Skip to main content

Anii de viață: (2 septembrie 1948 – 16 decembrie 2017)

Anii de conducere: 1992-2017

ULIM-ul a fost şi rămâne a fi produsul transformărilor multidimensionale înregistrate de la 1991 încoace cu participarea întregii societăţi şi factorilor de decizie de la toate nivelele. ULIM-ul este cartea de vizită a Republicii Moldova pe mapamond, succesul tuturor, inclusiv al simpatizanţilor şi oponenţilor

Andrei GALBENAcademician, doctor habilitat în istorie, profesor universitar Fondator şi Rector al Universității Libere Internaționale din Moldova

Despre ULIM

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, considerată copil al reformelor, a luat naștere la 16 octombrie 1992, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, instituție care într-o perioadă de timp record, s-a afirmat ca un veritabil lăcaș al învățământului, culturii, științei și artei, gazda unei familii unite de profesori și studenți ce venerează idealurile păcii, libertății și democrației, gândirea critică, liberă, creatoare și generatoare a progresului.

În cei 30 de ani de activitate prolifică – nici mult, nici puțin, însă ani pe parcursul cărora ULIM și-a zidit propriul model de schimbare a societății prin intermediul educației și cercetării, prin abnegație și toleranță, prin meritocrație și calitate.

ULIM este acreditată de Consiliul Național pentru Evaluare Academică și Acreditare, Certificat No 016, din 16 iulie 2002. Deține mai multe distincții printre care: ”European Quality” (Calitatea Europeană) nr. 2351135 din 05 mai 2007; Distincția de excelență mondială - ”THE BIZZ 2015”, acordată de către Confederația Mondială de Afaceri (WORLDCOB), cu sediul în orașul Houston, Texas, SUA. Această distincție reprezintă recunoașterea Universității Libere

Astăzi, ULIM-ul promovează cele mai noi tehnologii educaționale și informaționale în procesul didactico-științific, esența acestuia fiind orientată spre formarea calitativă a specialistului de mâine, în stricta conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna, for european la care Republica Moldova este parte.

ULIM reprezintă un important centru de ştiinţă și de cultură, ce slujește idealurilor educaționale, de cognoscibilitate, umanism şi universalitate, particularizându-se prin dinamica sa instituțională, prin performanţa ştiinţifico-didactică, prin spiritul creator, inovator, în fiecare din domeniile pentru care organizează și desfășoară o gamă largă de programe de studii.

Actualmente, ULIM-ul se structurează în șapte facultăți cu misiune didactico-științifică, la care își fac studiile circa 6000 studenți, dintre care în jur de 1500 sunt studenți internaționali veniți din 15 state ale lumii.

Principiile de bază ale procesului educațional la ULIM sunt racordate la documentele legislative naționale, europene și internaționale, studiile universitare fiind desfășurate în trei cicluri: licență, masterat, doctorat. Cercetarea științifică fundamentală și aplicativă constituie o dimensiune importantă în strategia ULIM întru integrarea armonioasă în Spațiul European al Învățământului Superior și contribuirea la dezvoltarea durabilă a societății.

La ULIM accentul de bază în sistemul didactico-științific al complexelor raporturi universitare este plasat pe calitatea studiilor, iar aceasta, bineînțeles, este asigurată de implementarea concepțiilor moderne de pregătire a specialiștilor socio-economice, baza tehnico-materială a universității, gradul înalt de calificare a corpului didactico-științific. Două criterii determinante sunt puse la baza oricărei formațiuni: noile tehnologii și cunoașterea limbilor de circulație internațională.

În familia restrânsă a universităților plurilingve și multiculturale din Republica Moldova, ULIM se particularizează prin faptul că, prin Carta sa, a constituit linii de studiu în limba română, rusă, engleză și franceză. Astfel, fiecare student își alege liber limba în care dorește să studieze, iar programele de studiu pot fi urmate integral în limba aleasă.

Diversitatea lingvistică și cea culturală sunt elemente definitorii ale ULIM, reprezentând specificul care diferențiază nu doar în mediul universitar în țară, dar și în context european.

Un sistem de gestionare a calității standardului educațional este implementat la ULIM, sistem ce pune în valoare descentralizarea procesului decizional, mecanismele de autoevaluare și expertiza internă a calității procesului de predare-învățare, de perfecționare a potențialului intelectual universitar.

Universitatea noastră este conectată la o comunitate diversă de parteneriate naționale, regionale și internaționale, fiind parte la EUA, IAU, AUF, IAUP, GUNI, GUPES etc. În calitate de semnatar al Magna Carta Universitatum, ULIM se află într-un proces continuu de sporire a standardelor sale educaționale, investind în cercetare și inovație modulară. ULIM este în acest moment unica gazdă universitară a unor centre culturale și lingvistice cu renume internațional, precum Institutul Confucius, Centrul Cultural Coreean Se Jong, Centrul britanic de limbă și cultură, Centrul de Reușită Universitară susținut de AUF, Centrul Cervantes ș.a.

ULIM este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 100 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. Anual, zeci de studenţi ai Universităţii efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stagii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Coreea, China, etc.

Conexiunile academice și de cercetare științifică ale ULIM acoperă America, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

ULIM este o universitate europeana modernă, dinamică, de tip antreprenorial, perfect adaptată societății contemporane.

Internaționalizarea, antreprenorialul, open și on-line sunt termenii - piloni care vor susține și vor direcționa determinarea noastră de a îndeplini obiectivele misiunii ULIM, universitatea care a reușit să se conecteze comunității globale în cei 30 de ani de succes și inovații educaționale.

"Priviţi cu încredere spre viitor şi încercaţi să depăşiţi starea confuză a prezentului. Nu cedaţi descurajării, ci luptaţi pentru viitorul Dvs.! Păstraţi-vă puritatea tinereţii, entuziasmul, curiozitatea vie și spiritul ludic!"

În numele comunităţii academice ULIM, vă invit să parcurgem împreună un scurt şi dens itinerar intelectual. Veţi descoperi la capătul acestei “călătorii” că vă aflaţi sub auspiciile unui edificiu modern, construit pe baze libere, cu realizări recunoscute.

Deși este tânără, cărămizile sale educaționale fiind zidite relativ recent, în cei 30 de ani de existență, instituția a reușit să se transforme într-un veritabil templu al democrației și libertății academice, promovând cu ardoare și pasiune excelența universitară, calitatea și transparența studiilor, gândirea liberă și critică.

ULIM este instituția ce a demarat epoca inaugurală a învățământului superior din Republica Moldova organizat pe baze moderne, care astăzi reprezintă brandul unui centru educațional-științific și cultural care și-a creat propriul model, unul inedit, bazat strictamente pe principiile europene.
Cei peste zeci de mii de absolvenți ULIM sunt demni mesageri ai Alma Mater pe toate continentele, confirmând prin fapte judiciozitatea modelului universitar ULIM.

Direcția în care se realizează procesul educațional vizează antrenarea atitudinii reflexive și a aptitudinii de a fi deopotrivă, educator, dascăl, mentor și maestru, de a răspunde tuturor concepțiilor pedagogice și nevoilor exploratorii pentru care studentul s-a înscris la programele noastre educaționale. Aici este locul unde se pun întrebări și se caută răspunsuri, locul unde se fac cercetări și se ating performanțe notabile, iar perenizarea acestor performanțe este asigurată de tineri, cărora noi, profesorii, le pregătim calea spre un viitor luminos.

Dincolo de cultivarea unei educaţii, ULIM este catalizatorul unui caracter integru. Aici eşti parte a unui proces de dezvoltare personală, începând de la profesori-model, la personalităţi marcante pe care le întâlnești şi activităţi cu impact atât asupra comunităţii academice, cât şi a societăţii per ansamblu. Astfel, valoarea esenţială în care se investeşte în ULIM este omul, individul în sine.

Cei care aleg Universitatea Libera Internațională din Moldova pentru a-și continua studiile la diferite nivele, optează pentru libertatea spiritului creator, deoarece doar omul cu adevărat liber prin cunoaștere și competențe poate genera întru binele societății.

Continuând tradiția, Universitatea Liberă Internațională din Moldova are revelația libertăți de gândire și acțiune. Studentul a fost și rămâne a fi prioritatea noastră, iar misiunea Universității, prin cadrele sale didactice, este aceea de a-l menține în centrul actului educațional.

Autorizare / Acreditare / Distincții acordate ULIM