Despre ULIM – Senatul ULIM

Biroul Senatului

vezi aici

Lista membrilor Senatului

vezi aici

HOTĂRÎREA Nr. 1/7 din 16.04.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială”

HOTĂRÎREA Nr. 3/7 din 16.04.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Biomedicină și Ecologie”

HOTĂRÎREA Nr. 2/6 din 26.02.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea de Litere”

HOTĂRÎREA Nr. 2/6 din 26.02.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea de Litere”

HOTĂRÎREA Nr. 1/4 din 18.12.2013

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Drept”

HOTĂRÎREA Nr. 1/3 din 30.10.2013

În urma audierii raportului „Aprobarea metodologiei de evaluare a calităţii procesului didactico-ştiinţific la facultăţile ULIM”

HOTĂRÎREA Nr. 1/6 din 27.03.2013

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2012-2013”

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 12.09.2012

În urma audierii raportului privind evaluarea activității ULIM în anul universitar 2011-2012 şi sarcinile care urmează a fi realizate de către colectivul universității în anul universitar 2012-2013

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 12.09.2012

În urma audierii raportului privind evaluarea activității ULIM în anul universitar 2011-2012 şi sarcinile care urmează a fi realizate de către colectivul universității în anul universitar 2012-2013

HOTĂRÎREA Nr. 2/2 din 27.10.2010

În urma audierii raportului privind calitatea desfășurării stagiilor de practică la facultățile ULIM

HOTĂRÎREA Nr. 2/7 din 16.04.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Istorie și Relații Internaționale”

HOTĂRÎREA Nr. 1/6 din 26.02.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2013-2014”

HOTĂRÎREA Nr. 1/5 din 29.01.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Științe Economice”

HOTĂRÎREA Nr. 2/5 din 29.01.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Informatică și Inginerie”

HOTĂRÎREA Nr. 2/4 din 18.12.2013

În urma audierii raportului „Activitatea DIB pentru atragerea studenţilor în sălile de lectură”

HOTĂRÎREA Nr. 2/6 din 27.03.2013

În urma audierii raportului „Cercetarea științifică la ULIM în anul 2012”

HOTĂRÎREA Nr. 1/7 din 23.04.2013

În urma audierii raportului „Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM”

HOTĂRÎREA Nr. 1/4 din 23.02.2011

În urma audierii raportului privind studiile de doctorat ca formă de învăţămînt superior la ULIM

HOTĂRÎREA Nr. 1/2 din 27.10.2010

În urma audierii raportului privind activitatea DIB în anul academic 2009-2010

HOTĂRÎREA Nr. 1 din 08.09.2010

În urma audierii raportului privind unele aspecte ale activitătii didactico-stiintifice si profesionale a colaboratorilor ULIM în anul academic 2009-2010 si strategiile şi priorităţile în dezvoltarea ULIM în anul academic 2010-2011