Skip to main content

Despre ULIM – Conducerea

Fondator al ULIM

Andrei Galben

rector fondator al ULIM (16 octombrie 1992 - 16 decembrie 2017, ziua decesului)

Universitatea Libera Internațională din Moldova, copil al reformelor, a fost fondată la 16 octombrie 1992, prin decizia Guvernului Republicii Moldova. Centru universitar modern, dinamic, ULIM pledează pentru accesibilitatea si diversitatea studiilor universitare. Astazi, ULIM-ul promovează cele mai noi tehnologii educaționale și informaționale în procesul didactico-științific, esența acestuia fiind orientată spre formarea calitativă a specialistului de mâine, în stricta conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna, for european la care Republica Moldova este parte.

ULIM este acreditată de Consiliul Național pentru Evaluare Academică și Acreditare, Certificat No 016, din 16 iulie 2002.

Actualmente, ULIM-ul se structurează în șapte facultăți cu misiune didactico-științifică, la care își fac studiile circa 8000 studenți:

Drept
Stiinte Economice
Biomedicina si Ecologie
Litere
Informatica si Inginerie
Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism
Psihologie, Stiinte ale Educatiei si Asistenta Sociala

În cadrul fiecărei facultăți există specializări în diverse domenii.

Principiile de bază ale procesului educațional la ULIM sunt racordate la documentele legislatve naționale, europene și internaționale, studiile universitare fiind desfășurate în trei cicluri: licență, masterat, doctorat. Cercetarea științifică fundamentală și aplicativă constituie o dimensiune importantă în strategia ULIM întru integrarea armonioasă în Spațiul European al Învățământului Superior și contribuirea la dezvoltarea durabilă a societății.

La ULIM accentul de bază în sistemul didactico-științific al complexelor raporturi universitare este plasat pe calitatea studiilor, iar aceasta, bineînțeles, este asigurată de implementarea concepțiilor moderne de pregătire a specialiștilor socio-economice, baza tehnico-materială a universității, gradul înalt de calificare a corpului didactico-științific. Două criterii determinante sunt puse la baza oricărei formațiuni: noile tehnologii și cunoașterea limbilor de circulație internațională.

Un sistem de gestionare a calității standardului educațional este implementat la ULIM, sistem ce pune în valoare descentralizarea procesului decizional, mecanismele de autoevaluare și expertiza internă a calității procesului de predare-învățare, de perfecționare a potențialului intelectual universitar.

Cei care aleg Universitatea Libera Internațională din Moldova pentru a-și continua studiile la diferite nivele, optează pentru libertatea spiritului creator, deoarece doar omul cu adevărat liber prin cunoaștere și competențe poate genera întru binele societății.

Cei peste zeci de mii de absolvenți ULIM sunt demnii mesageri ai Alma Mater pe toate continentele, confirmând prin fapte judiciozitatea modelului universitar ULIM.

Venind la ULIM, vă asigurati un viitor luminos, obțineți șansa maximă de a fi amplasat în câmpul muncii atât în republică, cât și dincolo de hotarele ei.

Rector ULIM

Ilian GALBEN

Rector ULIM

Doctor în economie
Conferențiar Universitar

Prorectori ULIM

Carolina Galben

Prorector

Dezvoltarea Strategică și Politică Economică

E-mail: cgalben@ulim.md

Alexandr Cauia

Prorector

Strategie Academică și Programe de Studii

E-mail: acauia@ulim.md

Dan Ilie Morega

Prorector

Relatii Internationale pentru Europa

E-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com

Valentina Ciumacenco

Prorector Relații Internaționale

E-mail: vciumacenco@ulim.md

Elena Prus

Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale

E-mail: eprus@ulim.md

Conducerea subdiviziunilor

Ludmila Zmuncila

Director Oficiul Suport Academic

E-mail: lzmuncila@ulim.md

Tel: + 022 23 70 99

Elena Robu

Director Școala Doctorală

e-mail: erobu@ulim.md
Tel: + 022 22 00 20

Parmacli Svetlana

Director Serviciu Control Proces Educaţional

Email: sparmacli@mail.ru

Feodor Bria

Director Departamentul Studenți Străini

Tel: + 022 20 59 28
e-mail: relex@ulim.md

Alina Spoială

Contabil șef

Tel: + 022 20 59 79

Steliana Gonța

Șef Secția Resurse Umane

Tel: + 022 21 24 03

Stanislav Caraman

Director Sistemul Informațional

E-mail: scaraman@ulim.md

Tel: +373 22 21 24 03

Gholamali Mohammadifard

Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Irina Cerneauscaite

Director Departamentul Informațional Biblioteconomic

E-mail: biblioteca@ulim.md

Tel: + 022 24 45 49

Alexandrina Bivol

Serviciul Presă ULIM

E-mail: press@ulim.md