Skip to main content

Cunoștințe avansate și formare continuă în psihopedagogie

Programul are menirea de a asigura:

– aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților și competențelor în domeniul științelor educației – psihopedagogiei;

– formarea competențelor de aplicare a cunoștințelor în practica educațională, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanțe a problemelor specifice domeniului științelor educației;

– dezvoltarea capacităților de a valorifica rezultatele pregătirii teoretice şi de a obține cunoștințe noi în baza realizării activității independente de investigare a celor mai actuale probleme educaționale și prezentare a rezultatelor în portofolii;

– dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, formarea deprinderilor de studiu individual şi de autoevaluare a rezultatelor obținute, de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, a capacităților de a lua decizii și de a răspunde solicitărilor profesionale de ordin teoretic și practic, de pe poziții ale eticii profesionale.

Destinaţia programului

Programul urmărește scopul promovării cunoștințelor din domeniul științelor educaționale – psihopedagogiei, asigură coerența între formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice, evoluția în carieră a specialiștilor licențiați în domeniul științelor educației dar și a celor care au alte specializări, dar lucrează sau doresc sa lucreze în educație, și îndeplinește un șir de obiective:

  1. orientează formarea continue a cadrelor didactice din educație în conformitate cu documentele de politici educaționale și nevoia de asigurare a calității serviciilor educaționale;
  2. asigură coerența și continuitatea formării cadrelor din sistemul educațional;
  3. propune un cadru comun de referință pentru toate organizațiile şi instituțiile abilitate cu dreptul de acordare a serviciilor educaționale de formare în domeniul psihopedagogiei;
  4. propune un model de formare/dezvoltare a competențelor psihopedagogice care poate fi utilizat de către cadrele didactice în mod individual – în procesul de autoformare.

Calendarul activităților (luni/în săptămâni)

Perioada de studii

 

Activități didactice

 

Sesiuni de examene

 

Studiu individual

 

Octombrie-mai

 

Câte 5 săptămâni per modul:

2 săptămâni – contact direct,

3 săptămâni – lucru individual

La finalizarea modulului

 

3 săptămâni in cadrul

fiecărui modul

 

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Telefon

E-mail