Masterat

Masterat

ADMITEREA 2019-2020

Comisia de Admitere activează în perioada 01 iulie – 31 august 2019.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se realizează zilnic cu începere de la ora 09.00 – 17.00.

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept – Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional.

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Finanţe, Bănci, Contabilitate: management, expertiză și audit;

120 2 ani
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Psihologia juridică;

– Psihologia socială;

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

– Managementul culturii organizaționale și comportamentale al resurselor umane;

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice;

– Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional.

120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design – Tehnologii și aplicații web;

– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

120 2 ani

Acte necesare

Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:

a) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);

b) Copia buletinului de identitate;

c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e);

d) 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.

Facilități

1. Se oferă absolvenților ULIM a ciclului I – Licență, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

  1. Scutire de 20 % din suma contractului, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 01 august 2019;
  2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 17 august 2019:

3.Persoanele pot beneficia de reducerile sau scutirile menționate mai sus, dacă vor depune o cerere în acest sens pe numele Rectorului ULIM. Decizia de oferire a reducerilor și scutirilor menționate ține de competența exclusivă a Rectorului ULIM.

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail