Skip to main content

Economic Science – Licentiate

Program of study

Business and Administration

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028

Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
S.04.O.029

Logistica și managementul canalelor de distribuție

Logistics and Supply Chain Management

5
S.04.A.030

Managementul achiziţiilor strategice şi publice

Strategic Purchasing Management and Public Procurement

5
S.04.A.031

Business Consulting (Consultări în afaceri)

Business Consulting

S.04.A.032

Managementul marketingului strategic

Strategic marketing management

4
S.04.A.033

Business și strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Management operațional

Operational management

5
S.05.O.035

Managementul crizelor şi a situaţiilor de risc

Risk and Crisis Management

5
 S.05.A.036

 Management inovațiilor și tehnologiilor

Innovation Management and Technology

5
S.05.A.037

Management întreprinderilor virtuale

Virtual enterprise management

S.05.A.038

Sisteme de management a calității

Quality Management Systems

5
S.05.A.039

Managementul calității serviciilor

Services Quality Management

S.06.A.040

Management comparat

Comparative management

5
S.06.A.041

Management international

International management

 S.06.A.042

Management proiectelor

Project Management

4
S.06.A.043

Management schimbării

Management of change

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

Marketing and Logistics

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028

Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
S.04.O.029

Logistica și managementul canalelor de distribuție

Logistics and Supply Chain Management

5
S.04.A.030

Instrumente de promovare a marketingului

Marketing Promotional Tools

5
S.04.A.031

Marketingul vânzărilor

Sales marketing

S.04.A.032

Managementul marketingului strategic

Strategic management marketing

4
S.04.A.033

Planificarea evenimentelor sociale & managementul marketingului

Social event management marketing

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Ramuri de marketing și servicii

Branch Marketing of Goods and Services

5
S.05.O.035

Cercetarea comportamentului consumatorului

Consumer behavior research

5
 S.05.A.036

Marketingul commercial și modelele de afaceri

Trade marketing and Business-models

5
S.05.A.037

Marketing financiar

Financial Marketing

S.05.A.038

Branding și design de produs

Branding and product design

5
S.05.A.039

Marketingul permisiunilor

Permeation Marketing

S.06.A.040

Marketingul și managementul evenimentelor

Event marketing management

5
S.06.A.041

PR și formarea imaginii în marketing

PR and image Formation in marketing

 S.06.A.042

Digital marketing

Digital marketing

4
S.06.A.043

Marketing social-media

Social Media Marketing

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

Hotel, tourism and leisure

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028

Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029

Managementul operațiunilor hoteliere

Management of hotels operations

5
S.04.A.030

Limbi străine aplicate în turism și comerț international

Foreign Languages Applied in Tourism and International Trade

5
S.04.A.031

Tehnologii informaționale în servicii hoteliere, turism și agreement

Information Technologies in Hotel services, ourism and Leisure

S.04.A.032

Managementul marketingului strategic

Strategic Marketing Management

4
S.04.A.033

Activitatea profesională în domeniul serviciilor hoteliere, turism și agreement

Professional Activity in Hotel, Tourism and Leisure Services

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Marketing touristic și hotelier

Tourism and hotel marketing

5
S.05.O.035

Tehnica operațiunilor turistice

The technique of tourism operations

5
 S.05.A.036

Drept touristic și hotelier

Tourism and hotel law

5
S.05.A.037

Managementul întreprinderilor virtuale

Virtual Enterprise management

S.05.A.038

Economia și politica turismului international

Economy and Policy of international Tourism

5
S.05.A.039

Economia serviciilor internaționale

International Services Economy

S.06.A.040

Managementul financiar în servicii hoteliere și turism

Financial management in Hotel and Tourism Services

5
S.06.A.041

Resource și destinații turistice

Resouces and tourist destinations

 S.06.A.042

Teoria și practica excurionastă

Excursion Theory and Practice

4
S.06.A.043

Politica turismului intern și receptor

Internal and inbound tourism policy

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

World economy and international economic relations

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028

Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
S.04.O.029

Logistica și managementul canalelor de distribuție

Logistics and Supply Chain Management

5
S.04.A.030

Limbi străine aplicate în turism și comerț international

Foreign Languages Applied in Tourism and International Trade

5
S.04.A.031

Economia internațională

International Economics

S.04.A.032

Relații valutar-financiare internaționale

International Monetary and financial Relations

4
S.04.A.033

Dispute comerciale internaționale

International Trade Disputes

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Comerț international procedure și documentare

International trade procedures and documentation

5
S.05.O.035

Management Marketing Internațional

International Management Marketing

5
 S.05.A.036

Formularea politicii externe și diplomația

Foreign Policy Formulation and Diplomacy

5
S.05.A.037

Diplimația economică

Economic Diplomacy

S.05.A.038

Econometrie

Econometrics

5
S.05.A.039

Modele econometrice în economie

Econometric models in Economics

S.06.A.040

Business cu regiui (UE, Economiile Emergente Centrale și Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Doing business with regions (UE, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

5
S.06.A.041

Politica moldovenească de comerț și relații economice cu regiuni (UE, Economiile Emergente Centrale și Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa)

Moldavan Trade Policy and economic relations with regions (UE, Central and Eastern European Emerging Economies, USA, Asia, Middle East, Africa)

 S.06.A.042

Standarde și facilități de dezvoltare a comertului (STDF)

Standards and trade development Facility (STDF)

4
S.06.A.043

Uniunea Eiropeană: instituții, politici și piețe

European Union: Institutions, Policies and Markets

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

Finance and banking

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Monedă și credit

Money and Credit

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Instituții financiar-bancare

Banking and financial Institutions

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Finanțe și politici publice

Public finance and policy

5
S.04.O.028

Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029

Gestiunea plăților și creditelor

Payments and credit management

5
S.04.A.030

Management portfoliului investițional

Investment portfolio management

5
S.04.A.031

Gestiunea fondurilor publice

Management monetary and financial relations

S.04.A.032

Relații valutar-financiare internaționale

Internațional Monetary and financial Relations

4
S.04.A.033

Marketing bancar

Banking Marketing

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Audit și control financiar

Audit and financial supervision

5
S.05.O.035

Sisteme informaționale fananciar-bancare

Financial-banking information systems

5
 S.05.A.036

Contabilitate bancară

Banking Accounting

5
S.05.A.037

Audit intern și control de gestiune

Internal audit and management control

S.05.A.038

Impozitare și administrare fiscală

Taxation and tax administration

5
S.05.A.039

Management financiar

Financial management

S.06.A.040

Piețe de capital și operațiuni de bursă

Capital markets and stock Exchange Operaions

5
S.06.A.041

Tranzacții cu instrumente financiare pe piața de capital

Transactions with finanial instruments on the capital market

 S.06.A.042

Gestiunea riscurilor bancare

Banking risk management

4
S.06.A.043

Reglementări bancare

Banking law

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

Accountancy

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001

Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002

Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003

Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004

Monedă și credit

Money and Credit

5
G.01.O.005

Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006

Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007

Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008

Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009

Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050

Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010

Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011

Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012

Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013

Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014

Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015

IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016

Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049

Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051

Educație fizică

Physical Education

 

ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018

Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019

Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020

Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021

Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022

Contabilitatea activelor entității

Accounting for the Entinity`s Assets

4
G.03.O.023

Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024

Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025

Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026

Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027

Finanțe și politici publice

Public finance and policy

5
S.04.O.028

Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029

Gestiunea plăților și creditelor

Payments and credit management

5
S.04.A.030

Contabilitate de gestiune aplicată

Applied management accounting

5
S.04.A.031

Contabilitatea și calcularea costurilor

Accounting and calculation of costs

S.04.A.032

Contabilitatea pasivelor entității

Accounting for the entinity`s liabilities

4
S.04.A.033

Contabilitatea elementelor patrimoniale

Accounting for property elements

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034

Audit și control financiar

Audit and financial supervision

5
S.05.O.035

Sisteme informaționale în contabilitate

Accounting information systems

5
 S.05.A.036

Contabilitate bancară

Banking Accounting

5
S.05.A.037

Audit intern și control de gestiune

Internal audit and management control

S.05.A.038

Impozitare și administrare fiscală

Taxation and tax administration

5
S.05.A.039

Management financiar

Financial management

S.06.A.040

Contabilitatea în ramurile economiei naționale

Accounts in branches of national economy

5
S.06.A.041

Contabilitatea instituțiilor bugetare

Accounting of budgetary Instututions

 S.06.A.042

Contabilitatea impozitelor

Accounting for income taxes

4
S.06.A.043

Contabilitatea în asigurări

Insurance Accounting

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044

Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045

Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

 

Practica de specialitate

Specialty Intership

14
 

Practica de licenţă

License Intership

4
 

Examene de licenţă

License Exams

9

Anual structure 2019-2020

List of valid contracts for professional internships

 • “Doctor Lica” SRL
 • “RVR Consulting Grup” S.R.L.
 • SA “Casa Mobilei”
 • BC Victoriabank SA Fil.14
 • “Stil Tur“ SRL
 • “Lasart SRL cu centrul de agrement MedWay”
 • SRL “Adam şi Eva” …ect.
 • “S&D Service“ SRL
 • “F-LINe Tehnologies“ SRL
 • Olimpiada International transport
 • “Sumaral-Racing“ SRL
 • “Kokon – Estet” SRL
 • “Universul Farm” SRL
 • “Nicoiantrans” SRL
 • Bursa de Valori a Moldovei
 • Camera de Comerţ şi Industrie
 • Casa Națională de Asigurări Sociale de Stat
 • Compania Națională de Asigurări în Medicină
 • Inspectoratul Principal Fiscal de Stat
 • Moldova Investment and Export Promotion Organization
 • “Opticont Grup“ SRL
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 • Ministerul Apărării al RM
 • Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
 • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM
 • Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 • Primăria Municipiului Chişinău
 • Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova

Professional internships. Disciplinary curriculum

Disciplinary curriculum Introductory practice

Disciplinary curriculum Technological and undergraduate practice

Methodical instructions

METHODICAL INSTRUCTIONS Introductory practice

METHODICAL INSTRUCTIONS Technological and undergraduate practice

Methodical instructions for the project / license thesis 2019-2020 (RO)

Methodical instructions for the project / license thesis 2019-2020 (RU)

Error: Contact form not found.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail