Skip to main content
Masterat

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

ADMITEREA 2022-2023

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2022.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00.

ADMITEREA 2022-2023

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTER

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea Drept – Drept internaţional şi instituţional;– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional;

-Anticorupție și Integritate.

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.

120 2 ani
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;– Management Media, Marketing online și Business Comunicare. 120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;– Management educațional;

– Consiliere educațională și integrare școlară;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

-Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate.

120 2 ani
Facultatea Biomedicină – Management în estetologie și SPA servicii. 120 2 an

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail