Skip to main content
Facultatea de Drept

Facultatea de Drept

Mesaj Decan

Facultatea Drept, ULIM pregateste specialisti in drept, care pot ocupa o gama de locuri de munca: avocati, notari, consilieri juridici, functionari publici, cadre didactice, judecatori, procurori, anchetatori, cercetatori stiintifici.

Vă invităm să faceţi cunoştinţă cu Facultatea Drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova prin intermediul acestui site, care reflectă dinamismul activităţii sale în procesul de formare şi de cercetare.

Facultatea Drept a fost fondată la 16 octombrie 1992, constituind unul din pilonii de bază a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. În anul 2022 Facultatea Drept, ULIM împlineşte 30 ani de la fondarea sa. În pofida unei perioade scurte de timp, Facultatea s-a putut adapta cu succes exigenţelor unei lumi ce evoluează în permanenţă. Sperăm că vizitarea acestui site Vă va ajuta să apreciaţi întregul său potenţial.

Atenţionăm faptul că de la bun început Facultatea a purtat amprenta înaltului prestigiu, caracteristic tuturor facultăţilor similare din lume, unde studenţii nu numai că obţin profesia de jurist, dar se formează ca cetăţeni, ca personalităţi de o aleasa cultura.

Obiectivul Facultăţii a fost determinat din start – constituirea unei facultăţi moderne, în care studiile să se integreze în arealul predilect al investigaţiilor ştiinţifice.

Facultatea Drept, ULIM pregăteşte specialişti în drept, care pot ocupa o gama de locuri de muncă: avocaţi, notari, consilieri juridici, funcţionari publici, judecători, procurori, cadre didactice, cercetători ştiinţifici.

Studiile se finalizează cu diploma de licenţă, în organizarea proprie recunoscută în Republica Moldova de Ministerul Educaţiei, precum şi peste hotarele ei, ce le permite absolvenţilor accesul la studii la ciclul II – masterat şi ciclul III – doctorat, atât în cadrul Universităţilor din Republica Moldova, inclusiv ULIM, cât şi în centrele universitare de prestigiu din strainatate.

Facultatea are ca misiune nu doar pregătirea profesională de un nivel înalt al studentilor, ci şi dezvoltarea nivelului cultural-stiintific al acestora.

Acest site, în egală măsură, are vocaţia de a deveni un intermediar în comunicarea cu studenţii înscrişi la Facultatea Drept, ULIM, oferindu-le diverse servicii de informare şi şcolarizare, având ca obiectiv facilizarea organizării vieţii studenţeşti.

Relaţiile dintre lumea universitară şi cea profesională sunt astăzi un obieciv primordial şi inevitabil în procesul de pregătire a studenţilor în viitoarea lor carieră profesională. Studiile teoretice şi cele practice formează acel ansamblu de cunoştinţe, ce le permite viitorilor actori ai vieţii active să deţină bagajul necesar pentru o bună integrare profesională.

Din partea sa, sectorul economic interconlucrează cu lumea universiară, fie recurgând la oferta informativă, fie participând în mod direct la viaţa sa.

Facultatea promovează conceptul unei colaborări deschise cu Universităţile din Republica Moldova şi centrele universitare din alte state în domeniul didactic şi ştiinţific, reflectate prin participarea profesorilor şi studenţilor la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale, stagii de formare profesională, invitaţia profesorilor şi a specialiştilor de talie din alte state pentru a ţine cursuri la toate cele trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită cu vastă experienţă didactică şi ştiiţifică. Cadrele didactice ale Facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinşa de a desfăşura activităţi juridice, de a inţelege mediul juridic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestora şi de a le folosi pentru aprofundarea cunoaşterii legislaţiei şi a practicii judiciare.</p>

Pentru crearea si dezvoltarea unui mediu universitar de excepţie conducerea Facultăţii a conceput reguli generale de conduită universitară, care au fost aplicate cu consecvenţă şi care au fost acceptate de studenţi şi de cadrele didatice. Printre acestea menţionăm:

  • selectarea cadrelor didactice din rândul absolvenţilor ULIM, în raport de criteriile onestităţii, pregătirii profesionale;
  • neadmiterea manifestării politice a cadrelor didactice sau a studenţilor în cadrul Universităţii;
  • constituirea unor organe sau organisme care să promoveze valorile umane în cadrul Facultăţii;
  • organizarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul diverselor cercuri, symposioane, conferinţe etc.

Managementul performanţei, relaţiile la nivel naţional şi internaţional ale Facultăţii, programele de studii, posibilitatea desfăşurării unei vieţi studenţeşti de neuitat, asigurarea unei diplome ce permite antrenarea cu succes în viaţa profesională ce nu se limitează la hotarele Republicii Moldova, sunt doar câteva din argumentele ce-l pot convinge pe oricine că alegerea Facultăţii Drept, ULIM reprezintă o opţiune viabilă.

Ca Decan al Facultăţii voi acţiona şi mai departe pentru implementarea cu succes şi menţinerea unui sistem al Managementului calităţii pentru realizarea unui învăţământ de performanţă pentru îmbunătăţirea continuă a nivelului calităţii serviciilor şi proceselor pe care le desfăşoara Facultatea.

BINE AŢI VENIT PRINTRE NOI!

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile.

 

Pe parcursul anilor de existenţă, Facultatea Drept a pregătit peste 6000 specialişti în domeniul jurisprudenţei, care astăzi sunt angajaţi în câmpul muncii atât în ţară, cât şi în străinătate. Absolvenţii reprezintă ULIM şi Republica Moldova în organismele europene de elită, în centrele universitare de prestigiu din lume, în unităţile economice prospere, în holdingurile educaţionale de renume de la noi şi din străinatate

Orarul cursurilor

Studii cu

Studii la

Stagii profesionale

Stagiile de practică reprezintă una dintre formele obligatorii de formare aspecialiștilor de înaltă calificare, fiind orientate spre obținereacompetențelor generice și specifice domeniului de studiu și sunt realizate încadrul instituțiilor, organizațiilor, companiilor, societăților și al altor structuridin domeniul formării profesionale.

Repartizarea studenților la stagiul de practică se efectuează în baza acordurilorîncheiate între ULIM și Instituția gazdă, după cum urmează:

1

Judecătoria Chișinău, toate sediile

2

Ministerul Afacerilor Interne

3

Centrul Naţional Anticorupţie

4

Consiliul Superior al Magistraturii

5

Procuratura Generală

6

Curtea de Apel, Chişinău

7

Curtea Supremă de Justiţie

8

Ministerul Justiţiei

9

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Pisarenco Constantin

Șef catedra Drept Public, doctor în drept

tel.: (+373 22) 22 41 06

Sorbala Mihail

Șef catedra Drept Privat, Doctor in Drept

tel.: (+373 22) 22 41 06

Demian Elena

Prodecan, Lector Universitar

tel.: (+373 22) 22 41 06

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail