Skip to main content
Uncategorized @ro

Prelegere publică pe tema “Rule of law colloquium”, susținută de profesorul invitat Dr. Christopher Kelley

În ziua de 20 martie, curent, studenții de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și studenții de la Facultatea Drept ULIM, au participat la o prelegere publică pe tema “Rule of law colloquium”, susținută de profesorul invitat Dr. Christopher Kelley, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității Arkansas din Statele Unite ale Americii.
Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea Prorectorului pentru Relații Internaționale, Valentina Ciumacenco, dr. conf. univ., care a mulțumit Profesorului Christopher Kelley pentru acceptarea invitației și deschiderea manifestată în colaborarea cu ULIM în vederea inițierii unui parteneriat transfrontalier care va contribui la dobândirea de către studenți a calităților de buni negociatori, dar și la fortificarea unor abilități care să îi ajute în cariera profesională de diplomați, juriști. A fost apreciată experiența vastă a invitatului și contribuția valoroasă pe care prof. Christopher Kelley o aduce prin ținerea cursului de scriere și argumentare juridică în dezvoltarea abilităților profesionale ale studenților.
În cadrul prelegerii publice, prof. Christopher Kelley a relatat publicului despre experiența pe care a avut-o anterior cu universitățile din Moldova în calitate de bursier al Programului Fulbright, despre cursurile organizate cu diverse universități în format on-line axate pe scrierea și argumentarea juridică, arbitraj, dreptul mediului, tehnici de negociere etc.
Tema prelegerii a trezit un interes deosebit în rândurile studenților prezenți. În discursul său, profesorul invitat a explicat în ce constă conceptul de stat de drept, care sunt principiile statului de drept și formele acestuia care diferă de la o țară la alta și de la o etapă de dezvoltare a societății la alta. A fost adus în discuție, de asemenea, subiectul corupției, noțiune, prevenire și contracarare.
Totodată, invitatul special a familiarizat participanții cu diverse tehnici de negociere și a evidențiat aplicabilitatea practică a acestora.
Mai multe detalii despre activitatea profesională a invitatului la următorul link : https://law.uark.edu/…/name/Christopher+Rowand+Kelley/

Leave a Reply