familiei

 

Disciplinele de orientare spre specializarea de bază

S.05.O.035

Drept civil (partea specială I) „Categoriile de contracte”

S.06.O.035

Drept civil (partea specială II) „Drept succesoral”

S.05.O.031

Drept penal (partea specială II)

S.06.O.031

Drept penal (partea specială III)

S.05.O.036

Drept procesual penal I

S.06.O.036

Drept procesual penal II 

S.05.O.037

Criminalistica

S.05.O.038

Drept procesual civil I

S.06.O.038

Drept procesual civil II

S.06.A.039

Avocatura

S.06.A.040

Drept bancar şi valutar

ANUL IV

 

Discipline fundamentale

F.07.O.012

Conceptele fundamentale ale statului şi dreptului

F.07.O.013

Drept european

 

Discipline de orientare socio-umanistică

U.08.A.028

Drept internaţional umanitar

U.07.A.029

Medierea

 

Disciplinele de orientare spre specializarea de bază

S.07.O.038

Drept procesual civil III

S.07.A.041

Dreptul proprietăţii intelectuale

S.07.A.042

Drept contravenţional

S.07.A.043

Jurisdicţia constituţională

S.07.A.044

Dreptul comerţului internaţional

S.08.A.045

Teoria şu tehnica încheierii contractelor 

S.08.A.046

Calificarea infracţiunilor

Litigii economice şi faliment

S.08.A.047

Acte procesuale civile

S.08.A.048

Executarea hotărârilor judiciare

Mijloace tehnico criminalistice de administrare a probelor în procesul penal

Numele, prenumele profesorilor

Ziua

Ora

Auditoriul

Ţurcan Serghei

dr., conf.univ.

Luni

13.00-14.00

103 (bl.III)

Baltag Dumitru

dr.hab., prof. univ.

Joi

13.00-14.00

302 (bl.III)

Smochină Andrei

dr.hab., prof. univ.

Luni

12.30-13.30

105 (bl.III)

Postu Ion

dr., conf. univ.

Luni

12.30-13.30

302 (bl.III)

Grama Dumitru

dr., conf. univ.

Miercuri

12.30-13.30

302 (bl.III)

Belîi Nicolae

dr., conf. univ.

Miercuri

12.30-13.30

106 (bl.III)

Beneş Olga

ms., lector superior

Miercuri

13.00-14.00

211 (bl.II)

Golubenco Gheorghe

dr., conf. univ.

Vineri

12.30-13.30

111 (bl.III)

Budeci Vitalie

ms., lector superior

Miercuri

13.00-14.00

227 (bl.II)

Gamurari Vitalie

dr., conf. univ.

Miercuri

13.00-14.00

211 (bl. II)

Rotari Oxana

dr., conf. univ.

Joi

12.30-13.30

106 (bl.III)

Mărgineanu Iurie

dr., conf. univ.

Luni

13.00-14.00

106 (bl.III)

Cauia Alexandru

dr., lector superior

Vineri

13.00-14.00

211 (bl. II)

Bostan Alexandru

ms. în drept, lector asistent

Marţi

13.00-14.00

102 (bl.III)

Odainic Mariana

dr., lector superior 

Marţi

12.30-13.30

302 (bl.III)

Numele, prenumele profesorilor

Ziua

Ora

Sala

Mărgineanu Lilia,

Dr., conf. univ.

Marţi

 

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Baeşu Valeriu,

Lector universitar

Vineri

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Bria Feodor,

Lector universitar

Joi

12.30- 14.30

102 (bl.III)

Covaliu Gheorghe

Lector superior univesitar

Marţi

 

12.30- 13.30

301 (bl.III)

Demian Elena,

Lector superior universitar

Miercuri

 

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Gheorghiţă Elena,

Lector superior univesitar

Miercuri

 

12.30-13.30

301 (bl.III)

Halabudenco Oleg,

dr. conf. univ.

Marţi

 

12.30- 14.30

301 (bl.III)

Osoianu Natalia,

Dr. lector superior

Luni

12.30- 14.30

219 (bl.III)

Rusu Ion,

Lector superior

Joi

12.30-13.30

301 (bl.III)

Orar frecvenţă de zi

ANUL I BAC

Data Ora Ro Ru
LUNI
28.01.2019
08:00 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru
dr. hab., prof. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Trifonova Larisa
dr., l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
13:00 Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
VINERI
01.02.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
11:30 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.

ANUL III BAC

Data Ora Ro ru
LUNI
28.01.2019
08:00 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.

ANUL IV BAC

Data Ora Gr. D-151-11-A Gr. D-152-11-B Gr. D-154-12-A
LUNI
28.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea Hotărârilor Judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
11:30 Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Dreptul Comerţului Internaţional
Bria Feodor
ms., l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea hotărârilor judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.

Orar frecvenţă redusă

ANUL I BAC

Data Ora Ro Ru
LUNI
28.01.2019
08:00 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Bazele Antreprenoriatului
Roşca Petru
dr. hab., prof. univ.
Bazele Antreprenoriatului
Trifonova Larisa
dr., l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Constituţional
Ţurcan Serghei
dr., conf. univ.
13:00 Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.
09:45 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
11:30 Drept Constituţional
Popa Victor
dr. hab., prof. univ.
Drept Civil I
Gheorghita Elena
ms., l/s.
VINERI
01.02.2019
08:00 Drept Civil I
Demian Elena
ms., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
09:45 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Drept Penal I
Bobu Petru
l/u.
11:30 Drept Penal I
Budeci Vitalie
dr., l/u.
Informatica Juridică
Bostan Alexandru
ms., l/u.

ANUL III BAC

Data Ora Ro ru
LUNI
28.01.2019
08:00 Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Drept Civil V
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal II
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
09:45 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Drept Procesual Civil II
Fală Nicolae
ms., l/u.
11:30 Dreptul Muncii
Bria Feodor
ms., l/u.
Dreptul Protecţiei Sociale
Sorbală Mihail
dr., l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
09:45 Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.
Drept Procesual Penal II
Pisarenco Constantin
dr., l/u.
11:30 Drept Procesual Penal I
Mărgineanu Iurie
dr., conf. univ.
Criminalistica
Golubenco Gheorghe
dr., conf. univ.

ANUL IV BAC

Data Ora Gr. D-151-11-A Gr. D-152-11-B Gr. D-154-12-A
LUNI
28.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
MARȚI
29.01.2019
08:00 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea Hotărârilor Judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
11:30 Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
MIERCURI
30.01.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.
JOI
31.01.2019
08:00 Dreptul Comerţului Internaţional
Bria Feodor
ms., l/u.
Acte Procesuale Penale
Catană Eugen
l/u.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
09:45 Executarea hotărârilor judiciare
Rotari Oxana
dr., conf. univ.
Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Dreptul Comerţului Internaţional
Osoianu Natalia
dr., conf. univ.
11:30 Mijloace tehnico-criminalistice de administrare
a probelor în procesul penal

Golubenco Gheorghe
dr., prof. univ.
Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u.
VINERI
01.02.2019
08:00 Medierea
Mărgineanu Lilia
dr., conf. univ.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
09:45 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Executarea hotărârilor judiciare
Sorbală Mihail
dr., l/u.
11:30 Arbitrajul Internaţional
Covaliu Gheorghe
l/u..
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Demian Elena
ms., l/u.
Medierea
Gheorghiţă Elena
ms., l/u.

Stagii profesionale

Stagiile de practică reprezintă una dintre formele obligatorii de formare aspecialiștilor de înaltă calificare, fiind orientate spre obținereacompetențelor generice și specifice domeniului de studiu și sunt realizate încadrul instituțiilor, organizațiilor, companiilor, societăților și al altor structuridin domeniul formării profesionale.

Repartizarea studenților la stagiul de practică se efectuează în baza acordurilorîncheiate între ULIM și Instituția gazdă, după cum urmează:

1

Judecătoria Chișinău, toate sediile

2

Ministerul Afacerilor Interne

3

Centrul Naţional Anticorupţie

4

Consiliul Superior al Magistraturii

5

Procuratura Generală

6

Curtea de Apel, Chişinău

7

Curtea Supremă de Justiţie

8

Ministerul Justiţiei

9

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Tematica tezelor de licenţă

Teza de licenţă, în conformitate cu Planul de învăţământ al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, conformat Procesului de la Bologna, este elaborată la anul IV BAC secţia zi și anul V BAC secţia frecvenţă redusă ciclul I licenţă și reprezintă etapa fi nală a programului la specialitatea licenţiat în drept.

Teza de licenţă este elaborată sub îndrumarea conducătorului știinţific. Alegerea temei tezei de licenţă are loc în termenii planifi caţi în programele de lucru ale catedrelor.

Tema tezei de licenţă este coordonată cu șeful de catedră și introdusă în procesul verbal al ședinţei catedrei, acceptată de Serviciul Control Proces Educaţional și este confi rmată prin ordinul emis. În cazul nerespectării procedurii, studentul nu este admis spre susţinere. Ca excepţie, tema tezei poate fi aleasă și acceptată ulterior (dar nu mai târziu de șase luni până la începutul sesiunii examenelor de licenţă) și urmează a fi anexată la ordinul respectiv.

Regulament privind elaborarea tezelor de licenţă

Aplică

Facultatea Drept

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail