Skip to main content

STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II Taxa de studii

Taxa de studii la ciclul II – master

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2022-2023

Anul I

Facultatea Denumirea programului de master Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional 8800
Științe penale 8800
Instituţii de drept privat 8800
Drept economic și vamal 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Anticorupție și Integritate 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Biomedicină  Management în estetologie și SPA servicii 8000

 

Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică 6600
Management educațional 6600
Consiliere educațională și integrare școlară 6600
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială 6600
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)  6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Managementul Media, Marketing online  și Business Comunicare 6600

A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

  1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 30 iulie 2022;
  2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 15 august 2022;

Anul II

Facultatea Denumirea programului de masterat

 

Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internațional și instituțional 8800
Instituții de drept privat 8800
Științe penale 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Drept economic și vamal 8800
Anticorupție și Integritate 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică și consiliere psihologică 6600
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică 6600
Management educațional 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Studii avansate în asistenta socială și expertiza socială 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6600

 

 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

  • Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
  • Copia buletinului de identitate;
  • 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Cab. 438, et.4, Secția Masterat,

Tel. +373 022-220020    

E-mail: admiterea@ulim.md

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail