Doctorat

Doctorat

Admiterea la studii superioare de doctorat 2018-2019

Programe de Doctorat

Școli Doctorale ULIM

Concursul de admitere

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
oficiu 438

Telefon

E-mail