Despre ULIM – Structura universității

Oficiul Suport Academic

vezi aici

Consiliul pentru asigurare a Calității

vezi aici

Departamentul Informational Biblioteconomic

vezi aici

Serviciul Resurse Umane

vezi aici

Parmacli Svetlana

Director Serviciu Control Proces Educaţional.

Domeniile de interes ştiinţific: Istoria Moldovei (sec XVIII-XIX).

Email: sparmacli @mail.ru