Skip to main content
evenimentenoutăți

Înmânarea diplomei de master domnului Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Qatar în Republica Moldova, E.S. Hamad Rashid H.M. AL-ATHBI

Astăzi celebrăm apartenența la comunitatea academică ULIM a E.S. Hamad Rashid H.M. AL-ATHBI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Qatar în Republica Moldova, prin statutul de absolvent de onoare al programului de master Diplomație, Securitate, Business și Comunicare din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism.

Evenimentul festiv a avut loc în cadrul Aulei Qatar, inaugurată la ULIM în anul 2019,  cu suportul și asistența Ambasadei Statului Qatar în RM și ca rezultat al colaborării fructuoase dintre Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Ambasadă.

Din postura sa de deținător al diplomei de magistru în relații internaționale, E. S. Hamad Rashid H.M. AL-ATHBI a apreciat calitatea studiilor la ULIM și varietatea programelor de formare – novatoare, vizionare – care contribuie la valorificarea potențialului uman nu doar din Republica Moldova, ci și din toate colțurile lumii.

La rândul său, rectorul ULIM, Ilian Galben, dr., conf. univ., a  exprimat  gratitudine  pentru colaborarea eficientă cu ULIM și înaltă prețuire pentru proiectele relevante implementate de ULIM cu instituțiile partenere din Qatar, cu  contribuția nemijlocită a E. S. Hamad Rashid H.M. AL-ATHBI în Republica Moldova, în internaționalizarea proceselor universitare.

În cei 30 de ani de excelență academică, ULIM a lansat mii de absolvenți notorii, care sunt astăzi demni mesageri ai Alma Mater pe toate continentele, confirmând prin fapte judiciozitatea modelului universitar ULIM.

Leave a Reply