STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL IIOrarul lecțiilor

 

Orarul lecțiilor, ciclul II — masterat, 2019-2020, semestrul I
Facultatea Drept, anul I  descarcă
Facultatea Drept, anul II descarcă

Facultatea Științe Economice, anul I

 

descarcă

Facultatea Științe Economice, anul II

 

descarcă
Facultatea Biomedicină  descarcă
Facultatea Științe Sociale și ale Educației, program Psihologie clinică și consiliere psihologică

programe Psihologie juridică, Psihologie socială

anul I

anul II

Facultatea Științe Sociale și ale Educației, programe SAASES,MCOCRU, MSSS descarcă
Facultatea de Litere descarcă
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, program Diplomatie SBC descarcă

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, domeniul Științe ale comunicării

 

Facultatea Informatică, Inginerie și Design

 

Tehnologii moderne în design interior

 

decsarcă

 

descarcă

 

descarcă

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail