Facultatea Biomedicină – Contacte

Vasili SOCOLOV

dr., conf. univ., Decan

Biroul 535
(+373 22) 21 35 31

Ocopnaia N.

dr., conf. univ., Sef catedra TAPCM

Biroul 540

Natalia SOLTAN

Prodecan, lector univ., MA

Biroul 538

Telefon: (+373 22) 21 35 31

Fax: (+373 22) 22 00 28

  Aplică

  Biomedicină

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail