Stiințe Economice – Licență

0410.2
Economie mondială și relații economice internaționale (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0411.1
Contabilitate (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0412.1
Finanțe și bănci (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0413.1
Business și administrare (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
0414.1
Marketing și logistică (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)
1013.1
Servicii hoteliere, turism și agrement (învățământ cu frecvența / cu frecvența redusă)

*La ciclul I studiile la zi dureaza 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. 

*La toate specialităţile se studiază 2 limbi aprofundate.

BUSINES ȘI ADMINISTRARE

cu frecvență | cu frecvență redusă

MARKETING ȘI LOGISTICĂ

cu frecvență | cu frecvență redusă

CONTABILITATE

cu frecvență | cu frecvență redusă

ECONOMIE MONDIALĂ ȘI RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

cu frecvență | cu frecvență redusă

FINANȚE ȘI BĂNCI

cu frecvență | cu frecvență redusă

SERVICII HOTELIERE, TURISM ȘI AGREMENT

cu frecvență | cu frecvență redusă

anul de studii 2018 – 2019

semestrul I

Numele, prenumele profesorului

Ziua săptămânii

Ora

Biroul

Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ.

Luni
Vineri

1600-1700
1300-1400

250

Roșca Petru, dr. hab., prof. univ.

Miercuri

930-1100

222

Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.

Luni

1000-1200

222

Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ.

Miercuri
Joi

1130-1230
1500-1600

251

Pestusco Nina, dr., conf. univ.

Miercuri
Joi

1300-1400
1300-1400

251

Doroș Corina,  dr., conf. univ.

Marţi

1300-1400

251

Robu Elena, dr., conf. univ.

Luni
Joi

1300-1400
1300-1400

432

Lisa Galina, dr., conf. univ.

Marţi

1200-1300

229

Guzun Stela, dr., conf. univ.

Luni
Miercuri

1300-1400
1300-1400

235

Barcari Igor, lector univ.

Luni

1445-1545

229

Trifonova Larisa, mg., lec. univ.

Joi

900-1200

251

Țăruș Radu, mg., lector univ.

Marţi
Miercuri

1300-1400
1300-1400

251

Zubenschi Mariana, mg., lec. univ.

Miercuri

1300 - 1400

251

Balan Igor, dr., conf. univ.

Joi

1300 - 1400

252

anul de studii 2018 – 2019

semestrul II

Numele, prenumele profesorului

Ziua săptămânii

Ora

Biroul

Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ.

Vineri

1300-1400

250

Roșca Petru, dr. hab., prof. univ.

Luni

1300-1400

222

Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ.

Marți

1200-1300

222

Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ.

Joi

1300-1400

251

Pestusco Nina, dr., conf. univ.

Miercuri

1300-1400

251

Doroș Corina,  dr., conf. univ.

Luni

1300-1400

251

Robu Elena, dr., conf. univ.

Joi
Vineri

1300-1400
1400-1500

432

Lisa Galina, dr., conf. univ.

Marți

1200-1300

229

Guzun Stela, dr., conf. univ.

Marți
Joi

1200-1300
1400-1500

235

Barcari Igor, lector univ.

Marți

1300-1400

229

Trifonova Larisa, mg., lec. univ.

Marți
Miercuri

1300-1400
1100-1200

251

Țăruș Radu, mg., lector univ.

Luni

1100-1200

251

Zubenschi Mariana, mg., lec. univ.

Marți

1300-1400

251

Balan Igor, dr., conf. univ.

Joi

1300 - 1400

252

Informații utile

Structura anului de învățământ 2018-2019

Ciclu I Licență, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Structura anului de învățământ 2018-2019

Ciclu I Licență, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Indicatii metodice pentru proiectul/teza de licenta 2018-2019 (RO)

Indicatii metodice pentru proiectul/teza de licenta 2018-2019 (RU)

Aplică

Stiințe Economice

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail