Skip to main content

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II Taxa de studii

Taxa de studii la ciclul II – Masterat

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2020-2021

Facultatea Denumirea programului de masterat Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Științe penale 8800
Instituții de drept privat 8800
Dreptul economic și vamal 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Management culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6000
Facultatea de Litere Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice (MP) 6600
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000
  1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
  • Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2020;
  • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2020

2. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2020.

3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail