Skip to main content
Masterat

Masterat

ADMITEREA 2023-2024

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTER

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept – Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Instituții de drept administrativ și constituțional

-Anticorupție și Integritate

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.

120 2 ani
Facultatea Relații internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Consiliere educațională și integrare școlară;

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea Biomedicină – Management în estetologie și SPA servicii. 120 2 ani

Acte necesare

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

  • Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
  • Copia buletinului de identitate;
  • 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm

Facilități

  1. A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – master, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:
  2. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 29 iulie 2023;
  3. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 15 august 2023;
  4. A acorda absolvenţilor altor instituţii universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II (masterat), posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 15 august 2023.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Secția Masterat

Comisia de admitere

Telefon

E-mail