Masterat

Masterat

ADMITEREA 2021-2022

PROGRAME DE STUDII – CICLUL II MASTERAT

Facultatea Program Nr. de credite Durata studiilor
Facultatea drept – Drept internaţional şi instituţional;

– Științe penale;

– Instituţii de drept privat;

– Drept economic și vamal;

– Instituții de drept administrativ și constituțional

-Anticorupție și Integritate

90 1.5 ani
Facultatea Științe Economice – Business Management și Antreprenorial;

– Management, marketing și logistică;

– Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.

120 2 ani
Facultatea relații internaționale, științe politice și jurnalism – Diplomație, Securitate, Business și Comunicare;

– Management Media, Marketing online și Business Comunicare.

120 2 ani
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – Psihologie clinică şi consiliere psihologică;

– Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică (cu specializare în Psihologie organizațională și a resurselor umane, Psihologie judiciară, Psihologie militară)

– Management educațional;

– Studii avansate în asistența social și expertiza socială;

– Managementul serviciilor sociale și de sănătate;.

120 2 ani
Facultatea de Litere – Traducere specializată și comunicare interculturală: limbi romanice și germanice;

– Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional.

120 2 ani
Facultatea Biomedicină și Ecologie – Managementul serviciilor de frumusețe și recuperare; 120 2 ani
Facultatea Informatică, Inginerie și Design – Tehnologii și aplicații web;

– Calculatoare, sisteme și rețele informatice;

– Tehnologii moderne în design interior.

120 2 ani

Acte necesare

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
 • Copia buletinului de identitate;
 • 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm

Facilități

A acorda absolvenţilor ULIM a ciclului I – licenţa, care pe parcursul anilor de studii au achitat contractul şi vor continua studiile la ciclul II – masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire din suma contractului pentru studii, după cum urmează:

 1. Scutire de 20 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 30 iulie 2021;
 2. Scutire de 10 % din suma contractului cu condiţia achitării taxei de studii până la data de 20 august 2021;

2. Se oferă absolvenților altor instituții universitare care vor depune actele pentru continuarea studiilor la ciclul II Masterat, posibilitatea de a beneficia de o scutire de 10 % din suma contractului pentru studii, cu condiția achitării taxei de studii până la data de 20 august 2021

  Aplică

  Studii - Masterat

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Secția Masterat

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail