Skip to main content
Masterat

STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

ADMITEREA 2023-2024

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2023.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00, cab.438.

ADMITEREA 2023-2024

  1. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
  2. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
  3. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe programe de master din diverse domenii generale de studiu din oferta de programe de studii superioare de master, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program.
  4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular necesar, care este obligatotiu inclus în conţinutul planurilor de învăţământ a programelor de studii superioare de master.

 

Regulamentul instituțional cu privire la organizare și desfășurarea a studiilor superioare de master – ciclul II, 2022 descarcă
Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin master descarcă
Metodologia de organizare și desfășurare  admiterii la studii superioare de master- ciclul II pentru anul universitar 2023-2024 descarcă

 

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTER

 

Program DE MASTER Nr. de credite Durata studiilor

– Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Instituții de drept administrativ și constituțional;

-Anticorupție și Integritate.

90 1.5 ani

– Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.

120 2 ani

– Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani

– Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Management educațional;

– Consiliere educațională și integrare școlară;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

-Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate.

120 2 ani
– Management în estetologie și SPA servicii. 120 2 ani
Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) 120 2 ani
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor 90 1,5 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail