Doctorat – Acte normative

Naționale
Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3 descarcă
Hotărârea guv. rm cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămând superior (hg rm nr.909 - 13.11.2015) descarcă
Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat descarcă
Regulament de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat descarcă
Corelarea titlurilor de doctor/doctor habilitat descarcă
Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice descarcă
Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic descarcă
Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat descarcă
Instituționale
Regulamentul școlii doctorale descarcă
Strategia de dezvоltare a şcоlilоr dоctоralea universităţii libere internaţiоnale din mоldоva pe periоada 2015 – 2020 descarcă
Codul de etică ulim descarcă
Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la ciclul III-doctorat descarcă
Metodologia de desfasurarea a competitiei proiectelor stiintifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat descarcă
Ghid de elaborare si redactare a tezei de doctorat si a rezumatului - școala doctorală în științe economice, sociale și tehnologii informaționale descarcă

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
oficiu 438

Telefon

E-mail