Skip to main content
evenimentenoutăți

BMA și ULIM au semnat un acord de colaborare

La data de 12 iulie 2022, Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne (BMA), reprezentat de domnul Director, comisar principal, Mihail VODĂ şi Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) reprezentată de domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN, au semnat un Acord de colaborare prin care este exprimată dorință comună a instituțiilor de a eficientiza și consolida colaborarea bilaterală.

În cadrul evenimentului oficial de semnare a Acordului, părțile au convenit să colaboreze, să se implice şi să contribuie la devenirea viitorilor specialiști, să-i susțină în procesul de aplicare în practică a cunoștințelor acumulate.

Scopul Acordului constă în realizarea proiectelor de interes comun formarea profesională a studenților şi formarea continuă a personalului angajat în cadrul instituțiilor, inițierea și realizarea cercetărilor științifice, organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică a studenților ULIM şi realizarea misiunii servicii pentru societate.

Documentul prevede cooperarea în domeniul promovării reciproce a instituțiilor, schimbul de informații pentru realizarea activităților de formare profesională a studenților şi formare continuă a personalului angajat în cadrul BMA, selectarea şi recomandarea, la solicitarea BMA, a absolvenților facultății pentru plasarea acestora în câmpul muncii și alte angajamente comune.

Leave a Reply