Skip to main content

Stiințe Economice – Oferta educațională

Business și Administrare

Finalitatea practică a absolvirii specialității Business și Administrare„ are ca scop relevanță, calitate și constă în formarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice şi practice care contribuie la o asanare a planificării, organizării şi implementării controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-profit/voluntar/sectoarele terţe. Studenţii programului de studiu Business şi Administrare sunt pregătiţi pentru a excela după absolvire, aplicând principii concrete şi învăţarea empirică.

Absolvenții specialității vor fi: ecoomiști, manageri de asigurări, agenți comerciali, manageri de vama și frontieră, specialiști în domeniul resurse umane, operatori în SRL, specialiști în secțiile specializate marketing, producere, finațe și altele în cadrul companiilor.

Marketing și Logistică

Finalitatea practică a absolvirii specialității ”Marketing și Logistică„ se bazează pe acces, relevanță, calitate și constă în formarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice şi practice, care contribuie la o asanare a planificării, organizării şi implementării controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-profit/voluntar/sectoarele terţe. Studenţii sunt pregătiți să implementeze și gestioneze eficient strategiile de marketing și să ofere o perspectivă holistică asupra managementului lanțului de aprovizionare.

Absolvenții specialității vor fi marketologi, specialiști în domeniul cercetării pieții.

Servicii hoteliere, Turism și Agrement

Finalitatea practică a absolvirii specialității „Servicii hoteliere, turism și agrement” se bazează pe acces, relevanță, calitate și constă în formarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice şi practice care contribuie la o asanare a planificării, organizării şi implementării controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-profit/voluntar/sectoarele terţe. Studenţii sunt pregătiţi pentru a excela după absolvire, aplicând principii concrete şi învăţarea empirică. Varietatea largă de programe pentru ciclul întâi presupune internaţionalizare, specializare şi competenţe de dezvoltare durabilă şi globală în unul din domeniile specifice serviciilor turistice.

Formarea ulterioară a absolvenților se asigură prin continuitatea rutelor educaționale ce vizează pregătirea studenților pentru ocuparea, după absolvire, a unui loc de muncă în calitate de manageri și specialiști în sectorul serviciilor hoteliere, turism și agrement.

Finanțe și Bănci

Finalitatea practică a absolvirii specialității ”Finanțe și Bănci„ este posibilitatea absolvenților de a se angaja și de a face față cu success cerințelor: unor profesii economice în întreprinderi și organizații din orice ramuri ale economiei naționale, inclusiv din domeniul financiar, bancar, al pieței de capital, asigurări și reasigurări, atât din țară cît și din străinătate; de funcționar în administrația publică centrală sau locală; de manager-economist și manager-financiar în sectorul afacerilor private, inclusiv în compaii multinaționale.

Principalele profesii practicate de absolvenții specilității ”Finanțe și Bănci„ sunt: economiști, agenți de asigurări, analiști financiari, agenți imobiliari, agenți comerciali, inspectori de vamă și frontieră, inspectori și agenți fiscali, specialiști în domeniul asigurărilor sociale, operatori în instituții financiar – bancare și nebancare, case de schimb valutar, specialiști în secțiile specializate în cadrul companiilor, care realizează activitatea investițională, specialiști la registratorii independenți, companiile de brokeri și dealeri, specialiști la bursa de valori.

Contabilitate

Finalitatea practică a absolvirii specialității ”Contabilitate„ este posibilitatea absolvenților de a se angaja și de a face față cu success cerințelor: unor profesii economice în calitate de contabili în întreprinderi și organizații din orice ramură a economiei naționale, inclusiv în întreprinderi mici și mijlocii, instituții din domeniul financiar-bancar, societăți de asigurări și reasigurări, atât din țară cît și din străinătate; de contabil în instituțiile publice ale administrației centrale sau locale; de cenzor în societăților pe acțiuni, inspector fiscal sau vamal, auditor intern sau angajat al companiilor de audit autohtone și străine.

Principalele profesii practicate de absolvenții specilității ”Contabilitate„ sunt: casier, contabil-operator, contabil-asistent, contabil (calificare medie), contabil revizor, analist financiar, inspector vamal, inspector fiscal, specialist în domeniul asigurărilor de stat, auditor intern în sectorul public.

Business management și Antreprenoriat

Programul de masterat „Business Management și Antreprenoriat” a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor cu clienții în piețele internaționale.

Programul de Masterat Business Management și Antreprenoriat pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şi pentru a activa în: întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice; instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză; în domeniul businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager sau leader a unei întreprinderi, antreprenor etc.

Management, Marketing şi Logistică

Programul de masterat „Management, Marketing şi Logistică” a fost creat având drept scop posibilitatea participanţilor de a înţelege internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltă înțelegerea și cunoștințele studenţilor din mediile de afaceri la nivel mondial, management strategic și inovare, precum și de gestionare a relațiilor publice în piețele internaționale, de a înţelege cum marketingul creează valoare companiei, posibilitatea de a fi capabil de a schiţa planuri de marketing şi de a crea procese funcţionale de marketing pentru a obţine cunoştinţe teoretice în logistica transportului, managementul transportului. Programul de master „Managementul, Marketingul şi Logistică” oferă cursuri de bază, în care sunt incluse cercetarea în management și marketing strategic, managementul inovării, managementul proiectelor, marketing, comunicarea în management și marketing, teoria consumului şi strategia de marketing, cât şi alte subiecte ca managementul veniturilor, managementul creativității, managementul crizelor și situațiilor de risc, politica produsului şi a brandului, sistemul de distribuire, marketingul intercultural, managementul lanţului de aprovizionare şi managementul procesului de creare a valorii.

Programul de Masterat Management, Marketing şi Logistică pregăteşte tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business, şi pentru a activa în întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice, instituţii de cercetare, centre de analiză şi expertiză, în domeniul managementului, marketingului, logisticii, businessului şi inovării. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de manager, brand manager, manager de proiect, marketing manager, manager de produs, media consultant, PR manager, manager de distribuție, logistician, specialist în marketing, cercetător etc.

Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit

Programul de masterat „Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit”, are scop de formarea personalităţilor integre şi profesioniste, oferirea specializării aprofundate, de înaltă calitate prin crearea unui mediu de învăţare modern, centrat pe student, care să ofere absolvenţilor capacitatea de analiză, consultanță, evaluare și decizie în domeniul financiar, bancar și contabil în scopul asigurării performanței și competitivității entităților economice.

Programul de Masterat Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit pregăteşte specialiști profesionişti pentru o carieră în mediul de afaceri, financiar, bancar şi contabil, pentru a activa în: entități publice și private din orice ramură a economiei, instituții financiare și bancare, entități de audit și serviciu control fiscal de stat, precum și centre de cercetare, analiză şi expertiză financiar-contabilă. Absolventul programului de masterat va putea activa în calitate de expert financiar, bancar, fiscal şi contabil în entități de consultanță, în instituţii financiare bancare şi nebancare, pe piaţa de capital, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în instituţiile publice ale administraţiei centrale sau locale, auditor intern sau angajat al companiilor de audit autohtone şi străine etc.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail