Masterat

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

ADMITEREA 2021-2022

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2021.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00.

ADMITEREA 2021-2022

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept

– Drept internaţional şi instituţional;– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional

-Anticorupție și Integritate

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice

– Business Management și Antreprenorial;– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil;

120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;– Management Media, Marketing online și Business Comunicare. 120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

– Psihologie clinică şi consiliere psihologică;– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

-Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional. 120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design

– Tehnologii și aplicații web;– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

90 1.5 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

 1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 30 iulie 2021;
 2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2021;

 

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail