Skip to main content

Doctorat – Acte normative

Naționale
Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3 descarcă
Hotărârea Guvernului RM cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămând superior (nr.909 - 13.11.2015) descarcă
Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat descarcă
Regulament de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat descarcă
Corelarea titlurilor de doctor/doctor habilitat descarcă
Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice descarcă
Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic descarcă
Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat descarcă
Instituționale
Regulamentul Școala Doctorală ULIM descarcă
Strategia de dezvоltare a Șcоlilоr Dоctоralea Universităţii Libere Internaţiоnale din Mоldоva pe periоada 2021 – 2026 descarcă
Regulamentul privind conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova descarcă
Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclul III-doctorat descarcă
Metodologia de desfășurarea a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat descarcă
Ghid de elaborare si redactare a tezei de doctorat si a rezumatului descarcă

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
oficiu 438

Telefon

E-mail