Skip to main content

Stiințe Economice – Licență

Planuri de învățământ

Business și Administrare

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003 Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004 Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009 Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050 Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010 Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011 Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012 Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013 Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015 IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016 Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051 Educație fizică

Physical Education

 
ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018 Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019 Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020 Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021 Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022 Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023 Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024 Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025 Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026 Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027 Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
S.04.O.029 Logistica și managementul canalelor de distribuție

Logistics and Supply Chain Management

5
S.04.A.030 Managementul achiziţiilor strategice şi publice

Strategic Purchasing Management and Public Procurement

5
S.04.A.031 Business Consulting (Consultări în afaceri)

Business Consulting

S.04.A.032 Managementul marketingului strategic

Strategic marketing management

4
S.04.A.033 Business și strategia corporativă

Business and Corporate Strategy

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034 Management operațional

Operational management

5
S.05.O.035 Managementul crizelor şi a situaţiilor de risc

Risk and Crisis Management

5
 S.05.A.036  Management inovațiilor și tehnologiilor

Innovation Management and Technology

5
S.05.A.037 Management întreprinderilor virtuale

Virtual enterprise management

S.05.A.038 Sisteme de management a calității

Quality Management Systems

5
S.05.A.039 Managementul calității serviciilor

Services Quality Management

S.06.A.040 Management comparat

Comparative management

5
S.06.A.041 Management international

International management

 S.06.A.042 Management proiectelor

Project Management

4
S.06.A.043 Management schimbării

Management of change

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044 Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045 Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

  Practica de specialitate

Specialty Intership

14
  Practica de licenţă

License Intership

4
  Examene de licenţă

License Exams

9

Marketing și Logistică

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003 Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004 Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009 Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050 Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010 Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011 Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012 Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013 Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015 IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016 Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051 Educație fizică

Physical Education

 
ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018 Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019 Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020 Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021 Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022 Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023 Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024 Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025 Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026 Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027 Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028 Tehnici, practici şi proceduri de export-import

Export-Import Theory, Practices, and Procedures

5
S.04.O.029 Logistica și managementul canalelor de distribuție

Logistics and Supply Chain Management

5
S.04.A.030 Instrumente de promovare a marketingului

Marketing Promotional Tools

5
S.04.A.031 Marketingul vânzărilor

Sales marketing

S.04.A.032 Managementul marketingului strategic

Strategic management marketing

4
S.04.A.033 Planificarea evenimentelor sociale & managementul marketingului

Social event management marketing

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034 Ramuri de marketing și servicii

Branch Marketing of Goods and Services

5
S.05.O.035 Cercetarea comportamentului consumatorului

Consumer behavior research

5
 S.05.A.036 Marketingul commercial și modelele de afaceri

Trade marketing and Business-models

5
S.05.A.037 Marketing financiar

Financial Marketing

S.05.A.038 Branding și design de produs

Branding and product design

5
S.05.A.039 Marketingul permisiunilor

Permeation Marketing

S.06.A.040 Marketingul și managementul evenimentelor

Event marketing management

5
S.06.A.041 PR și formarea imaginii în marketing

PR and image Formation in marketing

 S.06.A.042 Digital marketing

Digital marketing

4
S.06.A.043 Marketing social-media

Social Media Marketing

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044 Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045 Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

  Practica de specialitate

Specialty Intership

14
  Practica de licenţă

License Intership

4
  Examene de licenţă

License Exams

9

Servicii hoteliere, turism și agrement

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003 Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004 Integrare Economică și Economie Europeană

Economic Integration and European Economy

5
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009 Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050 Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010 Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011 Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012 Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013 Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015 IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016 Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051 Educație fizică

Physical Education

 
ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018 Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019 Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020 Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021 Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022 Tehnologia, Calitatea şi Expertiza mărfurilor și serviciilor

Consumer Goods and services Technology, Quality and Expertise

4
G.03.O.023 Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024 Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025 Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026 Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027 Sisteme de planificare a afacerilor

Business Planning Systems

5
S.04.O.028 Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029 Managementul operațiunilor hoteliere

Management of hotels operations

5
S.04.A.030 Limbi străine aplicate în turism și comerț international

Foreign Languages Applied in Tourism and International Trade

5
S.04.A.031 Tehnologii informaționale în servicii hoteliere, turism și agreement

Information Technologies in Hotel services, ourism and Leisure

S.04.A.032 Managementul marketingului strategic

Strategic Marketing Management

4
S.04.A.033 Activitatea profesională în domeniul serviciilor hoteliere, turism și agreement

Professional Activity in Hotel, Tourism and Leisure Services

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034 Marketing touristic și hotelier

Tourism and hotel marketing

5
S.05.O.035 Tehnica operațiunilor turistice

The technique of tourism operations

5
 S.05.A.036 Drept touristic și hotelier

Tourism and hotel law

5
S.05.A.037 Managementul întreprinderilor virtuale

Virtual Enterprise management

S.05.A.038 Economia și politica turismului international

Economy and Policy of international Tourism

5
S.05.A.039 Economia serviciilor internaționale

International Services Economy

S.06.A.040 Managementul financiar în servicii hoteliere și turism

Financial management in Hotel and Tourism Services

5
S.06.A.041 Resource și destinații turistice

Resouces and tourist destinations

 S.06.A.042 Teoria și practica excurionastă

Excursion Theory and Practice

4
S.06.A.043 Politica turismului intern și receptor

Internal and inbound tourism policy

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044 Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045 Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

  Practica de specialitate

Specialty Intership

14
  Practica de licenţă

License Intership

4
  Examene de licenţă

License Exams

9

Finanțe și Bănci

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003 Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004 Monedă și credit

Money and Credit

5
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009 Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050 Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010 Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011 Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012 Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013 Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015 IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016 Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051 Educație fizică

Physical Education

 
ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018 Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019 Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020 Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021 Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022 Instituții financiar-bancare

Banking and financial Institutions

4
G.03.O.023 Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024 Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025 Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026 Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027 Finanțe și politici publice

Public finance and policy

5
S.04.O.028 Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029 Gestiunea plăților și creditelor

Payments and credit management

5
S.04.A.030 Management portfoliului investițional

Investment portfolio management

5
S.04.A.031 Gestiunea fondurilor publice

Management monetary and financial relations

S.04.A.032 Relații valutar-financiare internaționale

Internațional Monetary and financial Relations

4
S.04.A.033 Marketing bancar

Banking Marketing

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034 Audit și control financiar

Audit and financial supervision

5
S.05.O.035 Sisteme informaționale fananciar-bancare

Financial-banking information systems

5
 S.05.A.036 Contabilitate bancară

Banking Accounting

5
S.05.A.037 Audit intern și control de gestiune

Internal audit and management control

S.05.A.038 Impozitare și administrare fiscală

Taxation and tax administration

5
S.05.A.039 Management financiar

Financial management

S.06.A.040 Piețe de capital și operațiuni de bursă

Capital markets and stock Exchange Operaions

5
S.06.A.041 Tranzacții cu instrumente financiare pe piața de capital

Transactions with finanial instruments on the capital market

 S.06.A.042 Gestiunea riscurilor bancare

Banking risk management

4
S.06.A.043 Reglementări bancare

Banking law

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044 Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045 Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

  Practica de specialitate

Specialty Intership

14
  Practica de licenţă

License Intership

4
  Examene de licenţă

License Exams

9

Contabilitate

Cod

Code

Denumirea unităţii de curs/modulului

Title of the course/module

Nr. credite

Nr. of credits

ANUL I / / Ist YEAR

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER

F.01.O.001 Microeconomie

Microeconomics

6
F.01.O.002 Matematica aplicată în economie

Applied Mathematics in economy

5
F.01.O.003 Fundamentele managementului

Fundamentals of Management

5
F.01.O.004 Monedă și credit

Money and Credit

5
G.01.O.005 Limba străină: noţiuni generale şi terminologie specializată

Foreign Language: general notions and special terminology

3
U.01.A.006 Bazele antreprenoriatului

Basic Knowledge of Entrepreneurship

3
U.01.A.007 Leadership și managementul capitalului uman

Leadership and human capital management

U.01.A.008 Bazele statului și dreptului

Basic Knowledge of the State and the Law

3
U.01.A.009 Filozofia și logica domeniului de formare profesională

Philosophy and Logic of the field of vocational training

G.01.O.048 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.01.O.050 Educație fizică

Physical Education

 –
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER
F.02.O.010 Macroeconomie

Macroeconomics

6
F.02.O.011 Fundamentele marketingului

Fundamentals of Marketing

5
F.02.O.012 Statistica aplicată în economie

Applied Statistics in economy

5
F.02.O.013 Fundamentele contabilității

Fundamentals of Accounting

5
G.02.O.014 Limba străină: traducere specializată

Foreign Language: Specialized Translation

3
G.02.O.015 IT software pentru business

IT-software for Business

3
U.02.A.016 Dreptul afacerii

Business Law

3
U.02.A.017 Cultura comunicării interpersonale și organizaționale

The Culture of Interpersonal and Organizational Communication

G.02.O.049 Limba română (pentru gr. rus)

Romanian Language

3
G.02.O.051 Educație fizică

Physical Education

 
ANUL II / / IInd YEAR

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER

F.03.O.018 Finanțe corporative

Corporate Finance

6
F.03.O.019 Contabilitatea  întreprinderii

Enterprise Accounting

5
S.03.O.020 Tehnici inovatice de piață

Innovative Marketing Techniques

5
S.03.O.021 Managementul resurselor umane

Human Resources Management

4
S.03.O.022 Contabilitatea activelor entității

Accounting for the Entinity`s Assets

4
G.03.O.023 Deontologie profesională

Professional Deontology

3
U.03.A.024 Construcția europeană

European Construction

3
U.03.A.025 Culturologia

Cultorology

SEMESTRUL IV / IVth SEMESTER
F.04.O.026 Analiza și gestiunea economico-financiară

Economic and Financial Analysis and Management

6
S.04.O.027 Finanțe și politici publice

Public finance and policy

5
S.04.O.028 Asigurări și reasigurări

Insurance and reinsurance

5
S.04.O.029 Gestiunea plăților și creditelor

Payments and credit management

5
S.04.A.030 Contabilitate de gestiune aplicată

Applied management accounting

5
S.04.A.031 Contabilitatea și calcularea costurilor

Accounting and calculation of costs

S.04.A.032 Contabilitatea pasivelor entității

Accounting for the entinity`s liabilities

4
S.04.A.033 Contabilitatea elementelor patrimoniale

Accounting for property elements

ANUL III / / IIIrd YEAR

SEMESTRUL V / Vth SEMESTER

S.05.O.034 Audit și control financiar

Audit and financial supervision

5
S.05.O.035 Sisteme informaționale în contabilitate

Accounting information systems

5
 S.05.A.036 Contabilitate bancară

Banking Accounting

5
S.05.A.037 Audit intern și control de gestiune

Internal audit and management control

S.05.A.038 Impozitare și administrare fiscală

Taxation and tax administration

5
S.05.A.039 Management financiar

Financial management

S.06.A.040 Contabilitatea în ramurile economiei naționale

Accounts in branches of national economy

5
S.06.A.041 Contabilitatea instituțiilor bugetare

Accounting of budgetary Instututions

 S.06.A.042 Contabilitatea impozitelor

Accounting for income taxes

4
S.06.A.043 Contabilitatea în asigurări

Insurance Accounting

SEMESTRUL VI / VIth SEMESTER
S.06.A.044 Negocieri în afaceri (în limba străină)

Business negotiation (in a foreign language)

4
S.06.A.045 Strategie Globală şi Dezvoltare Durabilă (în limba străină)

Global Strategy and Sustainability (in a foreign language)

  Practica de specialitate

Specialty Intership

14
  Practica de licenţă

License Intership

4
  Examene de licenţă

License Exams

9

Lista contractelor valabile pentru stagii profesionale

 • “Doctor Lica” SRL
 • “RVR Consulting Grup” S.R.L.
 • SA “Casa Mobilei”
 • BC Victoriabank SA Fil.14
 • “Stil Tur“ SRL
 • “Lasart SRL cu centrul de agrement MedWay”
 • SRL “Adam şi Eva” …ect.
 • “S&D Service“ SRL
 • “F-LINe Tehnologies“ SRL
 • Olimpiada International transport
 • “Sumaral-Racing“ SRL
 • “Kokon – Estet” SRL
 • “Universul Farm” SRL
 • “Nicoiantrans” SRL
 • Bursa de Valori a Moldovei
 • Camera de Comerţ şi Industrie
 • Casa Națională de Asigurări Sociale de Stat
 • Compania Națională de Asigurări în Medicină
 • Inspectoratul Principal Fiscal de Stat
 • Moldova Investment and Export Promotion Organization
 • “Opticont Grup“ SRL
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 • Ministerul Apărării al RM
 • Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
 • Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al RM
 • Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 • Primăria Municipiului Chişinău
 • Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova

Stagii profesionale. Curriculum disciplinar

Curriculum disciplinar Stagiu de practica inițiere

Curriculum disciplinar Stagiu de practica tehnologică și de licența

Indicații metodice

GHIDUL METODIC privind organizarea, desfășurarea, elaborarea portofoliului și evaluarea stagiului practicii de inițiere

GHIDUL METODIC privind organizarea, desfășurarea, elaborarea portofoliului și evaluarea stagiului practicii tehnologice

Indicații metodice pentru proiectul/teza de licență 2019-2020 (RO)

Indicații metodice pentru proiectul/teza de licență 2019-2020 (RU)

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail