Skip to main content
Masterat

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

ADMITEREA 2020-2021

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2020.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00.

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept

– Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional.

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice

– Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil;

120 2 ani
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism

– Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

– Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Psihologia juridică;

– Psihologia socială;

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

– Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional. 120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design

– Tehnologii și aplicații web;

– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

90 1,5 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

  1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
  • Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 01 august 2020;
  • Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2020

2. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2020.

3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

 

Ошибка: Контактная форма не найдена.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail