Skip to main content

Stiințe Economice – Oferta educațională

Business and Administration

The practical objective for the graduates having their major in Business and Administration is aimed at the relevance, quality, and consists in the formation of the theoretical knowledge and practical skills, which contribute to improving the planning, organization and implementation of the control of the business and economic activities, both in the private and public sectors, as well as in non-profit/volunteer/ and tertiary sectors. The students of the Business and Administration program are ready to excel after graduation, applying concrete principles and empirical learning.

The graduates of Business and Administration program will be able to work as economists, insurance managers, commercial agents, Customs and Border managers, specialists in the field of human resources, operators in LLCs, specialists in specialized departments of marketing, production, finance and others within companies.

Marketing and Logistics

The practical purpose of graduating from the “Marketing and Logistics” major is based on the access, relevance, quality, and consists in forming the practical skills and acquiring theoretical knowledge, which contributes to improving the planning, organization and implementation and control of the business and economic activities, both in the private and public sectors, as well as in non-profit/volunteer/ and tertiary sectors. Students are prepared to effectively implement and manage marketing strategies and provide a holistic perspective on supply chain management.
Graduates of the specialty will be able to work as marketologists, specialists in the field of market research.

World economy and international economic relations

The practical objective for the graduates having their major in “World Economy and International Economic Relations” programme shall be based on the access, relevance, quality, and consists in the formation of practical skills and theoretical knowledge, which contributes to improving the planning, organization, implementation and control of the business and economic activities, both in the private and public sectors, as well as in non-profit/volunteer/ and tertiary sectors. Students of the World Economy and International Economic Relations program are prepared to excel after graduation, applying concrete principles and empirical learning. After graduation, students will have acquired the following professional skills: communication, analysis and research, IT, flexibility and prioritization, interpersonal and lifelong development.

Graduates of the “World Economy and International Economic Relations” programme will be able to deploy their work in the economy and management of international economic relations, in the customs and border management for commercial purposes as contract specialists, in international marketing as specialists in specialized departments, in the international trade, and in other fields and companies.

Hotelier services, tourism and leisure

The practical objective for the graduates having their major in “Hotelier  Services, Tourism and Leisure” programme shall be based on the access, relevance, quality, and consists in the formation of practical skills and theoretical knowledge, which contributes to improving the planning, organization, implementation and control of the business and economic activities, both in the private and public sectors, as well as in non-profit/volunteer/ and tertiary sectors. Students of the Hotelier  Services, Tourism and Leisure programme are prepared to excel after graduation, applying concrete principles and empirical learning. The wide variety of programs for the first stage of higher education  involves internationalization, specialization and skills of sustainable and global development in one of the specific areas of tourism services.

The subsequent training of the graduates is ensured by the continuity of the routes to education aimed at preparing students for employment, upon graduation, to work as managers and professionals in the hotelier service, tourism, and leisure sectors.

Finance and Banks

Finalitatea practică a absolvirii specialității ”Finanțe și Bănci„ este posibilitatea absolvenților de a se angaja și de a face față cu success cerințelor: unor profesii economice în întreprinderi și organizații din orice ramuri ale economiei naționale, inclusiv din domeniul financiar, bancar, al pieței de capital, asigurări și reasigurări, atât din țară cît și din străinătate; de funcționar în administrația publică centrală sau locală; de manager-economist și manager-financiar în sectorul afacerilor private, inclusiv în compaii multinaționale.

Principalele profesii practicate de absolvenții specilității ”Finanțe și Bănci„ sunt: economiști, agenți de asigurări, analiști financiari, agenți imobiliari, agenți comerciali, inspectori de vamă și frontieră, inspectori și agenți fiscali, specialiști în domeniul asigurărilor sociale, operatori în instituții financiar – bancare și nebancare, case de schimb valutar, specialiști în secțiile specializate în cadrul companiilor, care realizează activitatea investițională, specialiști la registratorii independenți, companiile de brokeri și dealeri, specialiști la bursa de valori.

Accounting

The practical objective for the graduates having their major in “Accounting” programme shall lay the basis on the ability of graduates to get hired and successfully cope with the following requirements: of performing economic-related professions as accounting in the enterprises and organisations from any sector of the national economy, including in SMEs,  in banking and finance sector, insurance and reinsurance, both nationally and internationally, of an accountant in central or local public institutions; of an auditor in joint-stock companies, of a tax or customs inspector, of an internal auditor or employee of domestic and foreign audit companies.

The main jobs deployed by the graduates of the “Accounting” programme are as follows:  cashier, accountant, controller, accounting assistant, accountant (average skill), accountant auditor, financial analyst, customs inspector, tax inspector, a specialist in the field of state insurance, internal auditor in the public sector.

Business management și Antreprenoriat

Programul de masterat „Business Management și Antreprenoriat” a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.

Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în: întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.

Management, Marketing şi Logistică

Programul de masterat „Management, Marketing şi Logistică” a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor publice în piețele internaționale, de a înţelege cum marketingul creează valoare companiei, posibilitatea de a fi capabil de a schiţa planuri de marketing şi de a crea procese funcţionale de marketing pentru a obţine cunoştinţe teoretice în logistica transportului, managementul transportului. Programul de master „Managementul, Marketingul şi Logistică” oferă cursuri de bază, în care sunt incluse cercetarea în management și marketing strategic, managementul inovării, managementul proiectelor, marketing, comunicarea în management și marketing, teoria consumului şi strategia de marketing, cât şi alte subiecte ca managementul veniturilor, managementul creativității, managementul crizelor și situațiilor de risc, politica produsului şi a brandului, sistemul de distribuire, marketingul intercultural, managementul lanţului de aprovizionare şi managementul procesului de creare a valorii.

Programul de Masterat Management, Marketing şi Logistică pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business, şi pentru a activa în întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice, instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză, în domeniul managementului, marketingului, logisticii, businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager, brand manager, manager de proiect, marketing manager, manager de produs, media consultant, PR manager, manager de distribuție, logistician, specialist în marketing, cercetător etc.

Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit

Programul de masterat „Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit”, are scop de formarea personalităţilor integre şi profesioniste, oferirea specializării aprofundate, de înaltă calitate prin crearea unui mediu de învăţare modern, centrat pe student, care să ofere absolvenţilor capacitatea de analiză, consultanță, evaluare și decizie în domeniul financiar, bancar și contabil în scopul asigurării performanței și competitivității entităților economice.

Programul de Masterat Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit pregăteşte specialiști profesionişti pentru o carieră în mediul de afaceri, financiar, bancar şi contabil, pentru a activa în: entități publice și private din orice ramură a economiei, instituții financiare și bancare, entități de audit și serviciu control fiscal de stat, precum și centre de cercetare, analiză şi expertiză financiar-contabilă. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de expert financiar, bancar, fiscal şi contabil în entități de consultanță, în instituţii financiare bancare şi nebancare, pe piaţa de capital, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în instituţiile publice ale administraţiei centrale sau locale, auditor intern sau angajat al companiilor de audit autohtone şi străine etc.

Error: Contact form not found.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail