Acte normative

Acte normative ULIM

Acte normative ULIM
Carta descarcă
Strategia descarcă
Conceptul Educațional descarcă
Codex ULIM descarcă
Alte acte instituționale descarcă

Acte normative naționale

Legile RM
Constituţia Republicii Moldova (27.08.1994) descarcă
Codul Educației al RM (COD nr.152 - 17.07.2014) descarcă
Regulamente, Planuri-cadru, Ghiduri etc.
REGULAMENT - CADRU cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.304 - 22.04.2016) descarcă
Modificarea şi completarea Ordinului nr. 1046 din 29.10.2015 (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.44 - 26.01.2016 ) descarcă
Hotărârea Guv. RM cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămând superior (HG RM nr.909 - 13.11.2015) descarcă
REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.1047 - 29.10.2015) descarcă
REGULAMENTUL de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.1046 - 29.10.2015) descarcă
Cadrul de referinţă al curriculumului universitar (View in Google) ( Min. Ed. RM 2015 ) descarcă
PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat) (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.1045 - 29.10.2015) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.528 - 31.07.2015) descarcă
Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016 (HG RM nr.453 - 24.07.2015) descarcă
REGULAMENTUL privind admiterea învățămînt superior și regulament de admitere 2015-2016 (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.307 - 05.05.2015) descarcă
REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învățământ superior din Republica Moldova (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.10 - 14.01.2015) descarcă
REGULAMENTUL-CADRU privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.9 - 14.01.2015) descarcă
REGULAMENTUL privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG RM nr.1007 - 10.12.2014) descarcă
STRATEGIA de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (View in Google) (HG RM nr.944 - 14.11.2014) descarcă
Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.970 - 10.09.2014) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.969 - 10.09.2014) descarcă
REGULAMENTUL-CADRU privind stagiile de practică în învăţămîntul superior (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.203 - 19.03.2014) descarcă
REGULAMENTUL-CADRU cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior (HG RM nr.56 - 27.01.2014) descarcă
Componenţa nominală a comisiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (View in Google) (DEC.667 - 11.06.2013) descarcă
Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice (View in Google)(HG RM nr.199 - 13.03.2013) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice (View in Google) (P.V.1 - 31.05.2012 descarcă
Plan-cadru pentru studii superioare (View in Google) (Min.Ed. RM nr.455 - 03.06.2011) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior (HG RM nr.854 - 21.09.2010) descarcă
REGULAMENTUL instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.881 - 18.12.2009) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a CNAA (View in Google) (P.V.7 - 21.12.2006) descarcă
Strategia Învăţământul superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna (View in Google) (24.05.2004) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate (HG RM nr.472 - 06.05.2004) descarcă
REGULAMENTUL cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale RM şi or. Bender (View in Google) (Ord. Min.Ed. RM nr.41 - 30.01.2004) descarcă

Acte normative internaționale

Acte normative internaționale
Convenția de la Lisabona cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei (View in Google) (ETS 165 – 11.04.1997) descarcă
Pentru consultarea actelor normative cu referire la învățământul superior în regiunea Europei (ex.: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area; The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS); The overarching framework of qualifications of the European Higher Education Area; etc.) accesați: www.ehea.info
www.enic-naric.net