Skip to main content

STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II – Orarul lecțiilor

Orarul lecțiilor, ciclul II – master,

a.u. 2023-2024

Facultatea Drept Drept internaţional şi instituţional Anul I

Anul II

Științe penale
Instituţii de drept privat
Instituții de drept administrativ și constituțional
Anticorupție și Integritate
Drept economic și vamal
Facultatea Ştiinţe Economice Business Management și Antreprenoriat Anul I

Anul II

Management, marketing și logistică
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil
Facultatea Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei Psihologie clinică şi consiliere psihologică Anul I

Anul II

Management educațional Anul I

Anul II

Consiliere educațională și integrare școlară Anul I

Anul II

Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică Anul I

Anul II

 Studii avansate în asistența socială și expertiza socială Anul I

Anul II

Managementul serviciilor sociale și de sănătate Anul I

Anul II

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism Diplomație, Securitate, Business și Comunicare Anul I

Anul II

Managementul Media, Marketing online  și Business Comunicare Anul I

Anul II

Facultatea Limbi Străine Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) Anul I

Anul II

Facultatea Informatică, Inginerie și Design Managementul sistemelor informatice și analiza datelor

 

Anul I

Anul II