STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II Taxa de studii

Taxa de studii la ciclul II – master

pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2021-2022

Anul I

Facultatea Denumirea programului de masterat

 

Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internațional și instituțional 8800
Instituții de drept privat 8800
Științe penale 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Drept economic și vamal 8800
Anticorupție și Integritate 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică și consiliere psihologică 6600
Management educațional 6600
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară) 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Studii avansate în asistenta socială și expertiza socială 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design

 

Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6600

 

Anul II

Facultatea Denumirea programului de master

 

Taxa pentru un an
Facultatea Drept Drept internațional și instituțional 8800
Instituții de drept privat 8800
Științe penale 8800
Instituții de drept administrativ și constituțional 8800
Drept economic și vamal 8800
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat 8000
Management, marketing și logistică 8000
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil 8000
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică și consiliere psihologică 6600
Psihologia juridică 6600
Psihologia socială 6600
Management educațional 6600
Managementul culturii organizaționale și comportamentale  al resurselor umane 6600
Managementul serviciilor sociale și de sănătate 6600
Studii avansate în asistenta socială și expertiza socială 6600
Facultatea de Litere Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional 6600
Facultatea Biomedicină Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare 6600
Facultatea Informatică, Inginerie și Design

 

Tehnologii și aplicații WEB 6000
Calculatoare, sisteme și rețele informatice 6000
Tehnologii moderne în design interior 6000
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare 6600
Management Media, Marketing online și Business Comunicare 6000
 1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează

1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 31 iulie 2021;

2.Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 21 august 2021;

2.A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 21 august 2021.

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail